У нас уже 18720 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Історія Іспанської інквізиції
Количество страниц 69
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 19731.doc 
Содержание Зміст
Вступ 2
Впровадження інквізиції 4
1.1. Проект впровадження інквізиції 4
1.2. Впровадження інквізиції 5
1.3. Впровадження Святого трибуналу 8
1.4. Закони святого трибуналу інквізиції 10
II. Судочинство 15
2.1. Слідство. 15
2.2. Звинувачення 19
2.3. Допит 20
2.4. Вирок 25
2.5. Зразкова автодафе 29
2.6. Укази 1561 року 32
III. Спроба реформування інквізиції 34
3.1. Вимоги реформи Кастилії 34
3.2. Спроба реформи в Арагоні 36
3.3. Спроба реформи в Каталонії 39
IV. Діяльність іспанської інквізиції в іспанських колоніях 41
4.1. Діяльність іспанської інквізиції в колоніальній Америці 41
4.2. Дія трибуналу іспанської інквізиції в колоніальній Америці 46
V. Заборони інквізиції 48
5.1 Заборона книг 48
5.2. Заборона картин і інших предметів 54
5.3. Вчені – жертви інквізиції 56
5.4. Кінець інквізиції 60
Висновок 63
Список використаних джерел 68
Список литературы Висновок
Отже, слід підвести підсумки теми, що була розглянута мною. Існують різноманітніші думки про те, що, власне кажучи, слід розуміти під інквізицією і які її хронологічні рамки.
Якщо під інквізицією розуміти несхвалення і гоніння пануючою церквою інакодумців – віровідступників, то тимчасові рамки інквізиції слід розширити на всю історію християнської церкви – починаючи від її виникнення по теперішній час, бо єпископи ще з часів раннього християнства і до цього дня практикують осуд і відлучення від церкви тих віруючих, яких вони вважають єретиками.
Деякі дослідники трактують питання ще ширше, вважаючи, що інквізиція є характерним атрибутом не лише католицької, але і протестантської і православної церков.
Якщо ж інквізицію розуміти у вужчому сенсі, маючи на увазі під цим терміном діяльність особливих трибуналів католицької церкви, що переслідували єретиків, то її рамки звужуються від виникнення цих трибуналів в XII-XIII ст. до їх повсюдного скасування в першій половині XIX ст. Але і після цього в системі папської курії у Ватикані аж до 1966 р. була конгрегація інквізиції ("священна канцелярія").
Прихильників "широкого" і "вузького" трактування інквізиції можна знайти як серед церковних, так і світських істориків.
Першим, хто сформулював "широку" точку зору на історію інквізиції, був сицилійський інквізитор іспанець Луїс Парамо, який видав в 1598 р. в Мадриді книгу на латинській мові "Про походження і розвиток святої інквізиції". Трактат Парамо вважався першою працею по історії інквізиції, написаною з точки зору офіційного духівництва. Він служив як би відповіддю на протестантську літературу, що викривала жахи інквізиції. У своїй старанності виправдати діяльність "священного" трибуналу Парамо починав його історію мало не із створення світу. Першим інквізитором, запевняв він, був сам Господь бог, а першими єретиками - Адам і Єва. Бог, затверджував Парамо, вигнав з раю тих, що провинилися перед ним - Адама і Єву, заздалегідь чинить їм таємний допит і суд. "Інквізитори, - затверджував Парамо, - слідують такій самій процедурі, яку вони перейняли від самого бога".
Одяг, яким прикрили свою наготу Адам і Єва після необачного куштування забороненого плоду, Парамо вважає першим "санбеніто" - ганебним одіянням, носити яке засуджувалися жертви інквізиції, а вигнання прародителів роду людського з раю він називає першою конфіскацією... "вічного блаженства", прототипом тих відчутніших конфіскацій, які згодом інквізиція застосовувала по відношенню до майна свої жертви.
Всього цього богові, мабуть, здалося недостатньо; він засудив людей терпіти аж до "страшного суду" незліченні хвороби, епідемії, потопи, землетруси, холод і голод, війни; бог засудив людей народжуватися в нестерпимих муках, добувати собі хліб насущний у поті чола свого і відчувати тваринний страх перед смертю. Навіть земне життя праведника повне всіляких поневірянь, терзань і випробувань.
