У нас уже 21799 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
Количество страниц 116
ВУЗ Львівський ун-т
Год сдачи 2010
Содержание ВСТУП
Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
1.1 Суть та значення банківського кредитування фізичних осіб
1.2 Принципи кредитування фізичних осіб
1.3 Організація процесу кредитування фізичних осіб у банку
Розділ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
2.1 Сучасний стан та проблеми споживчого кредитування
2.2 Аналіз обсягів споживчого кредитування вітчизняних банків
2.3 Порівняльний аналіз банківських програм кредитування фізичних осіб
Розділ ІІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
3.1 Вдосконалення системи оцінки кредитоспроможності позичальників
3.2 Впровадження банківських технологій автоматизації кредитування фізичних осіб
3.3. Шляхи мінімізації ризиків споживчого кредитування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Список литературы ВИСНОВКИ
Проведені у роботі дослідження показали важливість і одночасно, недосконалість вітчизняного сектора банківського споживчого кредитування. Як показує міжнародний досвід, кредитування фізичних осіб є вагомою статтею доходів комерційних банків. Але одночасно у цьому сегменті спостерігається і один з найбільших банківських ризиків. Його причина криється у розглянутих нами особливостях кредитування населення. На відміну від корпоративних кредитів, тут банк має справу з значно меншими сумами кредитів і одночасно з їх великою кількістю. Окрім того, позичальники тут значно більше різняться між собою, ніж підприємства і організації. У результаті прийняття рішення про кредит і укладення кредитного договору вимагає від банку значно більше зусиль з розрахунку на одиницю прибутку.
При здійсненні операцій кредитування фізичних осіб банки, як розпорядники фінансових ресурсів, повинні обов’язково дотримуватись основного принципу своєї діяльності – «золотої середини» між рівнем дохідності і рівнем ризику. Надаючи кредит, комерційний банк приймає на себе основний ризик, тому першочерговою задачею банку у кредитному процесі є зважена політика ризик-менеджменту по відношенню до кожного позичальника.
Аналіз тенденцій і обсягів споживчого та іпотечного кредитування в Україні засвідчив, що розвиток цього сегмента банківських послуг можна поділити на два відмінні між собою періоди – до- і післякризовий. За перший період при загальному зростанні економіки для населення банки виставляли сприятливі умови кредитування, надаючи при цьому різноманітні пільги і стараючись залучити якомога більшу клієнтську базу. Натомість, починаючи з осені 2008 року, ситуація на ринку кредитів різко змінилась – отримати кредит на вигідних умовах для позичальника стало проблематично.
По результатах проведеного у роботі аналізу, можемо констатувати, що обсяг українського ринку кредитування населення за останні роки зріс у декілька разів, досягши свого піку перед початком кризових явищ осінню 2008 року. Для підтримання рівня своєї конкурентоспроможності банками були розроблені численні програми кредитування, розраховані на населення з різним рівнем доходів. У докризовий період ці програми почали активно впроваджуватись, проте фінансова криза внесла свої корективи – кількість існуючих програм споживчого кредитування зменшилась незначно, але умови отримання кредиту стали значно більш жорсткими – банки набагато серйозніше почали підходити до проблеми оцінки надійності позичальників, частково запозичивши досвід діяльності зарубіжних кредитних установ. Сьогодні вітчизняні банки роблять тільки перші кроки у цьому напрямку. Для того, щоб прискорити цей процес, банкам необхідно якомога активніше долучатися до впровадження і удосконалення нових банківських ІТ-технологій, як тирадиційних (скорингові системи), так і поки що маловідомих в Україні (методи штучного інтелекту).
У рамках даного дослідження у роботі було розглянуто один з можливих варіантів таких технологій, які базуються на використанні аналітичних можливостей штучних нейромереж. Було показано, що такі технології є вкрай необхідними для широкого запровадження у вітчизняній банківській системі, адже вони допомагають найбільш об'єктивно оцінювати банківські ризики і знаходити шляхи їх мінімізації. Зокрема, це стосується ризиків споживчого кредитування, де банку необхідно приймати якомога точніші рішення ще на етапі розгляду заявки позичальника. Без впровадження таких технологій вітчизняні банки значно програватимуть іноземним, де новітні технології знайшли достатньо широке і успішне застосування. За останній час подібне програмне забезпечення почало з’являтись і на вітчизняному ринку IT-послуг.
Проведене у роботі дослідження дозволяє нам дати декілька практичних рекомендацій банкам стосовно операцій споживчого кредитування.
1. Банкам, які надалі планують активно працювати у цьому сегменті банківських послуг, необхідне розроблення та практичне впровадження комплексних кредитно-депозитних програм як складової загальної кредитної політики банку. Програми повинні базуватись на сучасному програмному забезпеченні і бути адаптована до фінансових умов і можливостей банку.
2. Процес споживчого кредитування повинен бути максимально автоматизованим для мінімізації суб’єктивізму і помилок при розгляді кредитних заяв позичальників і для прискорення часу такого розгляду. Для цього у банку необхідно запровадження програмного комплексу АЕС (автоматизованої експертної системи) для рейтингування потенційних позичальників. Робота АЕС повинна базуватись на відповідній базі даних надійності позичальників – фізичних осіб.
3. Прийняття рішення по результатах розгляду заявок повинно прийматись Кредитним комітетом банку при максимальному врахуванні рекомендацій АЕС і повинно контролюватись службою внутрішнього аудиту банку. Запровадження такого порядку значно диверсифікує ризики, які виникають при роботі з фізичними особами, у першу чергу через можливі помилки і суб’єктивні рішення при аналізі значних обсягів бази даних про клієнтів.
4. Практичне запровадження сучасних банківських технологій буде неефективним і навіть збитковим, якщо у банку не налагоджена відповідна система підготовки кадрів. Досвід показав, що програмне забезпечення такого рівня працює і приносить прибуток тільки у тих банківських установах, у яких ці системи обслуговують висококваліфіковані фахівці.
Загалом у сфері банківського споживчого кредитування потрібно ще раз проаналізувати вітчизняні принципи видачі кредитів фізичним особам у недалекому минулому і допущені при цьому помилки і співставити їх з існуючою міжнародною практикою, зокрема, з рекомендаціями Базельського наглядового комітету, з досвідом Світового банку і Банку Європейської реконструкції і розвитку, із здобутками у цій сфері провідних зарубіжних і вітчизняних учених-економістів.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
400

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.