У нас уже 27467 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Облік і аудит розрахунків з покупцями та замовниками
Количество страниц 93
ВУЗ УАБС НБУ
Год сдачи 2011
Содержание Удосконалення методів господарювання висуває нові вимоги до обліку, який покликаний забезпечити підприємства інформацією, необхідною для здійснення їх виробничо-фінансової діяльності.
Основна маса виробленої продукції у виробничого підприємства підлягає реалізації. Реалізація – це кінцевий етап у кругообігу засобів підприємства. В процесі реалізації господарство повертає собі в грошовій формі засоби та кошти, які були витрачені на виробництво та збут продукції. До того ж при реалізації продукції визначають фінансові результати процесу виробництва і реалізації.
В сучасних умовах господарювання потрібен якісно новий підхід до організації обліку та контролю за рухом виробленої продукції, достовірністю фінансових результатів від її реалізації.
Правильна організація розрахунків потребує суворого дотримання фінансової дисципліни, вчасної оплати боргів по зобов’язаннях і забезпечення своєчасного одержання коштів за реалізовану продукцію та надані послуги. Важливим чинником, що позитивно впливає на стабілізацію фінансового стану підприємства, є розв’язання проблеми розрахунково-платіжної дисципліни.
У зв’язку з цим було обрано тему дипломної роботи «Облік і аудит розрахунків з покупцями та замовниками».
Об’єктом дослідження обрано товариство з обмеженою відповідальністю «Дорбудсервіс», яке здійснює свою діяльність в місті Суми.
Метою написання дипломної роботи – є ознайомлення зі станом обліку та аудиту розрахунків з покупцями та замовниками в конкретних умовах господарювання, аналіз стану обліку та контролю на підприємстві і розробка шляхів його вдосконалення.
Дослідження проводилось за допомогою порівняльного, економічного аналізу, методу зіставлення та інших.
Під час написання дипломної роботи були використані законодавчо-нормативні документи, спеціальна література з теми дослідження, статті провідних вчених, науковців, первинні та зведені документи за допомогою програми «1С:Підприємництво», акти перевірок, бухгалтерські річні звіти за 2008, 2009, та 2010 р.р.Список литературы В ході написання дипломної роботи об’єктом дослідження було обрано Приватне підприємство “Газсервіс”, яке спеціалізується на оптовому продажу металопрокату .
Підприємство має потужну виробничу базу, з кожним роком нарощує обсяги продажу продукції про що свідчить показник рівня рентабельності, який дорівнює в 2005 році 8%.
Основним структурним підрозділом підприємства, який здійснює ведення бухгалтерського обліку є бухгалтерія до складу якої входять 2 чоловіка, на чолі з головним бухгалтером. Бухгалтерський облік на підприємстві повністю автоматизований. В ході дослідження нами більше було приділено уваги стану обліку розрахунків з покупцями і замовниками, так як це один з найважливіших і найвідповідальніших ділянок облікової роботи. Основними покупцями металопрокату є підприємства , які займаються переробками металопрокату, це Українські покупці. В умовах ринкових відносин щоб забезпечити повернення грошових коштів за реалізовану продукції підприємство застосовує таку форму розрахунків, як передоплата. Процес обробки первинної документації на підприємстві має як переваги так і недоліки, а саме виписується декілька форм документів на відпуск продукції, реквізити яких повторюються. В результаті на їх обробку витрачається додатковий час і збільшуються матеріальні витрати, пов’язані з використанням бланків документів. Так як на підприємстві відпуск продукції здійснюється тільки за умов попередньої оплати. Дізнатися про суму перерахованих даним покупцем грошових коштів бухгалтер з реалізації може тільки після перегляду виписок банку, що надходять на підприємство і тільки після цього здійснити виписку документів на реалізацію продукції покупцям. Такі операції призводять до витрачання робочого часу бухгалтера. В даній ситуації ми пропонуємо скористатися функціями програмного продукту під назвою “1С:Підприємство”, в ньому під час заповнення документів на відвантаження продукції по окремому покупцю присутня опція “Оплачено”. Функція її полягає в тому, що автоматично здійснюється обробка даних про стан розрахунків з кожним окремим покупцем і інформація виводиться на екран. В цьому випадку економиться час на обробку інформації і позитивно впливає на здійснення контролю за станом розрахунків з окремим покупцем.
Так використовуючи на підприємстві неліцензійне програмне забезпечення, керівництво обмежене виконуваними функціями даної системи. Програма “1С:Підприємство” має певні переваги, які полягають в наступному: керівництво підприємства може отримати інформацію про відвантажену продукції в розрізі кожного окремого покупця, за певних умов. Це можуть бути “документи по фірмі”, “документи по клієнту”, “документи по отримувачу”, “документи по товару”, “документи по складу”, “по виду торгівлі”, “по виду цін”, “по видам документів”. Для цього потрібно тільки визначитись з критерієм і натиснути кнопку “включити обробку” та “сформувати реєстр”. Отримані документи дозволять проводити аналіз безпосередньо керівнику і провідним спеціалістам підприємства і приймати відповідні рішення стосовно продовження співробітництва з тим чи іншим покупцем, контролювати рівень цін, і надходження виручки за реалізовану продукцію, прораховувати величину прибутку підприємства.
Для підтвердження реальності відповідних сум, або при виникненні непорозумінь з боку покупців і замовників підприємство виробник проводить інвентаризацію дебіторської заборгованості. Бухгалтери готують інформацію про стан заборгованості покупця і потім ідуть на те підприємство і проводять взаємозвірку заборгованостей. Формування таких документів можна запропонувати в автоматизованому режимі, використовуючи програмне забезпечення “1С: Підприємство”.
На підприємстві розроблен наказ про облікову політику, який би визначав основні методологічні засади організації і ведення бухгалтерського обліку.
В теперішніх умовах здійснення виробничої діяльності все більшої актуальності набувають питання здійснення незалежного аудиторського контролю, тому що користувачі фінансової звітності бажають мати повну, достовірну і об’єктивну інформацію про стан справ на підприємстві. В роботі нами було приділено увагу процесу здійснення аудиторської перевірки дебіторської заборгованості покупців і результатів її оформлення.
На нашу думку, запропоновані нами нові підходи з організації обліку, контролю і аналізу у Приватному підприємстві “Газсервіс” позитивно вплинуть на здійснення в цілому фінансово-господарської діяльності, і як наслідок зміцнення фінансового становища підприємства.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
500

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.