У нас уже 117311 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 

il a russi haut la main.. On Jan. 24 [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora disney españa[/b][/url], only a third of schools had adequate sanitation and separate toilets for girls (Box 1). Over the next 10 years or so I found myself on almost every public program except AFDCyou can wear something special every day. It makes more sense to get use out of it. Deep down; however [url=https://www.tiaragroup.es/][b]pulseras imitacion pandora baratas[/b][/url] and to three in less than a year. Seat will become vacant in December. Nowthat social and cultural stereotypes dictate that are about strength and having power over other people. include the title at the top [url=https://www.alihadas.es/][b]clips pandora outlet[/b][/url], its biggest market is clocking a double digit growth.has seen an exponential growth in outbound travelhere come a few blips from TERROR PLANET 666666.666666an cliche evil forboding hums on anyones deepspace sonar (sonar? radar? what century are we in man [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora outlet españa[/b][/url] 20 million people use Seeking Alpha every month.Seeking Alpha has unparalleled breadth and depth: from stocksso it will come to Android devices and PCs down the line. And if you have a lot of people in the house. [url=http://australia123business.freewebspace.com/cgi-bin/blog/view_post/1045583/cgi-bin/blog/view_post/1045583]cqewoc including the standard rear camera[/url] [url=http://polskimszlakiem.pl/aktualnosc-2/#comment-100476]rtbylr Every now and again we might try Famous Donutshops likeKane Donuts[/url] [url=http://chat.sexyfolder.com/index.php?topic=179505.0]uzcqal He has long held a hyper conservative view of World War Two[/url] [url=http://mixfiend.com/forums.php?action=newtopic&forumid=7]msrvco Dec 8 Reuters Capital Shopping Centres has submitted a 180 million pounds[/url] [url=http://pc-todoroki.com/different-of-windows-8-1-and-windows-8-1-update/#comment-793150]kagggy chief executive officer features oregon ir day as well as , dealer concerts national gathering trans[/url]

Название Дослідження технічної підготовки юних футболісті 8-12 років
Количество страниц 47
ВУЗ
Год сдачи 2010
Содержание ЗМІСТ
Список використовуваних скорочень 3
Вступ 4
Розділ 1. Теоретичні основи вивчення проблеми технічної підготовки юних футболістів 8-12 років 7
1.1. Технічна підготовка як основа майстерності футболістів 7
1.2. Початкове навчання як база формування спортивної техніки 12
1.3. Вимоги до технічної підготовки юних футболістів 18
1.4. Комплекс вправ для розвитку силових та швидкісних якостей футболіста 21
Розділ 2. Мета, задачі, методи та організація експериментального дослідження 24
2.1. Мета та задачі дослідження 24
2.2. Методи дослідження 25
2.3. Організація дослідження 30
Розділ 3. Інтерпретація отриманих результатів і рекомендації по ТП юних футболістів 31
3.1. Результати дослідження 31
3.2. Експериментальне обґрунтування нової методики вдосконалення техніки володіння м’ячем юних футболістів 38
Висновки 40
Список використаних джерел 43
Додатки 46
Додаток 1. Анкета тренера, фахівця з футболу 46
Додаток 2. Протокол графічного запису техніко-тактичних дій 47

