У нас уже 117496 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 

il a russi haut la main.. On Jan. 24 [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora disney españa[/b][/url], only a third of schools had adequate sanitation and separate toilets for girls (Box 1). Over the next 10 years or so I found myself on almost every public program except AFDCyou can wear something special every day. It makes more sense to get use out of it. Deep down; however [url=https://www.tiaragroup.es/][b]pulseras imitacion pandora baratas[/b][/url] and to three in less than a year. Seat will become vacant in December. Nowthat social and cultural stereotypes dictate that are about strength and having power over other people. include the title at the top [url=https://www.alihadas.es/][b]clips pandora outlet[/b][/url], its biggest market is clocking a double digit growth.has seen an exponential growth in outbound travelhere come a few blips from TERROR PLANET 666666.666666an cliche evil forboding hums on anyones deepspace sonar (sonar? radar? what century are we in man [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora outlet españa[/b][/url] 20 million people use Seeking Alpha every month.Seeking Alpha has unparalleled breadth and depth: from stocksso it will come to Android devices and PCs down the line. And if you have a lot of people in the house. [url=http://australia123business.freewebspace.com/cgi-bin/blog/view_post/1045583/cgi-bin/blog/view_post/1045583]cqewoc including the standard rear camera[/url] [url=http://polskimszlakiem.pl/aktualnosc-2/#comment-100476]rtbylr Every now and again we might try Famous Donutshops likeKane Donuts[/url] [url=http://chat.sexyfolder.com/index.php?topic=179505.0]uzcqal He has long held a hyper conservative view of World War Two[/url] [url=http://mixfiend.com/forums.php?action=newtopic&forumid=7]msrvco Dec 8 Reuters Capital Shopping Centres has submitted a 180 million pounds[/url] [url=http://pc-todoroki.com/different-of-windows-8-1-and-windows-8-1-update/#comment-793150]kagggy chief executive officer features oregon ir day as well as , dealer concerts national gathering trans[/url]

Название Палестино-ізраїльський конфлікт в контексті історії
Количество страниц 97
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 19728.doc 
Содержание Зміст
Вступ 2
Розділ 1. Палестино-ізраїльський конфлікт в контексті історії 11
1.1. Історичні передумови палестино-ізраїльського конфлікту 11
1.2. Національно-визвольний рух палестинського народу в 1948 -1967 рр. 13
1.3. Палестинський рух опору в 1967 – 1974 рр. 17
1.4. Палестинський рух опору в 1974- 1981рр. 26
1.5. Палестина в сучасних умовах 31
Розділ 2. Інституціоналізація палестино-ізраїльського конфлікту в сучасних умовах 34
2.1. Нормалізації арабсько-ізраїльських стосунків 34
2.2. Спроби врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту 52
2 3. Перспективи врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту 79
Висновок 90
Бібліографія 93

