У нас уже 21799 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Тракторний двигун потужністю 220 кВт на базі дизеля СМД-31. Розробка системи охолодження дизеля
Количество страниц 118
ВУЗ ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 22147.doc 
Содержание Реферат

Пояснювальна записка до дипломного проекту бакалавра: с.; рис.; табл.; джерела інформації.
Ключові слова: ДИЗЕЛЬ; РОБОЧИЙ ПРОЦЕС; ДИНАМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК; РОЗРАХУНОК НА МІЦНІСТЬ; ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ; ОХОРОНА ПРАЦІ; ГАЗОДИЗЕЛЬ; ГОДОДРАФ.
В роботі розроблено проект тракторного дизеля потужністю 220 кВт на базі двигуна СМД–31. Проведено вибір основних конструктивних та режимних параметрів двигуна. Виконано розрахунок робочого процесу двигуна, його динамічний розрахунок, розрахунок основних деталей на міцність. Наведено економічне обґрунтування необхідності проектування дизеля, а також зроблено аналіз робітничих умов при проектуванні двигуна з точки зору охорони праці.
В якості спеціального завдання виконаний розрахунок параметрів агрегатів системи охолодження.
Зміст
Вступ
1 Вибір типу та обґрунтування параметрів двигуна
1.1 Діаметр циліндра та хід поршня
1.2 Середня швидкість руху поршня й частота обертання колінчатого вала
1.3 Довжина шатуна
1.4 Число циліндрів
1.5 Ступінь стиску
1.6 Коефіцієнт надлишку повітря
1.7 Фази газорозподілу
2 Опис конструкції, основних механізмів і систем двигуна
2.1 Загальні відомості
2.2 Блок-Картер і головка циліндрів
2.3 Кривошипно-шатунний механізм
2.4 Механізм газорозподілу
2.5 Система живлення паливом
2.6 Система живлення повітрям
2.7 Система випуску відпрацьованих газів
2.8 Система змащення
2.9 Система охолодження
2.10 Електроустаткування
3 Розрахунок робочого процесу
3.1 Вихідні дані до розрахунку робочого процесу
3.2 Допоміжні розрахунки
3.3 Спрощений розрахунок наповнення
3.4 Визначення параметрів робочого тіла наприкінці процесу стиску
3.5 Визначення параметрів робочого тіла наприкінці „видимого” згоряння
3.6 Індикаторні показники двигуна
3.7 Ефективні показники двигуна
4 Динамічний розрахунок
4.1 Підготовка вихідних даних
4.2 Допоміжні вихідні дані
4.3 Розрахунок сил і крутного моменту у відсіку двигуна
4.4 Розрахунок крутних моментів, переданих корінними шийками
4.5 Розрахунок навантажень на шатунну шийку й підшипник
4.6 Розрахунок навантажень на корінні шийки й підшипники
4.7 Оцінка нерівномірності обертання колінчастого вала
4.8 Аналіз зовнішньої урівноваженості двигуна
5 Розрахунок деталей на міцність
5.1 Розрахунок поршневої групи
5.1.1 Розрахунок поршня
5.1.2 Розрахунок поршневого кільця
5.1.3 Розрахунок поршневого пальця
5.2 Розрахунок шатунної групи
5.2.1 Розрахунок поршневої головки шатуна
5.2.1.1 Розрахунок перетину 1 – 1
5.2.1.2 Напруги від запресованої втулки
5.2.1.3 Розрахунок перетину А – А
5.2.2 Розрахунок кривошипної головки шатуна
5.2.3 Розрахунок стержня шатуна
5.2.4 Розрахунок шатунного болта
5.3 Розрахунок колінчастого вала на міцність
5.3.1 Розрахунок корінної шийки
5.3.2 Розрахунок шатунної шийки
5.3.3 Розрахунок щік
Висновки по розділу
6 Розрахунок системи охолодження дизеля
6.1 Рідинне охолодження
6.2 Охолоджувальні рідини
6.3 Визначення параметрів системи
6.3.1 Визначення основних параметрів системи
6.3.2 Розрахунок насоса
6.3.3 Розрахунок радіатора
6.3.4 Розрахунок вентилятора
6.4 Сутність електромагнітної підготовки води
6.5 Конструкція електромагнітного апарата
6.6 Розрахунок пристрою електромагнітної обробки води
Висновки
7 Економічне обґрунтування бакалаврського проекту
7.1 Характеристика спроектованого двигуна
7.2 Розрахунок собівартості й ціни спроектованого двигуна
7.3 Побудова графіка досягнення беззбитковості виробництва
7.4 Розрахунок економічного ефекту від виробництва й використання нового двигуна
7.4.1 Річний економічний ефект у виробника
7.4.2 Розрахунок економічного ефекту в споживача нової техніки
7.5 Розрахунок ефективності виробництва
Висновки
8 Охорона праці й довколишнього середовища
8.1 Загальні питання охорони праці і навколишнього середовища
8.2 Небезпечні й шкідливі виробничі фактори
8.3 Промислова санітарія
8.3.1 Мікроклімат у виробничому приміщенні
8.3.2 Освітлення робочого місця
8.3.3 Електромагнітне випромінювання
8.4 Техніка безпеки
8.4.1 Ергономічні вимоги до робочого місця
8.4.2 Електробезпечність
8.5 Пожежна безпека
8.6 Охорона навколишнього середовища
Висновки
Список джерел інформації

