У нас уже 177536 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Екологічний моніторинг водних об’єктів
Количество страниц 123
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 19886.doc 
Содержание ЗМІСТ

РЕФЕРАТ 3
ВСТУП 5
РОЗДІЛ І. Теоретичні основи оцінки антропогенного забруднення середовища 9
1.1.1. Антропогенне забруднення навколишнього природного середовища 9
1.1.2. Суть і основні характеристики забруднення навколишнього середовища 23
1.2. Проблеми екології в умовах виробництва 30
1.3.1. Нормативно-правова база регулювання екологічних проблем 33
1.3.2. Ліцензування діяльності щодо користування надрами 43
1.4 Досвід зарубіжних країн з проблем екологічної безпеки 45
1.5 Характеристика природо-кліматичних умов району розташування підприємства і екологічного фону в регіоні 51
1.6.1 Теоретичні основи моніторингу 55
1.6.2 Поняття екологічного моніторингу 56
РОЗДІЛ ІІ. Оцінка екологічної ситуації на підприємстві 61
2.1 Загальна характеристика підприємства 61
2.2 Управління екологічною безпекою на підприємстві 77
2.3 Оцінка рівня управління екологічною безпекою на підприємстві 81
2.4 Вплив господарської діяльності ДП “ІДГЗК” на стан довкілля та шляхи зменшення негативного впливу 93
РОЗДІЛ ІІІ. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗБЕКА ПРАЦІ В УМОВАХ ГЗК «ІРШАНСЬК» 96
3.1.1. Законодавство з питань охорони праці в Україні 96
3.1.2 Організація охорони праці на ГЗК «Іршанськ» 98
3.2 Аналіз умов праці на підприємстві 105
3.2.1 Атестація робочих місць на ГЗК «Іршанськ» 108
3.2.2 Розрахунок побутових приміщень на прикладі гірничо-збагачувального кар’єру № 9 110
3.3 Заходи щодо охорони праці та техніки безпеки на підприємстві 112
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 115
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 117
ДОДАТКИ 119
ВСТУП


Важливим атрибутом сучасного розвинутого цивілізованого суспільства є досконала система управління екологічною безпекою. Дослідження вимог дотримання екологічної безпеки підприємством в умовах економічної та екологічної ситуації, що склалась в Україні, дає змогу сформувати комплекс потенційних можливостей забезпечення екологічної безпеки в перспективі. Джерелом забезпечення екологічної безпеки може виступати прогресивна організаційно-техногологічна, соціально-економічна та природоохоронна база підприємства, вміння аналізувати та своєчасно здійснювати заходи щодо закріплення системи управління виробництвом з додержанням вимог екологічної безпеки.
Об’єктом дослідження обрано дочірнє підприємство “Іршанський державний гірничо-збагачувальний комбінат” державного акціонерного товариства “Українські поліметали”, яке спеціалізується на видобутку титанової сировини та її збагаченні.
По існуючому адміністративному поділу підприємство розташоване на землях Володарська-Волинського, Коростенського й Малинського районів Житомирської області. У складі підриємства є родовища які, маючи субмеридіональне простягання, перебувають у межах населених пунктів смт. Іршанська, сіл Гута Добринь, Ємілевка, Ісаковка, Томашевка й Буки.
У районі досить добре розвинена мережа залізних і шосейних доріг, які зв'язують відпрацьовані місця залягання, що, є вузловими пунктами постачання - містами Житомир, Коростень і Київ. В 11 км від смт. Іршанська, де розміщена промплощадка комбінату, розташована залізнична станція Нова Борова Південно-Західної залізниці, до якої примикає прирейкова база комбінату, через яку здійснюються перевезення готової продукції - ільменітового концентрату й матеріально-технічне забезпечення гірничозбагачувальних комплексів розташованих на різних родовищах.
Поверхня району являє собою злегка хвилясту рівнину поліського типу, покриту на значній частині лісовим покривом, місцями заболочену. У посушливі роки болота висихають, а в інший час, маючи глибину до 1-2 м, вони непрохідні для звичайного транспорту. Не залесенні ділянки зайняті малопродуктивними землями.
Поверхня району має слабкий ухил на схід і північний схід. Відносні перевищення вододільних ділянок над рівнем річкових долин не виходять за межі 10,0-15,0 м, а максимальні абсолютні оцінки варіюють у межах 200-215 м і перебувають у західній і південно-західній частинах району.
Гідромережа досить добре розвинена, головними водними артеріями є ріки Ірша і Тростяниця - ліві припливи річки Тетерів, що входить у басейн річки Дніпро.
Клімат району помірно-континентальний з теплим літом і нетривалої (3-4 місяця) зими. Середньорічна температура + 6,6° С, середня температура найбільш холодного місяця (січень) - - 5,7- 6,1° С, мінімальна - -36°С, максимальна температура самого теплого місяця (липень) - +360 С.