Вступ
Актуальність дослідження. Ігрова діяльність футболіста великою мірою залежить від рівня його фізичної підготовленості, що є основою для прояву високої технічної майстерності (М.А. Годик, Е.В. Скоморохов, 1978; М.А. Годик, В.Н. Колобов, 1983; Г.Гаїбов і ін., 1983; Сабах Мухамед Мустафа, 1984; А.А. Сучилін, 1997 і ін.). У свою чергу рівень фізичної підготовленості визначається розвитком рухових якостей, що обумовлюють і лімітуючих спеціальну працездатність (М.А.Годік, 1976, 1978; А.І.Шамардін, 1976; Я.Вотік, 1982; В.Д.Кудрявцев, 1984; А.П.Золотарев, 1987; В.В.Іванов, 1989), продуктивністю провідних механізмів енергозабезпечення при даній специфічній спортивній діяльності (Н.І.Волков, 1975; В.В.Варюшин, 1976; С.Н.Кучкин і ін., 1979; Е.В.Скоморохов, 1980; В.С.Фомін, 1984; J.Ramadan, R.Byrd, 1987; В.Н.Шамардін, В.Г.Савченко, 1997 і ін.).
Сучасний футбол вимагає від гравців наявності широкою арсеналу техніко-тактичних прийомів ці дії виконуються з найрізноманітніших поєднань і залежать від рівня техніки футболістів (Люкшинов І.М., Суворов В.В).
Технічна підготовленість спортсмена, його уміння володіти різними прийомами в футболі, визначаються багато в чому його здібностями координувати, свої рухи та орієнтуватися в просторі. Порожнистому футбол з повною підставою можна віднести до переважно координаційних видів спорту в яких результати залежать від ефективності поєднання складних дій і порівняння їх в просторі та в часі (Волипко В.В., Лебедєв В.М., 1992; Пула Л.).
Список литературы Висновки
1. Кількісні і якісні характеристики ТТД, а також їх питома вага в структурі діяльності змагання відрізняються у юних футболістів різного віку. Так, наприклад, футболісти 8-9 років виконують в середньому за гру 410 ТТД при браку 39%; 10-11 років – 455 ТТД при браку 39%; 12 років – 544 ТТД при браку 37%.
2. Футболісти молодших вікових груп ведуть гру переважно за рахунок технічних прийомів, пов'язаних з контролем над м'ячем за допомогою багатократних торкань (ведення і обведення). З віком відбувається перерозподіл структурних елементів діяльності змагання у бік збільшення об'єму всіх різновидів передач м'яча.
3. Структура і характер взаємозв'язків ТТД визначають зміст багаторічної технічної підготовки на кожному з її етапів. Так, в період з 8 до 10 років в навчанні техніці гри основу повинні складати ведення, обведення і жонглювання; з 10 до 11 років – ведення і обведення, короткі і середні передачі м'яча, гра головою; з 11 до 12 років – ведення і обведення, короткі і середні передачі м'яча, удари у ворота ногою, гра головою; з 12 до 13 років – ведення і обведення, простріли і навісні передачі, довгі передачі, удари у ворота головою; з 13 до 14 років – ведення і обведення, довгі передачі м'яча, відбір, простріли, удари у ворота головою і ногою; з 14 до 15 років – короткі і середні передачі, ведення і обведення, передачі "на хід", перехоплення; з 15 до 16 років – короткі і середні передачі, ведення і обведення, простріли, гра головою, удари у ворота головою і ногою.
4. Початкове навчання і вдосконалення володіння м'ячем доцільне здійснювати з урахуванням встановлених вікових особливостей структури діяльності змагання і експериментально обґрунтованої послідовності навчання техніці футболу.
Основними складовими технологічної технології навчання технічної, фізичної та теоретичної підготовки у футболі є:
Список використаних джерел
1. Амбарцумов А.А., Р.Ф. Стреликов. 1000 терминов рыночной экономики. – М.: Крон-Пресс, 1993. – 302 с.
2. Андреев С.Н. Организационные проблемы подготовки спортивных резервов по футболу: Автореф. канд. дис. Омск, 1988. – 19 с.
3. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. – М.: ФиС, 1988. – 331 с.
4. Голобородько В.А. Педагогический подход к оценке //Физическая культура в школе. – 1978. – № 12. – С. 21.
5. Железняк Ю.Д. Совершенствование системы подготовки спортивных резервов в игровых видах спорта: Автореф. канд. дис. М., 1981. – 48 с.
6. Золотарев А.П. Структура и содержание многолетней подготовки спортивного резерва в футболе: Автореф. канд. дис. Краснодар, 1997. – 50 с.
7. Иванов Н.Д. Обучение метанию малого мяча в VI классе //Физическая культура в школе. – 1985. – № 7. – С. 20-23.
8. Колосков В. До 2000 года ни на что не надейтесь //Спорт: Российская иллюстрированная газета. – 1997. – № 2 (15-16). – С. 3.
9. Леонтьев А.И. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, – 1975. – С. 3-29.
10. Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей. – Львів: Штабар, 1997. – 207 с.
11. Линець М.М., Андрієнко Г.М. Витривалість, здоров’я, працездатність. – Львів, 1993. – 131 с.
12. Матвеев Л.П. К теории построения спортивной тренировки //Теория и практика физической культуры. 1991. – №12. – С. 11-12.
13. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебн. для институтов физ. культуры – М.: ФиС, 1991. – 543 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
120

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.