У нас уже 177529 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Драма «Украдене щастя» І. Франка – перлина світової драматургії
Количество страниц 28
ВУЗ Факультет української філології та українознавства
Год сдачи 2011
Бесплатно скачать 22039.doc 
Содержание ЗМІСТ
Вступ………………………………………………………………………………..…….…..3
РОЗДІЛ 1. Своєрідність творчої спадщини І. Франка……………….…..5
1.1 Творчість Івана Франка……………………………………..…….…..5
1.2 Місце театру та драматургії у творчості письменника…..…...8
РОЗДІЛ 2. Поетика п’єси «Украдене щастя» І. Франка……..……..…..17
2.1 Сюжет, тема та проблематика драми……..…………………..…..17
2.2 Система образів п’єси……..…………………………………………..20
Висновки………………………………………………………………………....……..…..25Список використаної літератури……………………………………….…….…..27


ВСТУП

Серед культурно-громадських і політичних діячів слов’янства останньої чверті ХІХ століття Франкові належить одне з найпочесніших місць. З величезної спадщини Івана Франка найбільшою цінністю є його художня творчість, яка в яскравих, барвистих картинах відбила ідеї, прагнення і почуття цілого покоління українського народу.
Осягнення велегранного духовно-творчого феномена Івана Франка в українській науці досить швидко конституювалося в окрему галузь, що її започаткував ще О.Огоновський, присвятивши доробкові свого колишнього студента чималий монографічний розділ в “Історії літератури руської” (1891), а остаточно утвердив як самостійну дисципліну академік М.Возняк.
Творчість Івана Франка була у центрі уваги таких літературознавців, як Походзіло М.У., Маляренко Л.Л., Мороз О.Н., Басс І., Худаш Л.С. та інших. Проте дослідженню драматургії Франка приділялося мало уваги. Драма «Украдене щастя» — один з найкращих творів Івана Франка. Вона займає почесне місце в українській класичній драматургії.
Актуальність роботи зумовлена необхідністю вирішення проблем, які досі осмислювалися частково. Саме тому, аналіз драми «Украдене щастя» І. Франка видається нам особливо репрезентативним, бо продовжує пошуки продуктивних шляхів аналізу творчості окремого митця у літературному процесі (зокрема, у розвитку нової тематики творів).
Метою курсової роботи є комплексне вивчення та теоретичне осмислення літературознавчих та критичних матеріалів, присвячених п’єсі І. Франка «Украдене щастя», а також ґрунтовний аналіз самого твору. Для досягнення мети у роботі вирішуються такі завдання:
- охарактеризувати багатогранність творчої спадщини письменника;
- дослідити драматичні твори письменника та його зв’язок з театром;
- виявити тему та проблематику твору, спираючись на його сюжет;
- проаналізувати систему образів у творі.
Об'єктом дослідження виступає драма І. Франка "Украдене щастя" [14].
Практичне значення роботи полягає в тому, що її результати можуть бути використані при вивченні історії української літератури ХІХ століття, зокрема, творчості Івана Франка.
Спостереженнями й висновками, що викладені в науковій роботі, можна скористатися при читанні вузівських лекцій, при викладанні спеціальних курсів з української літератури, теорії літератури. Допоможуть вони й на уроках з української літератури у коледжах, гімназіях, ліцеях, загальноосвітніх школах.
Список литературы ВИСНОВКИ