Безморозний період триває 170-200 днів у році. Річна кількість опадів 500-600 мм, більша частина яких випадає влітку. Сніг лягає в листопаді-грудні й сходить у березні. Висота сніжного покриву досягає 0,5 м, а глибина промерзання ґрунту взимку не перевищує 1,0 м.
Переважний напрямок вітрів західне й північно-західне.
Електропостачання району здійснюється від мереж системи Житомиренерго. Водопостачання з водоймища на р. Ірші в районі смт. Нова Борова й частково з колодязів шахтного типу.
Забезпечення промислових підприємств робочою силою здійснюється за рахунок найближчих населених пунктів, де зайнятість населення в цей час низька.
Крім Іршанского гірничозбагачувального комбінату в районі є ряд промислових підприємств провідну розробку родовищ будівельних матеріалів, підприємства інших галузей або зупинені зовсім або працюють із неповним завантаженням (завод ЖБІ, льонозавод та ін.).
Паливно-енергетичними ресурсами є торф, вугілля, зріджений і магістральний газ і мазут.
Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат – одне з найбільших підприємств Житомирської області, яке було засноване у 1954 році з метою розробки родовищ ільменітової руди (титанової сировини). З 04.09.1998 року Іршанський державний гірничо-збагачувальний комбінат, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 373 від 28.03.1998 року, був реорганізований у Дочірнє підприємство "Іршанський державний гірничо-збагачувальний комбінат" (скорочено - ДП “ІДГЗК”) Державної акціонерної компанії "Українські поліметали".
Підприємство створено з метою отримання прибутку за рахунок виробництва та підприємницької діяльності в галузі видобутку рудної сировини кольорових металів (ільменіт), інших природних матеріалів від супутнього видобутку.
Предметом та основними напрямками діяльності підприємства є:
- виробництво ільменітового концентрату;
- виробництво рутилового, лейкоксенового концентратів та кварцових пісків;
- виробництво кисню, виробів з природного недорогоцінного каменю, гірничо збагачувального обладнання;
Метою нашого дослідження є розробка та обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності та удосконалення системи управління екологічною безпекою в умовах підприємства.
Відповідно до мети дипломного проекту передбачається виконання наступних завдань:
- надати загальну характеристику діяльності обраного підприємства з урахуванням екологізації;
- провести аналіз виробничої та природоохоронної діяльності підприємства;
- вивчити теоретичні основи та з’ясувати зміст та значення екологічного моніторингу;
- розробити та обґрунтувати заходи щодо підвищення рівня додержання вимог екологічної безпеки при управлінні виробництвом в умовах ДП “ІДГЗК”, а саме розробити заходи по поліпшенню екологічного стану водних об’єктів.
Об’єкт дослідження: моніторинг водних об’єктів у межах діяльності ДП “ІГЗДК”.
Мета роботи: на основі аналізу стану забруднення гідросфери розробити комплексні заходи по поліпшенню екологічного стану гідросфери ДП “ІГЗДК”.
У даному дипломному проекті була розглянута проблема забруднення гідросфери. Вода є одним з найважливіших i найнеобхіднішим компонентів навколишнього природного середовища. Людська діяльність неминуче призводить до змін всієї гідросфери на Землі. З кожним історичним періодом їх масштаби невпинно зростають, набуваючи глобального характеру.
Проаналізувавши основні види та джерела утворення забруднюючих речовин, які викидаються у результаті людської діяльності можемо сказати, що основними забруднювачами води є оксиди сірки, азоту, вуглецю, різні частки важких металів, та інші шкідливі речовини. Було також розглянуто вплив забруднювачів на навколишнє середовище і здоров'я людини.
У рамках цієї роботи були також розглянуті основні заходи по боротьбі із забрудненням гідросфери та атмосфери: методи очищення за допомогою різного технологічного устаткування, хімічні методи очищення, фізичні та біологічні методи, впровадження безвідходних та маловідходних виробництв, а також різні економічні і адміністративні механізми.
На даному підприємстві було запропоновано фільтр для очищення води в різних стадіях її забруднення; здійснювати постійний моніторинг водного стану на підприємстві.
Ключові слова: Атмосфера, гідросфера, антропогенне забруднення, очисні споруди, захист Гідросфери від забруднення, гранично допустима концентрація, природні ресурси, очищення Води, моніторинг, моніторинг води, рекультивація.

Список литературы ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ


На основі вивчення літературних джерел та аналізу діяльності досліджуваного об'єкту: Іршанського гірничо-збагачувального комбінату можна зробити такі висновки. Власне в даному дипломному проекті були розглянуті питання по забрудненню навколишнього середовища та моніторингу водних об’єктів.
В процесі написання дипломного проекту були вивченні процеси дослідження роботи підприємства і отримані навички які знадобляться в майбутньому. Так завдяки даному дипломному проекту з’явилася можливість самостійного збору та обробки інформації по об'єкту, виявлена здатність описувати невідомі процеси та явища на основі графічних даних, в результаті систематизації та узагальнення відображати основні аспекти питань включених до дипломного проекту.
