У нас уже 242731 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Апаратно-програмний комплекс інформаційно-бібліографічна система НТБ НАУ
Количество страниц 82
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20237.doc 
Содержание Вступ 3

Технічне завдання 6

Призначення розробки 6

Вимоги до програми 7

Вимоги до програмної документації 10

2. Опис предметної області 11 3.

Вибір засобів методології проектування 15

3.1 Порівняльні характеристики СУБД 15

3.2 Вибір СУБД 21

3.3 Порівняльні характеристики мов програмування 24

3.4 Вибір середовища і мови програмування для реалізації системи 28

4. Програмна реалізація автоматизованої системи Бібліотеки 31

4.1 Побудова інфологічної (концептуальної) моделі наочної області 31

4.2 Проектування логічної структури бази даних 37

4.3 Проектування фізичної структури бази даних 39

4.4 Створення датологічної моделі бази даних 48

4.5 Алгоритмізація додатку 50

4.6 Програмування, створення додатку 53

4.7 Керівництво користувача 62

Висновки 80

Список використаної літератури: 82


Не викликає сумнівів, що останніми роками потреба в базах даних різної архітектури в нашій країні значно зросла. База даних є організованою структурою, використовуваною для зберігання даних, тобто будь-яких відомостей про явища, процеси, дії і т.д. Якщо ще 20 років тому в більшості організацій використовувалися картотеки, то сьогодні «шафи з скриньками» можна зустріти все рідше і рідше – комп'ютерні бази даних, значно компактніші (раніше в наукових бібліотеках каталоги займали не одну кімнату, тепер же поміщаються на крихітному компакт-диску), зручніші в роботі і дозволяючи досягти високих швидкостей обробки інформації, стрімко завойовують популярність. Залежно від роду діяльності організації формуються її вимоги до використовуваної бази даних. Так, операторам сотового зв'язку потрібні складні білінгові системи – мільйони абонентів, десятки тарифних планів, мільярди дзвінків, кожний з яких треба правильно протарифікувати … Зрозуміло, вони не жаліють грошей на оплату праці програміста, який здатний написати таку систему. У більшості ж випадків записів в базі даних порівняльно небагато, алгоритми обробки теж стандартні (пошук і вибірка). Прикладом може служити база даних, що розробляється в даному завданні, присвячена обліку розрахунків з клієнтами в банку. Представте роботу бібліотеки: читач, що прийшов, просить дати йому література, але пояснити, чого він хоче, у формі «автор – тип літератури – назва видання – рік випуску» він не може. Звичайно в пам'яті відкладаються лише уривчасті відомості. Співробітники бібліотеки теж не в змозі запам'ятати розміщення тисяч видань – а знайти треба швидко, не можна ж сказати читачу: «Почекайте годинки три, ми поки пошукаємо». Тут і приходить на допомогу розробляється база даних, що дозволяє знайти потрібну літературу по жанру (відповідно до побажання «Хочу яку-небудь художню і фантастичну книгу»), по мові («Тільки щоб по-російськи!»), по автору («Мені дуже подобається, як пише Василь Головачев. Знайдіть яку-небудь його книжку») і т.п. У зв'язку з вищезгаданим мета даної роботи: 1. Проаналізувати діяльність роботи бібліотекарів і читачів. 2. Спроектувати автоматизовану систему бібліотекаря, максимально враховуючи всі вимоги, що пред'являються, до системи. Об'єкт дослідження - автоматизація процесу пошуку і вибору потрібної літератури читачем, а також швидкої видачі замовленої літератури бібліотекарями. Предмет дослідження - розробка бази даних, що зберігає всі каталоги і довідники бібліотекаря, а також програми, що є системою управління базою даних, що реалізовує дії пошуку літератури, ведення всіх каталогів і довідників і що враховує всі вимоги читачів і бібліотекарів. Мета, об'єкт і предмет даної роботи зумовили постановити і вирішити наступну задачу - розробити Автоматизовану Систему Бібліотека (АС Бібліотека), що є програмою і базою даних, дозволяючи автоматизувати взаємодію бібліотекаря і читача. Рішення поставленої задачі вимагало адекватного методологічного забезпечення. Був використаний широкий спектр технічної, математичної, науково-методичної літератури, а також використані санітарні норми і правила. Структура і об'єм роботи: випускна робота складається зі вступу, основних розділів, завершальної частини, додатків і списку використаних джерел. Наукова новизна даної роботи полягає у тому, що був розроблений комплексний метод автоматизації взаємодія бібліотекаря і читача, дозволяючий якнайповніші враховувати всі вимоги, що пред'являються до пошуку літератури і ведення основних каталогів і допоміжних довідників, а так само спроектована система, що забезпечує введення початкових даних, зберігання, зміни, структуризації, видалення інформації, виконання автоматизованої обробки нових надходжень, в бібліотеку спрощує пошук і аналіз бібліотечної інформації. Практичне значення даної роботи полягає у тому, що його результати дозволяють: • Виявити проблеми взаємодії бібліотекарів і читачів. • Спроектувати автоматизовану систему Бібліотека. • Реалізувати дану автоматизовану систему Бібліотека у високоефективній і простій в застосуванні програмі (АС Бібліотека), готовій для практичного використовування в бібліотеках. Розроблена програма (АС Бібліотека) може одержати широке застосування у всіх бібліотеках, різного масштабу.