Іван Франко по праву займає особливе місце в україн¬ській літературі. Він відомий за межами України не тільки як поет, письменник, драматург, але й літературознавець, фолькло¬рист, історик, перекладач. Із щедрої Франкової криниці черпають творчу наснагу нові покоління письменників, живописців, компо¬зиторів. «Які прекрасні сходи дає в наші дні те насіння, що його разом з іншими сіяв і наш Франко»,— писав Олесь Гончар.
В історії українського театру І. Я. Франко відомий не лише як автор семи великих драматичних творів, п’яти одноактівок («Послідній крейцер», «Будна черга 27», «Майстер черняк», «Кам’яна душа», «Суд святого Миколая», але і як відомий дослідник історії українського театру та драматургії (близько двадцяти публікацій). Та, переживши сам у житті тричі («Тричі мені являлася любов») любовну драму, Франко залишив глибоко ліричну п’єсу «Украдене щастя», яка і нині є окрасою репертуарів багатьох театрів України (і не тільки України). Драматичні твори Івана Франка глибоко проблемні, актуальні своїми темами та ідейним спрямуванням.
Серед усіх п’єс І. Франка найвидатнішою є соціально-психологічна трагічна драма з сільського життя. У п’єсі «Украдене щастя» показано глибоку правду про гірку долю людей галицького села Ногуєвичі 70-их рр. 19 ст., поставлено питання про суспільно-політичні причини страждання народу. В образах Анни і Миколи із цієї драми виведено ошуканих суспільством, долею і рідними людей, у яких украдено найдорожче - щастя особистого життя, подружнє щастя.
Соціально-психологічна драма «Украдене щастя» (1893) написана за сюжетом народної «Пісні про шандаря». Назва чітко відбиває ідейний пафос драми, адже щастя було «вкрадене» не тільки в селянина Миколи Задорожного, а і в його дружини та її коханого – жандарма Михайла Гурмана.
Образами Миколи та Анни Франко показав, які могутні та благородні сили таїлися в народі та як жорстокий соціальний лад душив і нівечив їх.
Під таким кутом зору письменник розгортає конфлікт драми, виписує її колізії, що в кінцевому рахунку забезпечило соціальну й морально-психологічну достеменність характерів – скаліченого цісарською службою Михайла, «вічного наймита» Миколи, внутрішньо неупокореної Анни. Впадає в око вміння драматурга синтезувати поетичний світ народної пісні, колоритні картини сільського побуту й сутність народного світосприймання, що утвердилося в неписаних морально-етичних нормах.СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Басс І. Художня проза І. Франка. – К.: Наукова думка, 1965.
2. Білецький О. Художня проза Івана Франка // Слово про Великого Каменяра. Т1. – К., 1956.
3. Білоштан Я.П. Художня майстерність Франка-драматурга // Дослідження творчості Івана Франка (випуск другий). – К., 1959.
4. Білоштан Яків. Іван Франка і театр. — К., 1967.— С. 70—73.
5. Гуренко Л. То хто ж в кого украв щастя? // http://ukrgazeta.plus.org.ua/article.php?ida=464.
6. Історія української культури // За загальною редакцією Івана Крип’якевича. – К., — 2002.
7. Історія української літератури в 2 томах. Т. 1. – К., 1954.
8. Історія української літератури в 8 томах. Т 4. кн. 2. Література 70-90-х років ХІХ ст. – К., 1969.
9. Історія української літератури другої половини ХІХ ст. // За ред. В.М. Поважної. – К.: Вища шк., 1979.
10. Історія української літератури. Література другої половини ХІХ ст. – К., 1966.
11. Матеріали до вивчення історії української літератури. Том ІІІ. – К.: Рад. шк., 1960.
12. Мороз Н.О. І. Франко. Семінарій. – К.: Вища школа, 1977.
13. Походзіло М.У. Іван Франко у школі. – К.: Рад. шк., 1970.
14. Працьовитий В. Мала драматургія Івана Франка / Українське літературознавство. – 2008. Вип. 70. – С. 193-210.
15. Українська література у портретах і довідках: давня л-ра ХІХ ст. – К.: Либідь, 2000.
16. Франко І. Вибрані твори в трьох томах. Т.2. – К.: Дніпро, 1973.
17. Хропко П. Українська література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх закладів. – К.: Школяр, 2005.
18. Худаш Л.С. Вивчення творчості І.Я. Франка в школі. – К.: Рад. шк., 1962.
19. Чопик Р.Б. Слідами “Украденого щастя” // Літературний Львів. – 1994. – № 20 (жов¬тень). – С. 8-9.
20. Шеремета Н. Соціально-правові відносини у драмі Івана Франка "Украдене щастя" // www.ukrlit.vn.ua/article1/1323.html.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
100
Скачать бесплатно 22039.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.