Завдяки роботі з документацією підприємства у мене тепер є підґрунтя для роботи на реальному підприємстві. Також на основі набутих практичних і теоретичних знань був оцінений вплив підприємства на оточуюче середовище, внесенні пропозиції щодо удосконалення моніторингової мережі на підприємстві. Оцінка впливу забруднюючих речовин підприємства на фітосферу, зоосферу, здоров’я населення та на тривалість життя також оцінювалася самостійно. Показна важливість моніторингу як на терені нашої держави так і у світі, але слід ще вказати на деякі вдосконалення, що їх можливо провести для поліпшення системи моніторингу довкілля.
Слід розробити уніфіковану систему міждержавних моніторингових досліджень. тобто наблизити норми українського моніторингу до світових або європейських стандартів. Розробити спільні стандарти та формати для всього світу. налагодити обмін інформацією між державами з різним світовим значенням. В межах нашої держави також на мою думку слід поліпшити інформованість пересічного громадянина, щодо фактичного стану навколишнього середовища окресленого в результаті моніторингу. ще одним питанням на яке слід звернути увагу є невідповідність плати за забруднення навколишнього середовища та фактичного об’єму скидів і викидів забруднюючих речовин.
Ці негативні явища мають місце тому що Україна є країною з нестійкою перехідною економікою і тому багато хто з керівників промислових підприємств намагається за будь-яку ціну зменшити офіційно відомі розміри забруднюючих речовин. Не розуміючи, що вигода для себе може обернутися невиправним лихом в майбутньому. Наприклад, керівник одного з промислових підприємств вирішить збагатитися на несанкціонованій утилізації відходів важких металів (попросту кажучи вночі вивезти відходи куди подалі і звалити під дубом, а гроші виділенні на захоронення забрати у власний бюджет), і по закону Мерфі іони важких металів мігрують в ґрунт з якого потрапляють в певну сільського господарську продукцію, яка в свою чергу споживається в дитсадочку, в який якраз і ходить дитина керівника цього заводу.
В результаті отруєння власної дитини та ще десятків ні в чому не винних дітей. На такому простому прикладі можна показати, якою високою є необхідність в коректних моніторингових дослідженнях, та правильному аналізі стану НПС та оцінки забруднення об’єктом довкілля.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Андрейцев В.І. Екологічне право: Особлива частина: Підр. для студ. юр. ВУЗів /За ред. акад..АпрН В.І. Андрейцева. –К.: Істина, 2001.-544 с.
2. Балацький О.В. Екологічний менеджмент: проблеми і перспективи становлення //Економіка України 2002 №5
3. Боярский В.А. Проблемы рекультивации нарушенных земель и использования горных выработок. Будущее открытых разработок. М., 1972.
4. Бурыкин А.М. Принципы подбора культур освоителей при рекультивации земель // Плодородие почв и удобрения: Науч. тр. / Ворнеж. с.–х. инст. 1975.
5. Водний кодекс України від 17.11.1995. № 3.
6. Гавриленко В.П. Використання деревинних порід для плантаційного розведення. Наукові праці Поліської АЛНДС –В3. –Ж. –1996.-97 с.
7. Гладкова Л.И. Использование рекультивируемых земель в сельском и лесном хозяйстве: Обзорная инф./ВНИИТЭИСХ. М., 1977.
8. Горлов В.Д. Рекультивация земель в карьерах. М., 1981.
9. ГОСТ 17.5.1.04 – 83.
10. Загородний Ю.В. Моделі та методи екологічного моделювання. Навч. посіб. – Жит. ЖІТІ 2000. - 108 с.
11. Закон України “Про екологічну експертизу” від 27.03.1995. №93 – 95 ВР.
12. Закон України “Про навколишнє природне середовище” від 01.07.1991. № 95.
13. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.03.1991. № 887 – ХІІ.
14. 15. Закон України “Про природно-заповідний фонд України” від 13.05.1992. №37
15. Земельний кодекс України від 03.12.1992. № 6.
16. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. – М.: Гидрометиздат, 1994 – 560 с.
17. Кодекс України “Про надра” від 13.02.1994. № 37/3 – ІІ.
18. Лаврик В.І. Методи математичного моделювання в екології. – К.: Фітосоціоцентр, 1998. – 132 с.
19. Лісовий кодекс України від 14.08.1994. № 3.
20. Малахів І.Р. Збалансований розвиток гірничодобувного регіону // Світ у долонях: Національний екологічний центр.-1997.-№1(3) с. 14-17
21. Мельник Л.Г. Экономические проблемы воспроизводства природной среды. –Харьков: Высшая школа, 1988.-1559 с.
22. Панас Р.Н. Агроэкологические основы рекультивации земель – Львов.: Льв.-й ин.-т, 1989.- 160 с.
23. Тарасова В.В. Методи екологічних досліджень. Ч1. Інформаційні характеристики про середовище. Навч. пос.-Ж. ЖІТІ, 2002.
24. К. Ф. Паус, В. С. Печерське Очищення води від органічних токсикантів // Экип, січень, 2001, с. 13-14.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
450
Скачать бесплатно 19886.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.