У нас уже 117320 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 

il a russi haut la main.. On Jan. 24 [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora disney españa[/b][/url], only a third of schools had adequate sanitation and separate toilets for girls (Box 1). Over the next 10 years or so I found myself on almost every public program except AFDCyou can wear something special every day. It makes more sense to get use out of it. Deep down; however [url=https://www.tiaragroup.es/][b]pulseras imitacion pandora baratas[/b][/url] and to three in less than a year. Seat will become vacant in December. Nowthat social and cultural stereotypes dictate that are about strength and having power over other people. include the title at the top [url=https://www.alihadas.es/][b]clips pandora outlet[/b][/url], its biggest market is clocking a double digit growth.has seen an exponential growth in outbound travelhere come a few blips from TERROR PLANET 666666.666666an cliche evil forboding hums on anyones deepspace sonar (sonar? radar? what century are we in man [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora outlet españa[/b][/url] 20 million people use Seeking Alpha every month.Seeking Alpha has unparalleled breadth and depth: from stocksso it will come to Android devices and PCs down the line. And if you have a lot of people in the house. [url=http://australia123business.freewebspace.com/cgi-bin/blog/view_post/1045583/cgi-bin/blog/view_post/1045583]cqewoc including the standard rear camera[/url] [url=http://polskimszlakiem.pl/aktualnosc-2/#comment-100476]rtbylr Every now and again we might try Famous Donutshops likeKane Donuts[/url] [url=http://chat.sexyfolder.com/index.php?topic=179505.0]uzcqal He has long held a hyper conservative view of World War Two[/url] [url=http://mixfiend.com/forums.php?action=newtopic&forumid=7]msrvco Dec 8 Reuters Capital Shopping Centres has submitted a 180 million pounds[/url] [url=http://pc-todoroki.com/different-of-windows-8-1-and-windows-8-1-update/#comment-793150]kagggy chief executive officer features oregon ir day as well as , dealer concerts national gathering trans[/url]

Название Дослідження тактичної підготовки юних футболістів 14-16 років
Количество страниц 49
ВУЗ
Год сдачи 2010
Содержание ЗМІСТ
Вступ 4
Розділ 1. Теоретичні основи вивчення проблеми тактичної підготовки юних футболістів 14-16 років 7
1.1. Аналітичний огляд літератури 7
1.2. Особливості тактичної підготовки футболістів 9
1.3. Вікові особливості тактичних показників діяльності юних футболістів 14
1.4. Управління тактичною підготовкою спортсменів з використанням критеріїв координаційних здібностей 18
1.5. Структура і розвиток тактичних здібностей юних футболістів 22
Розділ 2. Методи і організація дослідження 31
Розділ 3. Інтерпретація отриманих результатів і рекомендації по ТП юних футболістів 32
3.1. Обговорення результатів дослідження 32
3.2. Методика тактичної підготовки і практичні рекомендації 34
Висновки 40
Список використаних джерел 43
Додатки 48
Додаток 1. Завдання та ігрові вправи для групового тренування 48