Останніми роками тема побудови інтегрованих інформаційних систем управління все більше актуалізується як сучасними тенденціями в інформаційно-технологічній сфері, так і гострою потребою самих організацій підвищити ефективність своєї діяльності в частині управління внутрішніми організаційними процесами. У зв'язку із загальним стрімким розвитком інформаційних технологій і появою ряду нових методологічних підходів до побудови (розгортанню) АІСУ і оцінки їх ефективності інакше розцінюються і вимоги до функціональних можливостей комплексних систем, до інтеграції різних компонентів. Внаслідок того, що традиційно питаннями побудови ІС займаються фахівці у області інформаційних технологій, до недавнього часу задача сприймалася з погляду технічної і технологічної. З урахуванням досвіду останніх років сьогодні з упевненістю можна сказати, що це задача — перш за все методологічна (концептуальна), де одних знань у області прикладних інформаційних технологій недосить. При проектуванні і побудові АІСУ в організації повинна враховуватися не тільки точка зору користувача і програміста. По-справжньому ефективною і корисною буде система, в якій реалізовані сучасні методики управління, що враховують всі вимоги всіх користувачів системи. Тому будь-якої сучасної організація, тим більше такий як бібліотека, в якій зберігаються величезні масиви інформації, необхідна автоматизована система, що складається з бази даних і програми управляючої нею, виконує функції зберігання, адміністрування, управління даними. У даній роботі була спроектована і розроблена відповідно до сучасних принципів і технологій автоматизована система Бібліотеки, яка зберігатиме і надаватиме по запитах різну бібліотечну інформацію, матиме підпрограму, що дозволяє читачу швидко знайти потрібну йому літературу. Розроблена система виконує автоматизовану обробку всієї бібліотечної інформації, спрощує її пошук і аналіз, звільняючи співробітників бібліотеки від ряду рутинних робіт по підготовці картотек, видань, списків, а так само для отримання читачам рекомендацій по вибору книг. Програма, що управляє базою даних, має зрозумілий простому користувачу інтерфейс і працює в діалоговому режимі, використовуючи різні форми, поля і списки
Список литературы 1. Черняк А., Метельській Ю. Математичне програмування. Алгоритмічні методи. – М.: "Вища школа", 2007 р. - 352 з. 2. Окулов З. Програмування в алгоритмах (3-е видання). – М.: "Біном. Лабораторія знань", 2007 р. - 383 з. 3. Князева М. Алгорітміка: від алгоритму до програми. Навчальний посібник. - М.: "Кудиц-образ", 2006 р. - 192 з. 4. Голіцина О.Л., Попов І.І. Основи алгоритмізації і програмування (2-е видання). – М.: "Инфра-м", 2006 р. - 432 з. 5. Кулаїчев А. П. Методи і засоби комплексного аналізу даних. – М.: "Форум Инфра-м", 2006 р. - 512 з. 6. Льовчук Е.А. Технології організації, зберігання і обробки даних. Навчальний посібник. – М.: "Вишейшая школа: Мінськ", 2005 р. - 239 з. 7. Ковалів З. Основи баз даних. – М.: "Біном. Лабораторія знань Інтуїт", 2007 р. - 484 з. 8. Джон Дей, Крейг Ван Слайк, Реймонд Фрост. Бази даних. Проектування і розробка. - М.: "НТ Прес", 2007 р. - 592 з. 9. Енді Опель. Вивчаємо SQL. – М.: "НТ Прес", 2007 р. - 320 з. 10. Полякова Л. Основи SQL (2-е видання). – М.: "Біном. Лабораторія знань", 2007 р. - 224 з. 11. Голіцина О.Л., Партика Т.Л., Попов І.І. Системи управління базами даних. Навчальний посібник. – М.: "Инфра-м", 2006 р. - 432 з. 12. Джен Харрінгтон. Проектування об'єктно-орієнтованих баз даних. – М.: "ДМК Прес", 2001 р. - 272 з. 13. Кошельов В. Access 2007. Ефективне використовування. - М.: "Біном. Лабораторія знань", 2008 р. - 592 з. 14. Вірджинія Андерсен. Microsoft Office Access 2003. – М.: "АСТ", 2007 р. - 572 з. 15. Кен Блюттман. Access. Трюки. – М.: "Пітер", 2006 р. - 332 з. 16. Сапков В. Інформаційні технології і комп'ютеризація діловодства (2-е видання). – М.: "Академія", 2007 р. - 288 з. 17. Джим Кьоу, Маріо Джеаніні. Об'єктно-орієнтоване програмування. Просто і зрозуміло. – М.: "Пітер", 2005 р. - 240 з. 18. Іванова Р., Пугачев Е., Нічушкина Т. Об'єктно-орієнтоване програмування (3-е видання). – М.: "МГТУ ним. Н. Э. Баумана", 2007 р. - 368 з. 19. Колесов Ю., Сеніченков Ю. Моделювання систем. Об'єктно-орієнтований підхід. Навчальний посібник. – М.: "BHV", 2006 р. - 192 з. 20. Іван Хладні. Внутрішній світ Borland Delphi 2006. – М.: «Вільямс», 2006 р. – 768 з. 21. Хавьер Пашеку. Програмування в Borland Delphi 2006 для професіоналів. – М.: «Вільямс», 2006 р. – 944 з.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
592
Скачать бесплатно 20237.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.