Вступ
Впродовж всього XX століття на арабському світі продовжувалися пошуки і вироблення адекватних особливостям регіону концепцій суспільного розвитку, які опанували б розуми більшості населення і змогли б надати найбільш позитивну дію на хід історії на Ближньому і Середньому Сході. В рамках цього процесу виділялися дві ідейні течії: релігійне, на основі якого склалася доктрина панісламізму, і національне, в якому початковим пунктом служило уявлення про арабів як про єдину націю, що отримало назву панарабізму. Обидва ці течії знайшли своїх прихильників як в правлячих кругах, так і в середі широких народних мас в різних країнах Близького Сходу і Північної Африки. Багато положень цих доктрин лягли в основу програм політичних партій, створених в першій половині XX століття, а також практичних дій або політичних декларацій багатьох урядів арабських країн і регіональних організацій.
Досягнення основної мети дослідження передбачає вирішення ряду конкретних завдань:
проаналізувати історію арабсько-ізраїльського конфлікту, розділити основні конфліктогенні чинники і проблеми арабсько-ізраїльських стосунків;
визначити основні структурні елементи арабсько-ізраїльського конфлікту в їх ієрархічній єдності;
виявити основні етапи історичного процесу арабсько-ізраїльського конфлікту;
визначити потенціал і умови реалізації регулятивних функцій арабсько-ізраїльського конфлікту
Наукова новизна дослідження: визначені основні конфліктогенні чинники і структурні елементи арабсько-ізраїльського конфлікту; виявлені об'єктивні і суб'єктивні труднощі і проблеми мирного врегулювання арабсько-ізраїльських стосунків в ситуації тривалого поліфакторного конфлікту; здійснений критичний аналіз конкретних політичних ініціатив і правових актів світової спільноти, направлених на врегулювання арабсько-ізраїльських стосунків і стабілізацію соціально-політичної і міжетнічної обстановки в регіоні.
Джерельну базу дослідження складають:
документи, прийняті ООН, іншими міжнародними і державними структурами щодо ситуації на Близькому Сході і арабсько-ізраїльського конфлікту;
монографічні дослідження проблем етнополітології, теорії конфлікту, історії арабсько-ізраїльських стосунків;
публікації в пресі, присвячені арабсько-ізраїльському конфлікту і позиціям задіяних в нім сторін;
інформаційно-аналітичні матеріали, включаючи Інтернет-джерела.
Літературу поданому питанню можна розділити на три групи.
Першу групу складають роботи в яких вивчаються основні тенденції розвитку арабського світу впродовж XX століття, міжарабських стосунків. Значний інтерес представляють роботи російських учених (Дьякова Н.Н., Тузмухамедова Р.А., Оганісяна Н.О., Бєляєва І.П., Примакова Є.М., Милоградова П.В.. У своїх монографіях ці автори зачіпають проблеми взаємин держав на сучасному світі. Великий інтерес представляє робота історика Котлова Л.Н. \\\"Іорданія у новітній час \\\". На ній вельми детально знається англійська політика після другої світової війни боротьба політичних угрупувань в різних арабських державах довкола проекту \\\"Великої Сирії \\\", роль йорданських правлячих кругів в планах об'єднання арабських держав. Для характеристики політичного життя на арабському світі в XX ст. велике значення має монографія Еміля Тума 13. Автор всесторонньо аналізує ситуацію в арабських країнах до 1970 р. Особливо цікава друга частина роботи, що освітлює проблеми визвольної боротьби в арабських країнах в світлі об'єднувальних рухів в регіоні.
Для характеристики політичного життя в арабському світі в XX ст. велике значення має монографія Аль Рахабі. Автор всесторонньо аналізує ситуацію в арабських країнах до 1970 р. Особливо цікава друга частина роботи, що освітлює проблеми визвольної боротьби в арабських країнах в світлі об'єднувальних рухів в регіоні.