Вступ

Двигуни внутрішнього згоряння є одним з основних джерел енергії і використовуються в різних галузях народного господарства. Тракторне двигунобудування має характерні особливості, які обумовлені широкою гаммою вживаних на тракторах сільськогосподарських знарядь, які часто мають активні робочі органи. Це вимагає наявність на двигунах додаткових місць відбору потужності, відповідності їх конструктивних схем жорстким габаритним обмеженням, що вносяться системою навішування знаряддя і тому подібне
Проектований дизель призначений для експлуатації в районах з помірним кліматом. У зв'язку з установкою на різні машини модифікації дизеля відрізняються від базового регулюванням потужності, комплектністю, системою пуску і застосуванням турбонаддува.
Розвиток і вдосконалення тракторних двигунів здійснюється в комплексі вирішення загальних проблем тракторного і сільськогосподарського машинобудування з урахуванням основних тенденцій розвитку світового тракторного двигунобудування.
Докладний опис конструкції і систем проектованого двигуна представлений в одному з розділів бакалаврської роботи. Також нами був проведений розрахунок робочого процесу і динамічний розрахунок.
Із–за високого завантаження на двигун і циклічності режимів несущі елементи повинні мати великі запаси міцності, що і було перевірено в одному з розділів бакалаврської роботи. У спеціальному завданні вибрані та обґрунтовані параметри системи охолодження наддувочного повітря.
Список литературы Висновки

1. В залежності від умов завдання було виконано:
- обрано базовий двигун 6ЧН12/14 (СМД-31);
-прийняті хід поршня S=140 мм і діаметр циліндра D=120 мм;
-вирахувано число циліндрів z=6;
-вирахувано довжини шатуна L=250 мм та середню швидкість поршня Сп=9,8 м/с;
-прийнята ступінь стиску ε=16;
-прийнято коефіцієнт надлишку повітря α= 2,0;
-обрані фази газорозподілу: випередження відкриття впускного клапана 17° до ВМТ, закриття впускного клапана 56° після НМТ, відкриття випускного клапана 56° до НМТ, закриття 17° після ВМТ.
2. Описані конструктивні особливості основних деталей кривошипно-шатунного(поршні з поршневими кільцями і пальцями, шатуни, колінчастий вал і маховик) та газорозподілюючого(розподільний вал, шестерні розподілу, впускні та випускні клапани і деталі їх приводу) механізмів двигуна.
3. В даному розділі виконані розрахунки робочого процесу двигуна, результати яких показують, що розрахована потужність співпадає з вихідною умовою бакалаврського проекту (Nе=220 кВт). Ефективна витрата палива складає gе= 214,6 г/(кВт.год), що говорить про високі техніко-економічні характеристики проектованого двигуна, а також значення механічного ККД (ηм = 0,838) знаходиться на рівні новітніх світових зразків.
4. Були визначенні сумарні сили і моменти, що виникають від тиску газів і від сил інерції, проведений аналіз врівноваженості двигуна, розраховані навантаження на корінну і шатунні шийки колінчастого валу та оцінено ступінь нерівномірності обертання. Отримані дані є вихідними даними для розрахунку основних деталей на міцність і зношування.
5. Були розраховані небезпечні напруження для деталей кривошипно-шатунної групи(поршень, шатун, колінчастий вал та їх елементи). Цей розрахунок показав, що напруження деталей знаходяться в межах допустимих значень,про що свідчать коефіцієнти запасу міцності деталей.
6. Були розраховані основні параметри агрегатів системи охолодження.
7. Проведені техніко-економічні розрахунки показали доцільність створення й застосування спроектованого двигуна.
8. Розглянуті питання охорони безпеки, організації та облаштування робочого місця за персональним комп`ютером. Були визначені та наведені норми контролю з освітленості, комфортності, пожежонебезпечності, електробезпеки. Визначений рівень негативного впливу електромагнітного випромінювання на користувача ЕОМ.Список джерел інформації