Вступ
Актуальність дослідження. Підготовка спортсменів у сучасному футболі характеризується зростанням фізичних і нервових навантажень (А.А. Сучилін, М.А. Годі [16], Є.В. Скоморохов, М.М. Шестаков [43], А.П. Золотарев [24], С.Ю. Тюленьков [39], В.Н. Шамардін, А.І. Шамардін). Спортивне тренування включає наступні основні компоненти: фізичну, спортивно-технічну, спортивно-тактичну і психічну підготовку. Фізична підготовка є одним з основних компонентів і пов'язана з вихованням фізичних якостей, які необхідні для реалізації спортивної діяльності. Л.П. Матвєєв [14] рекомендує розрізняти спеціальну і загальну фізичну підготовку (ЗФП). ЗФП розглядають як вид діяльності, направленої на всебічний розвиток фізичних якостей з урахуванням позитивного перенесення тренувального процесу на діяльність змагання у вибраному виді спорту. Спеціальна фізична підготовка пов'язана з вихованням фізичних здібностей, що є специфічною передумовою спортивних досягнень у обраному виді спорту.
Таким чином, для виявлення засобів і методів спеціальної і ЗФП слід вивчити особливості діяльності змагання у футболі.
Відомо, що тактична організованість в діях футбольної команди досягається чітким розподілом функцій (ігрова спеціалізація – воротар, крайні й центральні захисники, гравці середньої лінії, крайні та центральні нападаючі) між окремими футболістами і об'єднанням ігрових спеціалізацій в певну систему. В футболі під системою розуміють таку розстановку гравців, яка забезпечує велику маневреність і в нападі, і в обороні в цілковитій відповідності з індивідуальними особливостями гравців (В.Н. Шамардін, В.Г. Савченко).
Як усякий цілеспрямований педагогічний процес, тактична підготовка (ТП) має конкретні задачі (А.Г. Абалян, І.А. Клесов, Р.Л. Клічевський):
1. Створити передумови для успішного навчання тактиці гри (розвиток необхідних здібностей і якостей).
2. Формувати тактичні уміння в процесі навчання технічним прийомам.
3. Забезпечити високий ступінь надійності технічних прийомів гри в складних ігрових умовах.
4. Оволодіти основою індивідуальних, групових і командних тактичних дій (ТД) в нападі й захисті.
5. Вдосконалювати тактичні уміння з урахуванням ігрового амплуа футболіста в команді.
6. Формувати уміння ефективно використовувати технічні прийоми і ТД залежно від умов (стан партнерів, суперника, зовнішні умови).
7. Розвивати здібності до швидких перемикань в діях – від нападу до захисту і від захисту до нападу.
8. Вивчати суперників, їх тактичний арсенал, технічну і вольову підготовленість.
9. Вивчати тактику провідних команд країни і сильних зарубіжних команд.
Для вирішення цих задач необхідні різноманітні засоби. Провідне місце в ТП посідають вправи по тактиці (індивідуальні, групові, командні) та двобічна гра, контрольні й календарні матчі, теорія тактики футболу.
Об'єкт дослідження – тактична підготовка як компонент спортивного тренування юних футболістів 14-16 років.
Предмет дослідження – засоби, методи та особливості тактичної підготовки юних футболістів 14-16 років.
Мета дослідження – дослідити тактичну підготовку юних футболістів 14-16 років.
Список литературы Висновки
Якщо в цілому розглядати всі порушені питання, можна відзначити, що підготовка кваліфікованого футболіста достатньо складна.
Аналіз даних теоретичного дослідження, що стосуються побудови тактичної підготовки футболістів в аспекті врахування їх психічних характеристик, дозволив констатувати наступне:
• серед основних психічних ознак футболістів виділяють властивості особистості, нервової системи, психомоторні якості. Найзначущішим в структурі психічних процесів футболістів є мислення, а якому виділяють наочність і образність, швидкість і інтенсивність, ситуативність, тісний зв'язок з емоційно-вольовою сферою,
• в процесі рішення тактичних задач в іграх змагань мислення футболістів є з одного боку, оцінним, а з іншою – прогнозуючим (антиципіруючим). Процеси антиципації класифікуються по декількох рівнях, що специфічно виявляються, зокрема, сенсомоторному та перцептивному.
В кожній фазі гри можливий вибір різних тактичних варіантів. Уміти оцінити обстановку, вибрати кращий тактичний варіант – ось що головне в тактиці окремого гравця. Взаємодія двох гравців – це вже наступний, вищий ступінь володіння тактикою. Гравець, що починає комбінацію і залучає до її виконання свого партнера, повинен дати йому зрозуміти, що саме він має намір робити і що слід робити іншому гравцю, що залучається до комбінації. Тактика двох гравців, зв'язаних одним тактичним задумом, що зародився в гравця, який почав комбінацію – це складна дія. Якщо ж до тактичної комбінації залучаються троє і більше гравців, то це ще складніший ступінь тактики футболу.
Основні положення в тренувальній роботі по тактиці наступні.
1. Індивідуальне, групове (ланкове) тренування основ тактичних комбінацій з подальшим їх застосуванням в двосторонніх іграх, вироблення бракуючих якостей і ліквідація помилок у гравців є головною задачею в процесі тренування тактики.
Список використаних джерел
1. Абдул Сахиб А.Д. Влияние физической нагрузки на точность двигательных действий футболистов: Автореф. дисс.... канд. пед. наук. -М., 1987. - 24 с.
2. Абдуламир Альван А. Средства и методы воздействия на факторы, определяющие эффективность системы защиты прессингом: Автореф. дисс. ...канд. пед. наук. -М., 1986. -23 с.
3. Айрапетьянц Л.Р. Педагогические основы планирования и контроля соревновательной и тренировочной деятельности в спортивных играх: Автореф. дисс. ... док. пед. наук. -М., 1992. - 44 с.
4. Айрапетьянц Л.Р., Годик М.А. Спортивные игры (техника, тактика, тренировка). - Ташкент: Изд-во им. Ибн Сины, 1991. - 156 с.
5. Аладашвили Г.А. Прыжковая подготовленность футболистов и методика ее оценки: Автореф. дисс. ...канд. пед. наук. -М., 1999. - 25 с.
6. Александрова Г.В. Модельные характеристики специальной подготовленности квалифицированных спортсменов: Автореф. дисс. ...канд. пед. наук.-Киев, 1983.-23 с.
7. Базилевич О.П. Управление подготовкой высококвалифицированных футболистов на основе моделирования тренировочного процесса: Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. -М., 1983. -20 с.
8. Барамидзе A.M. Построение тренировок в подготовительном периоде футболистов высокой квалификации: Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. - М., 1990.-23 с.
9. Беляков А.К. Структура и содержание подготовительного периода тренировки футбольных команд: Автореф. дисс. ...канд. пед. наук. - М, 1986. -22 с.
10. Бернштейн Н.А.. Физиология движений и активность. М.: Наука, 1990. С. 373-392.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
120

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.