У нас уже 212688 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Державні унії Польщі і Литви. Утворення Речі Посполітої і ЇЇ наслідки для України
Количество страниц 43
ВУЗ
Год сдачи 2010
Содержание ЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ І. ЗАХОПЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ. ДЕРЖАВНІ
УНІЇ ПОЛЬЩІ ТА ЛИТВИ
1.1. Загарбання Польщею та Литвою українських земель
1.2. Кревська унія, як початок об’єднання Польщі та Литви
1.3. Люблінська унія та її наслідки для України

РОЗДІЛ ІІ. ПЕРЕДУМОВИ УТВОРЕННЯ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ
2.1. Перехід до фольварочно-панщинної системи феодального господарства
2.2. Перетворення Польщі в шляхетську «республіку»
2.3. Утворення багатонаціональної Речі Посполитої

РОЗДІЛ ІІІ. СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI СТ.
3.1. Державно-політичний устрій і право в українських землях
у складі Речі Посполитої
3.2. Підґрунтя та укладення Брестської унії, посилення національного
гніту в Україні наприкінці XVI - в першій половині XVII cт.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бардах Ю., Леснодорский Б., Пистрачак М. История государства и права Польши. — М., 1980. – 289 с.
2. Вішка О. Преса української еміграції в Польщі (1920-1939 рр.).- Львів: ЛНУ ім.В.Стефаника НАНУ, 2002.- 242 с.
3. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. – К.: 1990. – 525 с.
4. Грушевський М.С. Очерк истории украинского народа. – К.: Лыбидь, 1991. – 400 с.
5. Гуслистий К. Україна під литовським пануванням і захоплення її Польщею (з XIV ст. по 1569 р.). — К., 1939. – 194 с.
6. Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Навч. Посібник. – К.: Либідь, 1998 р. – 507 с.
7. Іванченко Р.П. Історія без міфів. — К., 1996. – 335 с.
8. Іванцов І.О. Повстання українського народу проти шляхетської Польщі 1635-1638 рр..- К.: Вид. дім "Академперіодика", 2002.- 289с.
9. Історія Держави та права /за ред. А Рогожина. – К., 1996. – 359 с.
10. Історія держави та права України /за ред. П. Музиченка.-К.-1999.-153 с.
11. Історія Польщі (Методичні матеріали до курсу).- Запоріжжя: ЗДУ, 2003.- 239с.
12. Історія України в особах: Литовсько-польська доба / Дзюба О. М., Довбищенко М. В., Ісаєвич Я. Д. та ін. — К.: Україна, 1997. – 288 с.
13. Карабович Т. Біля вогню.- Варшава: Видавниче агенство Об"єднання українців у Польщі, 1990.- 146 с.
14. Крикун М. Г. Поширення польського адміністративно-територіального устрою на українських землях // Проблеми слов’янознавства. — 1990. — Вип. 42. – С.24-39
15. Крикун М. Г. Административно-территориальное устройство Правобережной Украины в XV—XVIII ст. — К.: Инст. Укр. археографии АН Украины, 1992. – 152 с.
16. Крип`якевич І.П. Історія України. – Львів: Світ, 1990. – 520 с.
17. Кубійович В. Західні Українські Землі в межах Польщі 1920-1939. (Етнографічні відношення). - Чікаго-Нью-Йорк: Український Публіцистично-науковий інститут, 1963. - 232с.
18. Мішина І.А. та ін. Всесвітня історія: Епоха становлення сучасної цивілізації (кінець XV –початок ХХ ст.ст.). – К.: Генеза, 1994. – 352 с.
19. Роман Є. Собор. 1596. Хроніка. // Світ молоді. – 15-21 листопада 1996 р. – С.3-12.
20. Субтельний О. Україна: історія. – К.: Либідь, 1993. – 720 с.
21. Трохимчук С. Місцеве самоврядування в Україні та Польщі на шляху до спільного Європейського дому.- Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2002.- 96с.
22. Швидько Г.К. Історія України. XVI-XVIII століття. – К.: Генеза, 1997. – 384 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
120

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.