1 Колчин А.И., Демидов В.П. Расчет автомобильных и тракторных двигателей. – М.: „Высшая Школа”, 1971. – 344 с.
2 Двигатели внутреннего сгорания. Конструкция и расчет. т. 2. / Под общ. ред. проф. А.С. Орлина, М.: „МашГИз”, 1962. – 380 с.
3 Дизели СМД – 31, СМД – 31А, СМД – 23, СМД – 24. Техническое описание и руководство по эксплуатации. / Под ред. генерального конструктора по двигателям средней мощности Диденко А.М. – Харьков: „Прапор”, 1991. – 80 с.
4 Тракторные дизели: Справочник / Б. А. Взоров, А. В. Адамович, А. Г. Арабян и др.; Под общ. ред. Б. А. Взорова. – М.: Машиностроение, 1981. – 535 с.,ил.
5 Каталог – справочник “Дизели СМД”. / Под редакцией академика Россельхозакадемии Л. П. Кормановского. При содействии научно- исследовательского института информации и технико- экономических исследований по инжениерно- техническому обеспечению агропромышленного комплекса (ИНФОРМАГРОТЕХ), Москва 1992.
6 Якушев А.И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения: Учебник. – 5-е изд., переработанное и доп. – М.: Машиностроение, 1979. – 343 с., ил.
7 Расчет и конструирование автомобильных и тракторных двигателей (дипломное проектирование): Учеб. пособие для вузов / Б.Е. Железко,
В.М. Адамов, И.К. Русацкий, Г.Я. Якубенко. – Мн: Выш. Шк., 1987. – 247 с., ил.
8 Методические указания для выполнения дипломных проектов и выпускных квалификационных работ бакалавров „Расчёт рабочего процесса четырехтактного дизеля с помощью ЭВМ” для студентов специальности 090210-двигатели внутреннего сгорания. / Сост. А.А. Прохоренко. - Харьков: НТУ „ХПИ”, 2002. – 20 с.
9 Методические указания к курсовой работе „Динамический расчёт кривошипного - шатунного механизма двигателя” для студентов специальности 090210 – Двигатели внутреннего сгорания / Сост. Ф.И.Абрамчук, И.Д.Васильченко, П П.Мищенко – Харьков: ХПИ, 1988. – 62 с.
10 Методические указания к выполнению раздела „Охрана труда и окружающей среды” в дипломных проектах. – Харьков: ХПИ, 1992.
11 Методические указания для выполнения экономической части дипломных работ студентам дневного и заочного обучения по специальности 7.090210 (ДВС) / Сост. Л.Ф. Краснухина. – Харьков: ХГПУ, 2000. – 15 с.
12 Методические указания к курсовой работе „Оценка и выбор основных параметров четырехтактного двигателя” по курсу „Теория рабочих процессов в ДВС” для студентов специальности 0523 „Двигатели внутреннего сгорания”/ Сост. В.Г. Дьяченко. – Харьков: ХПИ. – 1987. – 22 с.
13 Закон України «Про охорону праці» 21 листопада 2002 року) .
14 Методические указания к расчету на прочность деталей шатунно-поршневой группы автотракторных двигателей / Сост. А.С. Цеслинский. – Харьков: ХПИ, 1993. – 36 с.
15 Методические указания к курсовой работе „Расчет рабочего процесса четырехтактного двигателя с газотурбинным наддувом” по курсу „Теория двигателей внутреннего сгорания” для студентов дневного и заочного обучения специальности 0523 / Сост. Н.К. Шокотов. – Харьков: ХПИ, 1996. – 24 с.
16 ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. - Введ.01.01.76.
17 ГОСТ 12.1.005 – 88 ССБТ. Класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища. Введ.01.01.89.
18 СНиП 2.04.05-91 .Отопление, вентиляція и кондиционирование.
19 СНиП ІІ-4-79. Строительные нормы и правила. Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования. - М.:Стройиздат, 1982.
20 ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.
21 ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземле-
ние. Зануление.- Введ.01.07.82
22 ОНТП 10-90. Общесоюзные нормы технологического проектирования. Определение категорий зданий и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности. - М.:Стройиздат. 1986.
23 СНиП 2.09.02 – 85 ССБТ. Производственные здания.
24 Соскинд Г.Л. ,Мурель П.Х. Охлаждение выпускного клапана многооборотного дизеля неметалическим теплоносителем // Двигателестроение. 1979. N 11. с. 55.
25 Орлов П.И. Основы конструирования. М. , 1968. 568 с.
26 Патент 4164957 США. Заявл. 23.11.77. N854190; опубл. 21.08.79. МКИ F01 Р3 / 14, F16 K 49100.
27 А.С. N 1288326 CCCP/ Головка цилиндров дизельного двигателя / Тринёв А.В. // опубл. Б.И. , 1987, N 5/
28 А.С. N 1469191 CCCP/ Выпускной клапан теплонапряжонного дизеля. / Тринёв А.В. , Филипковский А.И. // опубл. В.И. , 1987, N 15.
29 А.С. N 1701948 CCCP/ Охлаждаемый выпускной клапан теплонапряженного дизеля. / Тринёв А.В. , Абрамчук Ф.И. // опубл. Б.И. , 1991, N 48.
30 Ширяев В.М. Повышение долговечности выпускных клапанов форсированных дизелей. Автореф. … канд. Техн. Наук. Москва, 1984. 16 с.
31 Мищенко П.П. О возможности осуществления продувки четырёхтактных дизелей // Двигатели внутреннего сгорания. 1969. Вып. 8. с. 25-29.
32 Ширяев В.М. Повышение долговечности выпускных клапанов форсированных дизелей. Автореф. … канд. Техн. Наук. Москва, 1984. 16 с.
33 Методические указания к выполнению раздела дипломного проекта «Расчет основных систем установок с ДВС» для студентов дневного и заочного обучения специальности 0523„Двигатели внутреннего сгорания”/ Сост. Р.В. Казачков. – Харьков: ХПИ, 1987. – 28 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
300
Скачать бесплатно 22147.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.