Біблейський бог був не лише неухильно нещадним і понад міру жорстоким до тих, хто відходив від його заповідей або помилково тлумачив його таємничі "несповідимі шляхи", він вимагав від своїх послідовників такого ж підходу, такої ж жорстокості і нещадної до всіх відступників, особливо в тих випадках, коли вони намагалися "спокусити" правовірних.
Природно, що подібного роду посилання на Біблію дозволяли церковникам, з одного боку, довести "законне", "божественне" походження "священного" трибуналу, а з іншого боку - його нібито "одвічний" характер.
Сучасні апологети церкви також визнають що вона впродовж всієї своєї історії переслідувала єресь і єретиків. Таким чином, нетерплячість не є її найбільш типовою особливістю, це просто оборонна зброя, довірена їй всевишнім разом з її божественною місією". Е. Вакандар стоїть на таких же позиціях. Перший період історії інквізиції він відносить до IV-V ст. нової ери, коли єпископи, наслідуючи приклад міфічного Петра і Павла, відлучали від церкви і піддавали анафемі християн, що відхилилися, на їх думку, від офіційних доктрин.
Зрозуміло, в ранній період церква була позбавлена можливості фізично розправлятися з тими, кого вона вважала віровідступниками. Лише у IV ст., коли пануючою релігією в Римській імперії стало християнство, церква переходить від "слів" (відлучень) до "справи" (насильства).
Деякі світські історики також трактують історію інквізиції в "широкому" плані. Так, в статті про інквізицію, опубліковану в "Британській енциклопедії", говориться: "Невірно стверджувати, що інквізиція з'явилася в XIII ст. в готовому вигляді зі всіма її принципами і установами. Це був результат або, вірніше ще один крок вперед в процесі розвитку, почало якого сходить принаймні до IV століття". Автор статті ділить історію інквізиції на два великі періоди: єпископальний період з IV по XIII ст., коли переслідуванням єретиків займалися єпископи, і чернечий - з XIV по XIX ст., коли діяли інквізиційні трибунали, керовані домініканськими і францисканськими ченцями.
Аналогічна періодизація історії інквізиції була прийнята в російській дореволюційній історіографії. Її дробив М. Покровський і відомий іспаніст В. Піськорський. Останній, окрім єпископальної і чернечої інквізиції, виділяв ще іспанську інквізицію (з 1480 р. коли вона почала функціонувати у вигляді верховного церковного трибуналу - інквізиції).
У радянській історіографії в 20-х роках переважало широке трактування історії інквізиції. Цей погляд був такий сформульований суспільством "Атеїст" в післямові до книги С. Г. Лозинського "Свята інквізиція":
"Початок інквізиції (у іншій формі і під іншою назвою) збігається з початком самої християнської церкви. І так само невірно хронологічне обмеження інквізиції середніми століттями. Вона існує до теперішнього часу. У складі установ папської адміністрації в Римі до цих пір є "Свята Служба Інквізиції". Мається на увазі конгрегація священної канцелярії. Якщо в даний момент церква не судить своїх ворогів, тортурам, спалюванню, то це пояснюється виключно тим, що світська влада не підкоряється вимозі церкви проводити в життя постанови її судів.
Як же оцінює інквізицію православна церква? У оцінці православ'ям іспанської інквізиції немає єдиної думки., одні православні богослови посилаючись на Євангеліє говорять, що страта єретиків була помилкою, інші ж вважають дані методи правильними.
Велика частина представників православної церкви вважає діяння інквізиції злочином посилаючись ще і на те, що на їх думку на шляху людини до Бога, не можна удаватися до тортур, православній вірі це чужо. У нас прийнято, щоб людина самостійно приходила до Бога, слова «тортури і віра» несумісні в нашій свідомості, Бог в розумінні православ'я добрий, і люблячий всіх віруючих, прийняття віри через тортури неприйнятно для нас.

Список літератури:
1.Альтамира-и-Кревеа Р. История Испании, т. I, II. М., 1951..
2.Арну А. История инквизиции. Л., 1926.
.3.Барро М. В. Торквемада. СПб., 1893.
4.Бартинян Р. М. Источники для изучения истории павликианского движения. Ереван, 1961.
5.Бортник Н. А. Арнольд Брешианский. М., 1956.
