У нас уже 27467 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВ
Количество страниц 106
ВУЗ Львівський ун-т
Год сдачи 2010
Содержание ВСТУП
Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НБУ НА ФІНАНСОВУ СТАБІЛЬНІСТЬ БАНКІВ
1.1 Сутність та значення фінансової стабільності банків
1.2 Основні ризики банківської діяльності в Україні
1.3 Функції НБУ в системі забезпечення фінансової стабільності банків
Розділ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВ
2.1 Регулювання Національним банком порядку створення і реєстрації банків
2.2 Формування системи обов’язкових економічних нормативів діяльності банків
2.3 Система нагляду Національного банку України за фінансовим станом банків
Розділ ІІІ. НАПРЯМИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВ З БОКУ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
3.1 Оцінка ефективності діяльності банків Національним банком України
3.2 Система заходів впливу НБУ за порушення банківського законодавства
3.3 Світовий досвід забезпечення фінансової стабільності банків та його впровадження в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Список литературы ВИСНОВКИ
По результатах проведеного у роботі дослідження можемо зробити наступні узагальнюючі висновки.
1. Фінансова стабільність банків характеризує такий стан усієї сукупності фінансових відносин банку, що забезпечує його неперервне функціонування та розвиток. У процесі дослідження було визначено, що поняття фінансової стабільності має тісний зв’язок із такими фінансовими категоріями, як “надійність”, “стабільність”, “ліквідність”, “платоспроможність” та “кредитоспроможність”. Аналіз літератури з проблем виділення системи чинників стабільності банків засвідчив, що їх наявна класифікація відзначається різнопорядковістю, ситуативністю, недостатньою повнотою.
2. На сучасному етапі як окремий банк, так і економіка України в цілому знаходиться під впливом низки зовнішніх ризиків, пов’язаних з нестабільністю світових фінансових ринків та зростанням цін на енергоносії. З іншого боку, як на окремі банки, так і на фінансову систему в цілому активно впливають внутрішні ризики, особливо ризик політичної нестабільності і відсутність жорсткого і дієвого механізму практичної реалізації економіко-правових норм у банківському секторі. У таких умовах здійснювані Міністерством фінансів та Національним банком заходи у напрямку фінансової стабілізації в країні поки що є недостатньо ефективними.
3. НБУ як центральний регулятор фінансоіо-банківської системи, відповідно до Закону «Про Національний банк України» у передкризові періоди докладав усіх зусиль для виконання свого основного завдання – утримання стабільного курсу національної грошової одиниці і тим самим запобігав настанню кризових явищ у вітчизняній економіці. З осені 2008 р., коли в Україні почалися прояви кризових явищ в економіці, з боку НБУ почали вживатися більш жорсткі заходи монетарного характеру для обмеження фінансової нестабільності, яка охопила банківську сферу. Вчасна реакція НБУ дозволила дещо стабілізувати економічну ситуацію в країні.
4. На Національний банк України законодавством покладено важливі функції, покликані забезпечити стійкість фінансової системи держави через охорону прав та інтересів як самих банків, так і їх клієнтів – фізичних і юридичних осіб. Основними заходами і одночасно інструментами впливу на банки є реєстарація, ліквідація і ліцензування банківської діяльності, процедура застосування яких, хоча і покладена на розсуд НБУ, проте строго визначена межами правових норм. При цьому виконанням тільки цих основних функцій діяльність НБУ не обмежується. Вказані функції є лише складовою частиною загальної системи регулювання і контролю, яка здійснюється у процесі наглядової діяльності НБУ у рамках чинного законодавства.
5. Для зовнішнього обмеження ризиків банківської діяльності у межах законодавчо наданих йому регулятивних функцій НБУ встановлює обов’язкові економічні нормативи, яким повинні керуватись банки. Роль економічних нормативів особливо виявляється при проявах нестабільності економіки, коли банківська система отримує значне додаткове фінансове навантаження. У такі періоди економічні нормативи служать одним з дієвих механізмів впливу на фінансову ситуацію в державі з метою запобігання поглибленню кризових явищ.
6. Банківський нагляд виступає як система заходів економіко-правового характеру з боку уповноваженого на це державою Національного банку України і проводиься у формі виїзних і безвиїзних перевірок банків. Банківський нагляд є складовою частиною загальних контрольно-регулятивних функцйї НБУ у складі державного регулювання банківської системи. В цілому вітчизняна система банківського нагляду відповідає основним нормам і принципам, сформульованим Базельським комітетом з питань нагляду за банківською діяльністю, або знаходиться на шляху до запровадження таких принципів.
7. Оцінки ефективності окремого банку та банківської системи в цілому здійснюється Національним банко у порядку наглядової діяльності за допомогою комплексного рейтинговання на основі системи CAMALS за шістьма основними компонентами: за обсягом капіталу, якістю активів, обсягом надходжень, станом ліквідності, менеджментом і управління ризиками. Сукупна рейтингова оцінка дозволяє отримати обгрунтований фінансовий стан банківської установи.
8. За порушення вимог щодо здійснення банківських операцій законодавством передбачена цілісна шкала заходів впливу на банки-порушники, від письмових зауважень і попереджень до значних за розміром штрафних санкцій і, як крайній випадок, ліквідації банку. Такий жорсткий контроль з боку НБУ відповідає загальним вимогам банківського законодавства і забезпечує захист економічних інтересів держави, підтримує стабільність грошової системи України і захищає інтереси вкладників.
9. Міжнародний досвід забезпечення фінансової стабільності банків в основному грунтується на положеннях «Базель ІІ», які складають три компоненти - мінімальні вимоги до капіталу, процедура банківського нагляду за станом банківських ризиків і ринкова дисципліна. Основною вважається перша компонента – адекватність капіталу, а основні ризики банківської діяльності повинні покриватись регулюванням капіталу банку. Третя компонента покликана сприяти надійності і прозорості банківської діяльності через систему розкриття інформації.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
400

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.