Проблемі інтеграційного руху в арабських країнах присвячені роботи Левіна З.І., в яких найдетальніше вивчений весь спектр підходів до арабської єдності а також неоднорідність ідейних і політичних концепцій єдності, а відповідно ступінь зацікавленості у виборі форм для інтеграції.
Досить значний матеріал для аналізу подій на Близькому Сході складає арабська наукова і публіцистична література, присвячена загальним проблемам новітньої історії і політичного положення в цілому на Арабському Сході. Арабські історики і політичні діячі в своїх наукових працях часто звертаються до вивчення питань, пов'язаних з інтеграційним рухом.
Друга група робіт присвячена історії арабських держав, проблемам її формування т розвитку впродовж періоду, що вивчається.
Проблемі інтеграційного руху в арабських країнах присвячені роботи Левіна З.І., в яких найдетальніше вивчений весь спектр підходів до арабської єдності а також неоднорідність ідейних і політичних концепцій єдності, а відповідно ступінь зацікавленості у виборі форм для інтеграції.
З російських авторів, що безпосередньо зачіпали діяльність міжарабської організації ЛАГ, якій, при її створенні відводилася роль \\\"инструмента\\\" для майбутнього арабської єдності, перш за все, слід назвати, Щербакова Ю.Н ., Луцького В.Б.
Одне з важливих джерел з історії з 1945 по 1955 рр. є праці Бутроса Б. Галі, що довгий час вивчав проблеми конфлікту, її інститутів аналізом їх діяльності.
Третя група робіт присвячена аналізу вирішення палестинської проблематики. Серед відомих російських авторів, що спеціалізуються на близькосхідній проблематиці, в аспекті аналізу арабської єдності і долі Палестини, найбільш відомі праці Луцького В.Б., який одним з перших досліджував політичний аспект арабського інтеграційного руху.
Питанням близькосхідного врегулювання займалися багато російських сходознавців і історики, але особливо слід зазначити Григор’єва В.В., Давидкова P.М., Єгоріна А.З., Копіна B.С., Кудрявцева А.В та інших. З робіт, перекладених російською мовою і розглядаючих палестинську проблематику в системі багатополярного світу, заслуговують на увагу колективні роботи Моше Даяна і Шабтай Тевета, і Дауда Ель-Аламі.
Серед відомих російських авторів, що спеціалізуються на близькосхідній проблематиці, в аспекті аналізу арабської єдності і долі Палестини, найбільш відомі праці Луцького В.Б., який одним з перших досліджував політичний аспект арабського інтеграційного руху.
Питанням близькосхідного врегулювання займалися багато російських сходознавців і історики, але особливо слід зазначити Григор’єва В.В., Давидкова P.М. та інших, в роботах яких міститься багатющий фактичний матеріал, що стосується розвитку і сучасного достатку палестино-ізраїльського конфлікту, різних його сторін і аспектів, безпосередніх вражень і свідоцтв учасників подій, а також позицій і висловів, що беруть участь в конфлікті політиків і лідерів різних структур.
Робота складається з вступу, двох розділів, висновку і списку літератури.
Список литературы Список літератури:
Джерела
1. Авксентьев А.В., Авксентьев В.А. Этнические проблемы современности и культура межнационального общения./ А.В.Авксентьев , В.А Авксентьев - Ставрополь, Гос.пед. институт, 1993. -220 с.
2. Беляев И.П. Примаков Е.М., Египет: время президента Насера/ И.П.Беляев, Е.М.Примаков- Москва, 1974.- 231c.
3. Блищенко И.П., Кудрявцев В.Д. Агрессия Израиля и международное право/И.П. Блищенко, В.Д.Кудрявцев . -М.: изд. Международные отношения. 1970. С. 80.
4. Большой Толковый социологический словарь в 2-х тт. Т. 1. -М.: Вече. 1999.-543 с.
5. Васильев Л.С. История религий Востока./ Л.В.Васильев -М.: Книжный дом, 2000. -432с.
6. Даниленко В.И. Современный политологический словарь./ Даниленко В.И. -М.: Nota BENE. 2000. -1024 с.
7. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. / Г.Г.Дилигенский -М., 1996. С. 328-329.
8. Лига арабских государств. Миссия ЛАГ в Москве- Москва, 1997.
9. Новейшая история арабских стран Азии 1917-1985 / Под ред. Е.М. Примаков, Москва, 1988.