6.Великович Л. Н. Кризис современного католицизма. М.. 1967.
7.Величкина В. Очерки истории инквизиции. М., 1906.
.8.Выгодский М. Я. Галилей и инквизиция. М.-Л., 1934.
.9.Галлуа Л. История инквизиции, т. 1-2. СПб., 1845; изд. 2 СПб., 1873.
.10.Гурев Г. А. Коперниковская ересь в прошлом и настоящем. М., 1933.
11.Гурев Г. А. Учение Коперника и религия. М., 1961.
12.Гусев Н. Н. Рассказы об инквизиции. М., 1906.
13.Григулевич И. Р. Инквизиция. Изд. 3. М.: Политиздат, 1985.
14.Григулевич И. Р. Папство. Век ХХ. М., 1981.
.15.Григулевич И. Р. Преступления инквизиции в Испанской Америке (XVI-XIX вв.). "Новая и новейшая история", 1966, №6; 1967, №1.
16. Григулевич И. Р. Преступления португальской инквизиции. "Новая и новейшая история", 1969, №1, 2.
17. Данэм Б. Герои и еретики. М., 1984.
18. Джордано Бруно перед судом инквизиции (Краткое изложение следственного дела Джордано Бруно). Пер. и комм. А. Х. Горфункеля. "Вопросы истории религии и атеизма", VI. М., 1958
19. Дилигенский Г. Г. Северная Африка в IV-V веках. М., 1961.
20.Заборов М. И. Папство и крестовые походы. М., 1960.
21.Кадмин Н. Философия убийства. М., 1913.
22.Каждан А. П. Деревня и город в Византии в IX-X вв. М., 1960.
23.Канторович Я. Процессы против животных в средние века. СПб, 1897.
24Канторович Я. Средневековые процессы о ведьмах. СПб, 1899.
25.Козик П. З. Социальные основы христианского сектанства II-III вв. Казань, 1961.
26. Котляревский С. А. Францисканский орден и римская курия в XIII и XIY вв. М., 1901.
27.Крывелев И. Костром и пыткой против науки и ученых. М., 1932.
28.Крывелев И. А. Современное богословие и наука. М., 1950.
29. Кудрявцев А. Е. Испания в средние века. Л., 1937.
30.Лаврецкий И. Ватикан. Религия, финансы и политика. М., 1957.
31. Лаврецкий И. Кардиналы идут в ад. М., 1961.
32.Ланглуа Ш. В. Инквизиция по новейшим исследованиям. М., 1903.
33Ланда Д. М. Сообщение о делах в Юкатане. Пер. со староиспанского, вводная статья и примечания Ю. В. Кнорозова. М.-Л., 1955.
33. Лебедев А. Тайны инквизиции. М., 1912.
34 Левандовский А. П. Жанна д'Арк. М., 1962.
35. Ли Г. Ч. История инквизиции в средние века, т. I, II. СПб., 1911, 1912 (перевод [])
. 36.Липшиц Е. Э. Очерки истории византийского общества и культуры. М.-Л., 1961.
37.Литаврин Г. Г. Болгария и Византия в XI-XII вв. М., 1960.
38Лозинский С. Г. История инквизиции в Испании. СПб, 1914.
39 Лозинский С. Г. Святая инквизиция. М., 1927.
40. Льоренте Х. А. Критическая история испанской инквизиции, т. I, II. М,, 1936.

1. Nelli R. Ecritures cathares. Paris, 1959.
2.Nel quarto centenario della nascita di Galileo Galilei. Milano, 1966.
.3.Nickerson H. The Inquisition, a political and military study of its establishment. New York, 1923.
4. Nicoara P. Inchvizitia. Bucuresti, 1963.
5. Niel F. Albigeois et cathares. Paris, 1955.
.6. Nowicki A. O swictei Inkwizycji. Bialystok, 1959.
. 7.Ollivier A. Les templiers. Paris, 1958.
. 8.Ottaviani A. Institutionis iuris Publici Ecclesiastici, v. I. Roma, 1958.
. 9.Palacio Atard V. Razon de la Inquisicion. Madrid, 1954.
. 10.Pallares E. El procedimiento inquisitorial. Mexico, 1951.
. 11.Palma M. R. Anales de la Inquisicion de Lima. Lima, 1863.

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
810
Скачать бесплатно 19731.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.