У нас уже 177538 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Циклони – засоби очищення атмосферного повітря від шкідливих домішок
Количество страниц 71
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 19890.doc 
Содержание ЗМІСТВСТУП 2
РОЗДІЛ 1. Стан атмосферного повітря в Україні 5
РОЗДІЛ 2. Законодавча основа з охорони атмосферного повітря 23
2.1 Закон України про охорону навколишнього природного середовища 23
2.2 Закон України про охорону атмосферного повітря 26
2.3. Міжнародні відносини в галузі охорони атмосферного повітря 29
РОЗДІЛ 3. Заходи та засоби охорони атмосферного повітря в Україні 32
3.1 Основні принципи охорони атмосферного повітря в Україні 32
3.1.1. Основні поняття та терміни 32
3.1.2 Стандартизація і нормування охорони повітря 34
3.2. Заходи з охорони атмосферного повітря 36
3.2.1. Санітарно-захисні зони 38
3.2.2. Архітектурно-планувальні заходи 40
3.2.3. Інженерно-організаційні заходи 41
3.2.4. Маловідходні й безвідходні технології 42
3.2.5 Організаційно-економічні заходи 43
3.3. Засоби та пристрої, що використовуються з метою для охорони атмосфери 43
3.3.1 Сухі пиловловлювачі 46
3.3.2 Мокрі пиловловлювачі 53
РОЗДІЛ 4. Будова, принцип роботи та призначення циклону ЦН-11 58
РОЗДІЛ 5. Розрахункова частина 64
ВИСНОВКИ 68
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 71
ВСТУПАтмосферне повітря є одним з основних життєво важливих елементів навколишнього природного середовища. Атмосферне повітря необхідне для дихання живих організмів (істот), використовується в технологічних процесах горіння та плавки, як сировина для отримання кисню, азоту, інертних газів, оксиду вуглецю. Атмосфера є середовищем для розміщення газоподібних відходів виробництва. Під впливом атмосферних опадів, сонячної радіації і в результаті переносу повітряних мас атмосферне повітря позбавляється сторонніх домішок. Цей процес називається самоочищенням атмосфери.
Склад атмосфери знаходиться у стані динамічної рівноваги, який підтримується такими кліматичними факторами, як переміщення повітряних мас (вітер та конвекція) та атмосферні опади, життєдіяльність тваринного та рослинного світу, особливо лісів та планктону світового океану, а також в результаті космічних процесів, геохімічних явищ та господарської діяльності людини. Привнесення в повітря чи утворення в ньому фізичних агентів, хімічних речовин або організмів, які несприятливо впливають на середовище життя чи завдають шкоди матеріальним цінностям називають забрудненням атмосфери. Величезної шкоди довкіллю, а через нього й людині, завдають викиди в атмосферу промислових і енергетичних об'єктів та автомобільного транспорту. Ці викиди містять такі шкідливі речовини, як сірчистий ангідрид, окиси азоту, окиси вуглецю, пил, свинець, кадмій і інші важкі метали, хлоровані органічні речовини, аміак, фреони, радіоактивні речовини. Під впливом транспортних забруднень зміни в навколишньому середовищі можуть відбуватись в загально планетарному та регіональному (локальному) масштабах.
Оксид вуглецю – найпоширеніша і найзначніша домішка атмосфери, яка в побуті називається чадним газом. Вміст його в природних умовах від 0,01 до 0,2 мг/м3. Основна маса викидів СО утворюється в процесі спалювання органічного палива, насамперед в двигунах внутрішнього згорання. Висока концентрація СО в повітрі призводить до фізіологічних змін в організмі людини, а концентрація більше 750 мг/м3 – до смерті. СО – виключно агресивний газ, який легко з’єднується з гемоглобіном крові, утворюючи карбоксигемоглобін. Стан організму при вдиханні повітря, який містить чадний газ, характеризується погіршенням гостроти зору та здатності оцінювати тривалість інтервалів часу, порушенням психомоторних функцій головного мозку, зміною діяльності серця та легень, головними болями, сонливістю, спазмами, порушенням дихання, смертельними наслідками. Час перебування СО в атмосфері складає 2 – 4 місяці.
На частку SO2 припадає до 95% від загального об’єму сірчаних сполук, які потрапляють в атмосферу від антропогенних джерел. До 70% викидів SO2 утворюється при спалюванні вугілля, мазути – приблизно 15%.
При концентрації діоксиду сірки в 20 – 30 мг/м3 подразнюється слизова оболонка рота і очей, у роті з’являється неприємний присмак. Надто чутливі до SO2 хвойні ліси. При концентрації SO2 0,23 – 0,32 мг/м3 в результаті порушення фотосинтезу відбувається всихання хвої протягом 2 – 3 років. Аналогічні зміни у листяних дерев відбуваються при концентраціях SO2 0,5 – 1 мг/м3.