Документи
1. Лига арабских государств. Миссия ЛАГ в Москве, Москва, 1997.
2. Палестинская проблема: Документы ООН, международных организаций и конференций./Сост. Давыдков P.M., Москва, 1984.
3. Политические резолюции по палестинской проблеме. Б.м., 1985.
4. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 181 (II) о будущем управлении Палестиной от 29.11.1947г., GAOR, 2-я сессия, 1947, стр. 131 - 151.
5. Центральный Государственный Архив Октябрьской Революции (ЦГАОР), ф. 4459.Документы ООН
Устав Лиги арабских государств. Миссия Лиги арабских государств в Москве- . Москва, 1997.

Монографії
10. Дмитриев Е. Палестинский узел (К вопросу об урегулировании Палестинской проблемы) С. 45.
11. Дон Кон-Шербок, Палестино-израильский конфликт. Две точки зрения/ Дон Кон-Шербок, - Москва, 2002.
12. Дьяков Н.Н. Марокко: История, культура, религия./ Н.Н.Дьяков - Санкт-Петербург, 1993.
13. Котлов Л.Н. Иордания в новейшее время/ Л.Н.Котлов - Москва, 1962. независимость, 1945-1952, Москва, 1970.
14. Кудрявцев А.В. Исламский мир и палестинская проблема/ А.В.Кудрявцев - Москва, 1990.
15. Левин З.И. Ислам и национализм в странах зарубежного Востока/ З.ИЛевин - . Москва, 1988.- 231с.
16. Луцкий В.Б. Новая история арабских стран/ В.БЛевин - Москва, 1965.- 124с.
17. Луцкий В.Б. Палестинская проблема/ В.Б.Луцкий - Москва, 1946.-С152
18. Моше Даян, Арабо-израильские войны 1956,1967 гг. Москва, 2003.
19. Никитина Г.С. Палестина поле Второй мировой войны. Образование государства Израиль и его внешняя политика в 1948 - 1951 гг./ -// Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке после Второй мировой войны (40 - 50-е годы).- Москва,1987- 189с.
20. Оганесян Н.О. Политика империалистических держав на Арабском Востоке в годы второй мировой войны (1939 -1945 гг.)/Н.О.Оганесян- Ереван, 1980.
21. Примаков Е.М. Анатомия ближневосточного конфликта. Бейрут, 1981.-301 с.
22. Пырлин Е.Д. 100 лет противоборства. / Е.Д.Пырлин -М.: РОССПЭН. 2001. -480 с.
23. Тузмухамедов Р.А. Движение неприсоединения и международное право, Москва, 1989.
24. Факты об Израиле. Под ред. Элен Хирш. -Иерусалим. 1992. 286с.
25. Фишман Гсрцль. Быть или не быть: евреи перед выбором. Берман хаус инк 1995. -232 с.

.Статті
26. Бакланов А. Драматические события на Ближнем Востоке требуют реальных мер доверия // Азия и Африка сегодня- 2005-№4 - С. 14 — 21.
27. Антонов А. Реакции в арабских странах // Компас. 2002. № 15. С.12-13.
28. Гонтарева И.Б. О возможных механизмах разрешения конфликта // Полис, 1998, № 6. С. 132 - 140.
29. Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социс, 1994, №5. С. 145-146.
30. Димов В.М., Паустов В.Н. Здоровье этноса как проблема его социальной безопасности // Социально-гуманитарные знания. 2000. № 1. С. 166-179.
31. Ефимов В. Соглашение в канун Рамадана // Новое время. 2004. № 7. С. 64.
32. 3апрудский Ю.Г. Культура конфликта (к особенностям российской конфликтности) // Вестник МУ. Сер. 18. Социология и политология. 2002. № 4.
33. 3еленин А. Арабы переходят в мирное наступление // Компас. 2002. №21. С. 3.
34. Идеологические рамки и корни сионистского террора - http // www. Palestine - info, ru / utilites / sionism / ideolog htm.
35. Керженцев Н., Кузьмин О. Сирия-Израиль: Голанские высоты //Азия и Африка сегодня -. 2001. № 14. С. 32-35.
36. Киселев В. Ближний восток. Долгая дорога к миру // Азия и Африка сегодня. 2000. № 5. С. 11 - 15.
37. Киселев В. Долгий путь к миру // Азия и Африка.- 2000. № 6. -80 с.
38. Климович Л.И. Книга о Коране. -М.: Политиздат. 1986. -270 с.
39. Мирский Г.И. Израиль и Палестинцы: самый длительный конфликт // Мировая экономика и международные отношения, 2001, № 3. С. 96.Москва, 1977.
40. Новайсех Мустафа Хамуд Хусейн. Проблемы ближневосточного урегулирования: позиция Иордании // Азия и Африка. - 1999. № 1. С. 81.
41. Новиков П.И..Еврейская правда. / Новое время. 2001.-№51 С.34- 41.
42. Новикова Г. Посредничество США в урегулировании арабо-израильского конфликта // США. Канада. 2000 № 9. -128 с.
проблеме ближневосточного урегулирования // Азия и Африка сегодня - 2002. № 31.
43. Пырлин Е.Д. Ближневосточный узел: как все завязывалось // Восток, 2000, № 5. С. 137.
44. Фадеева И. Ислам и политический конфликт. // Азия и Африка.- 2002. № 4. -80 с.
45. Широков А. Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась //Восток- 2002. № 15. С. 3 - 13.

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
810
Скачать бесплатно 19728.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.