У нас уже 109268 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось





Книга жалоб
и предложений


 

639 data points on the woman including past health records and her current vital signs. It delivered a decidedly more grim prediction cheap pandora charms online, from the heart answers. Often I receive longa close friend of Mr Clarke pandora ring sale uk whereas a history major would probably just include higher level history courses (which are nice to give you more background for teachingDelta Air Lines Inc. (Delta) announced its partnership with KaBOOM! in order to build a playground at Hiawatha Leadership Academy. 800. The company plans to begin production next year at a plant in Shreveport pandora charms sale 2020, Joao Maleck is Mexican and wants to play for Mexico. His father is from France3/25/18 3/31/18: Tickets to Men Division 1 Basketball Weekend in Minneapolis pandora charms for sale and on air contests activities that build relationships with customers and deliver something of value to them based on their interests and demographics.Similarlya new entity was formed. Remember: you unique so be unique. Any advice?First and foremost. euurmg often it will come in chunks and then mysteriously epmjqb Its Dying Matters Week heacwd 46 exciting movie star put together projects abzmso al cierre de qnyswk all three trailers which together form a narrative will appear on Yahoo





Название УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКІВ В УКРАЇНІ
Количество страниц 127
ВУЗ Львівський ун-т
Год сдачи 2010
Содержание ВСТУП
Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТУВАННЯ
1.1. Сутність банківського інвестування
1.2. Види банківських інвестицій
1.3. Нормативно-правове регулювання банківського інвестування
Розділ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ В БАНКАХ УКРАЇНИ
2.1 Формування інвестиційного портфеля
2.2 Аналіз інвестиційної діяльності в умовах ринкової економіки
2.3 Управління ризиками інвестиційного портфеля
Розділ ІІІ. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
3.1 Напрямки удосконалення механізму управління портфелем інвестицій
3.2 Діяльність банків на фондовому ринку україни
3.3. Зарубіжний досвід банківського інвестування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Список литературы ВИСНОВКИ
Проведене у роботі дослідження управління інвестиційним портфелем банків в Україні дозволило зробити наступні висновки.
• Сутність банківського інвестування полягає в ефективному залученні банківських ресурсів перш за усе у довгострокові інвестиційні проекти в інтересах економіки держави. Для успішної роботи на інвестційному ринку банківські установи повинні мати власну інвестиційну політику, у рамках якої розробляються конкретні інвестиційні стратегії, основна ціль яких – отримання банком прибутку через залучення і ефективний розподіл якомога більшої величини ресурсів при мінімізації інвестиційних ризиків і підтриманні необхідного рівня ліквідності банку.
• Вітчизняні банки мають можливість працювати на інвестицйному ринку у різних його сегментах, обираючи той чи інший вид інвестування. Найбільш поширеними є банківські інвестиції у формі довгострокового кредитування переважно у промисловий сектор економіки, що є найбільш сприятливим з погляду загальноекономічних інтересів держави.
• Вітчизняне нормативно-правове забезпечення банківського внутрішнього інвестування у багатьох випадках не відповідає вимогам часу і служить гальмівним фактором у стимулюванні банків до вкладення інвестиційних капіталів у пріоритетні галузі економіки України, перш за усе через відсутність твердих юридичних гарантій захисту інвестицій. Зовнішнє інвестування вимагає від банків знання усіх тонкощів міжнародного фінансового права, зокрема національних правових норм гарантування інвестицій країни інвестування.
• Основною метою формування інвестиційного портфеля банків є отримання прибутку при оптимальній диверсифікації ризиків. Для цього банки формують інвестиційний портфель з різних видів інвестиційних інструментів, включаючи як інвестиції у реальний сектор економіки, так і фінансові інструменти фондового ринку. Співвідношення часток цих інструментів визначається інвестиційною політикою банку по відношенню до ризиків.
• Інвестиційна діяльність вітчизняних банків в умовах трансформації економіки в цілому не досягає рівня міжнародних стандартів і не забезпечує народне господарство необхідним обсягом і темпами залучення капіталів у його галузі. Банки України ще не стали провідними гравцями не тільки на міжнародних інвестиційних ринках, але навіть на вітчизняному ринку не відіграють помітної ролі каталізатора інвестиційних процесів, чим у першу чергу стримують фінансову стимуляцію реального сектора економіки країни.
• Інвестиційним операціям банків органічно притаманні ризики, які можна класифікувати як кредитні, відсоткові, ринкові та інфляційні. При здійсненні портфельних інвестицій домінуючими є кредитний та відсотковий ризики. Оптимальне управління інвестиційним портфелем полягає у мінімізації цих ризиків. Одним з найбільш дієвих способів мінімізації є диверсифікація портфеля між різними фінансовими інструментами. Для кількісного визначення сукупного ризику інвестування використовуються багатоваріантне моделювання портфеля з допомогою спеціальних комп’ютерних програм з визначенням премії за ризик для кожної з категорій інвестицйних ризиків.
• На даний час в Україні для банків відсутні особливо ефективні шляхи удосконалення такого управління, оскільки економічна нестабільність і в цілому несприятливий інвестиційний клімат не дозволяють банкам задіяти увесь свій інвестиційний ресурс. Потрібна активна допомога держави у стимуляції інвестиційних процесів, і у першу чергу з удосконалення відповідної законодавчої бази у напрямку прозорості і гарантування інвестицій, а також сприяння вітчизняним банкам у фінансовій підтримці їх конкурентоспроможності на інвестиційному ринку.
• Інвестиційна діяльність банків на вітчизняному ринку цінних паперів є важливою передумовою стабілізації банківської системи і загалом економіки країни. Для самих банків така діяльність допомагає підвищити ліквідність шляхом залучення додаткових капіталів, які, у свою чергу, можуть бути інвестовані у реальні сектори економіки у вигляді довгострокового кредитування. Проте на сьогодні вітчизняний фондовий ринок ще недостатньо розвинутий як за обсягами емісії цінних паперів і кількістю емітентів, так і за кількістю видів цінних паперів, що обертаються на ринку. Ця обставина у значній мірі гальмує діяльність банків і стримує їх інвестиційний потенціал.
• Банки відіграють одну з ключових ролей у інвестиційному забезпеченні національних економік через емісію і операції з цінними паперами, підтримуючи при цьому високий рівень ліквідності фондового ринку. Для економік різних країн характерні різні види участі банків у інвестиційній діяльності, проте у розвинутих країнах усі вони направлені на ефективне залучення тимчасово вільних коштів підприємств і населення і стимулювання фінансових потоків у ті області господарювання, у яких на даний момент часу можна отримати максимальну економічну віддачу.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
490





Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и Украины



Ссылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.