При неповному згорянні палива в двигуні автомобіля відбувається викид вуглеводнів та циклічних вуглеводнів, які мають канцерогенні властивості. Вуглеводні мають наркотичну дію, викликають головний біль, запаморочення. При вдиханні протягом 8 годин парів бензину з концентрацією більше як 600 мг/м3 виникають головний біль, кашель, неприємні відчуття в горлі.
Оксиди азоту утворюються в процесі горіння при високій температурі шляхом окислення частини азоту, який знаходиться в атмосферному повітрі. Основні джерела його викиду: двигуни внутрішнього згорання, топки промислових котлів, печі. Отруйна дія NOx починається з легкого кашлю. При підвищенні концентрації кашель посилюється, починається головний біль, виникає блювання. При контакті NOx з водяною парою, поверхнею слизової оболонки утворюються кислоти HNO3 та HNO2, що може призвести до набряку легень. Тривалість знаходження NO2 в атмосфері – біля 3 діб.
Розмір пилинок коливається від сотих часток до декількох десятків мкм. Середній розмір частинок пилу в атмосферному повітрі – 7 – 8 мкм. Пил шкідливо впливає на людину, рослинний та тваринний світ, поглинає сонячну радіацію і тим самим впливає на термічний режим атмосфери та земної поверхні. Частинки пилу є ядрами конденсації при утворенні хмар та туманів. Основні джерела утворення пилу: виробництво будівельних матеріалів, чорна та кольорова металургія (оксиди заліза, частинки Al, Cu, Zn), автотранспорт, місця складування побутових та виробничих відходів, що пилять та тліють. Основна частина пилу вимивається атмосферними опадами.
Охорона атмосфери – комплекс, тобто сукупність наукових, правових і технічних заходів, що забезпечують збереження хімічного складу повітря та фізику атмосфери в усіх її шарах. Охорона атмосфери передбачає ведення контролю за промисловими, транспортними та комунальними викидами в повітряне середовище. Санітарною інспекцією введені практично допустимі нормативи більш як на 400 забруднювачів повітря.
Спостереження за станом атмосферного повітря проводяться Укргідрометом на мережі стаціонарних постів. Результати їх свідчать, що вміст шкідливих речовин, пов'язаний з викидами промислових підприємств рідко перевищує норми ГДК, хоч і становить значну частку у загальному забрудненні повітря. Високе забруднення атмосферного повітря зареєстроване в районах прилеглих до автомагістралей, їх перехресть. З огляду на згадані факти, серед головних заходів зменшення забруднення повітря є поступове і цілеспрямоване переведення всіх підприємств і виробництв на нові екологічно безпечні види техніки та технології, будівництво очисних споруд нових поколінь і забезпечення їх чіткої й ефективної роботи, територіальний перерозподіл виробничого потенціалу, інтенсивної господарської діяльності, впровадження таких методів експлуатації технічних засобів, які б забезпечували зменшення кількості викидів відпрацьованих газів та їх та акустичні навантаження на міське середовище. Тому метою даної дипломної роботи є підбір та розрахунок параметрів пристроїв очищення забрудненого повітря.
Список литературы ВИСНОВКИУ загальному випадку порядок вибору типу очисних пристроїв і фільтрів визначається наступною схемою: виявлення характеристик викидів (температура, вологість, вид і концентрація домішок, токсичність, дисперсність і т.п.); визначення типу очисного чи пристрою фільтра по витраті газу, необхідної ступеня очищення, можливостей виробництва й інших факторів; оцінка робочої швидкості газів; техніко-економічний аналіз можливих варіантів очищення; розрахунок параметрів очисного пристрою; проектування і вибір очисного чи пристрою фільтра.
При виборі засобів для очищення викидів в атмосферу варто мати на увазі наступні особливості:
• сухі механічні способи і пристрої не ефективні при видаленні дрібнодисперсної і пилу, що налипає;
• мокрі методи не ефективні при очищенні викидів, у яких містяться погано сліпаються й утворять грудки речовини (наприклад, цемент);
• електроосаджувальні не ефективні при видаленні забруднень з малим питомим опором і погано заряджаються електрикою;
• рукавні фільтри не ефективні при очищенні викидів із що налипають і зволоженими забрудненнями;
• мокрі скрубери не застосовні для роботи поза приміщеннями в зимових умовах.
Справжня перспектива виходу з екологічної кризи в зміні виробничої діяльності людини, його способу життя, його свідомості. Науково-технічний прогрес створює не тільки "перевантаження" для природи; у найбільш прогресивних технологіях він дає засоби запобігання негативних впливів, створює можливості екологічно чистого виробництва. Виникла не тільки гостра необхідність, Алі і можливість змінити суть технологічної цивілізації, додати їй природоохоронний характер. Один з напрямків такого розвитку - створення безпечних виробництв. Використовуючи досягнення науки, технологічний прогрес може бути організований таким чином, щоб відходи виробництва не забруднювали оточуюче середовище, а знову надходили у виробничий цикл як вторинна сировина. Приклад дає сама природа: вуглекислий газ, виділюваний тваринами, поглинається рослинами, що виділяють кисень, необхідний для дихання тварин.
Безвідхідним є таке виробництво, якому вся вихідна сировина в кінцевому рахунку перетворюється в ту чи іншу продукцію. Якщо врахувати, що 98% вихідної сировини сучасна промисловість переводити у відходи, те стані зрозумілої необхідність задачі створення безвідхідного виробництва. Розрахунки показують, що 80% відходів теплоенергетичний, гірничодобувної, коксохімічної галузей придатні в справу. При цьому одержувана з них продукція найчастіше перевершує по своїх якостях виробу, виготовлені з первинної сировини. Наприклад, зола теплових електростанцій, використовувана як добавку при виробництві газобетону, приблизно в два рази підвищує міцність будівельних панелей і блоків. Велике значення має розвиток природовідбудовних галузей (лісове, водяне, рибне господарство), розробка і впровадження матеріалозберігаючих і енергозберігаючих технологій.
Екологічно чистими є і деякі альтернативні(стосовно теплової, атомним і гідроелектростанцій) джерела енергії. Необхідний найшвидший пошук способів практичного використання енергії сонця, вітру, припливів, геотермальних джерел.
Екологічна ситуація викликає необхідність оцінювати наслідку будь-якої діяльності, зв'язаної втручанням у природне середовище. Необхідна екологічна експертиза всіх технічних проектів.
Для покращення екологічного стану навколишнього природного середовища необхідне технічне переозброєння виробництва на основі впровадження новітніх наукових досягнень, енерго- і ресурсозберігаючих технологій, безвідходних та екологічно чистих технологічних процесів, розв’язання проблем знешкодження і використання всіх видів відходів.
В цілому ж економічний механізм природокористування та охорони навколишнього природного середовища в нашій країні діє недостатньо. Життя вимагає, щоб не лише те, що відбирається від природи і що вкладається у її відновлення і охорону, а взагалі все, що вироблене або створене природою, всі складові навколишнього середовища обліковувались і враховувалися в процесі виробничої діяльності, включалися до матеріальних активів. Тобто постає завдання розробки і впровадження комплексного економічного і екологічного обліку, який би сприяв спостереженню за змінами у навколишньому середовищі, викликаних економічною, підприємницькою діяльністю, створював би інформаційну базу для комплексної економічної та екологічної політики, яка б забезпечувала стійкість розвитку економіки взагалі, її окремих суб’єктів, створювала б такі умови, коли надмірне і нераціональне використання природних ресурсів, а тим паче забруднення довкілля, були економічно невигідними.
Необхідно створити такі економічні механізми, щоб підприємців не примушували, а щоб вони самі були зацікавлені у вкладанні коштів на впровадження нових екологічно-небезпечних, ресурсо-економних, безвідходних технологій, а з іншого боку–щоб був гарант у стабільності і стійкості розвитку своєї справи. А це досягається шляхом застосування оптимального оподаткування, обґрунтованих норм і відрахувань за природні ресурси, організації високоефективної страхової, юридичної політики. Такий підхід змінив би і структуру податків на природоохоронні заходи. За сприятливих економічних умов підприємці могли б втілити масу цікавих, вкрай необхідних проектів утилізації відходів, поліпшення якості питної води, ефективного використання підземних вод, зменшення загазованості, шумів, очищення озер, річок, морів, запровадження нових форм екології тощо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ1. Білявський Г. О. Основи екології: теорія та практикум. –К.: Лібра, 2002
2. Вронский В.А. Прикладная экология: учебное пособие. - Ростов н/д.: Феникс, 1996.
3. Гутаревич Ю.Ф. Охрана окружающей среды от загрязнения выбросами. – К.:Урожай,1989. – 224с.
4. Джигирей В.С., Сторожук В.М. Основи екології та охорони навколишнього природного середовища. Навч. Посібник. – вид. 2-ге – Львів, Афіша, 2000 р. − 272 с.
5. Екологічна ситуація Житомирщини. Статистичний збірник./За ред. П.П. Михайленка. – К.:НДІ статистики Держкомстату України, 1998.
6. Екологічий звіт „Про стан навколишнього середовища Житомирської області за 2000 р.”- Житомир, 2001
7. Закон України про охорону атмосферного повітря
8. Закон України про охорону навколишнього природного середовища
9. Злобін Ю.А. Основи екології. - К.: Лібра, ТОВ, 1998.
10. Кумачев А. И., Кузьменюк Н. М. Глобальная экология и химия. – Минск, 1991.
11. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в україні в 2003 р. – К.: Вид-во Раєвського, 2003.
12. Охрана окружающей среды: Учебник для техн. вузов. С.В. Белов и др., − М., Высш. шк., 1991. – 319 с.
13. Природопользование: Учебник / Под ред. Э.А. Арустамова. – М.: Дом “Дашков и К”, 1999.
14. Экология города: Учебник. – К..: Лібра, 2000.Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
375
Скачать бесплатно 19890.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.