У нас уже 18719 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Оцінка впливу ЗАТ «Харпластмас», на стан навколишнього середовища
Количество страниц 91
ВУЗ ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Год сдачи 2012
Содержание РЕФЕРАТ


Дипломна робота: сторінок, 92 таблиці, 13 рисунків, 22 джерел, 17
Об’єкт дослідження – вплив заводу «Харпласмас» на стан навколишнього середовища
Мета дипломної роботи: оцінка стану навколишнього середовища Проведено аналіз існуючих методів оцінки стану водних ресурсів, ґрунтів, атмосферного повітря, та рослинного світу.
Розглянута та узагальнена вихідна інформація яка окреслює сучасний стан та перспективу розвитку використання водних ресурсів, ґрунтів атмосферного повітря, рослинного та тваринного світу .
На підставі даних про сучасний стан окремих компонентів довкілля

СТАН ДОВКІЛЛЯ, ЯКІСТЬ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА, РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ, РОСЛИННИЙ СВІТ, САНІТАРНО – ЗАХИСНА ЗОНА, МІКРОКЛІМАТ.


Зміст


Реферат
Вступ
1. Природні умови й демографічна характеристика району розміщення об'єкта
1.1. Геологічна структура району розташування підприємства
1.2. Метеорологічні умови й кліматична характеристики
1.3.Характеристика зелених насаджень
1.4.Демографічна характеристика й здоров'я населення
2. Оцінка сучасного екологічного стану компонентів навколишнього природного середовища
2.1. Оцінка якості води у водному об'єкті
2.2. Оцінка стану атмосферного повітря
2.3. Оцінка рівня небезпеки забруднення території
2.4. Оцінка стану рослинного й тваринного світу
2.5. Оцінка стану підземних вод
3. Характеристика об'єкта
3.1. Загальні відомості
3.2. Опис технологічного процесу
3.3. Характеристика джерел утворення й джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу
3.4. Система пилегазоочисних споруджень, що існує на підприємства
3.5. Водопостачання й водовідведення
4. Оцінка впливу підприємства на компоненти навколишнього середовища
4.1. Оцінка впливу підприємства на стан атмосфери
4.2. Вплив підприємства на гідросферу
4.3. Розрахунок показників атмосферної міграції хімічних елементів
4.4. Оцінка впливу на біотичні компоненти
5. Природоохоронні заходи
6. Економічна оцінка використання природних ресурсів
6.1. Розрахунок оплати за викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення
6.2. Розрахунок величини оплати за скидання стічних вод підприємства в систему міської каналізації
6.3. Розрахунок величини плати за розміщення відходів в навколишньому середовищі
7. Оцінка безпеки життєдіяльності та охорони праці на заводі «Харпласмас»
7.1. Загальні завдання в області охорони праці
7.2.Аналіз умов праці типової ділянки підприємства .
7.3. Шумовий і вібраційний режими на ділянці.
7.4 Заходу щодо охорони праці й техніку безпеки
Висновки
Список літератури


ВСТУП


У цей час спостерігається тенденція, коли нераціональна господарська діяльність порушила динамічну рівновагу біосфери нашої планети, що послужило причиною її прогресуючого руйнування. Цей процес супроводжується виснаженням природних ресурсів і різким погіршенням якості навколишнього природного середовища. Тому вдосконалювання природокористування й екологічна обґрунтованість господарської діяльності є невідкладним і настійним завданням нашого суспільства.
Загострення екологічних проблем багато в чому порозумівається тим, що головний упор робився на видобуток корисних копалин, розширення сільськогосподарських площ; фінансові ресурси на реалізацію завдань охорони природи виділялися по «залишковому» принципі, малоефективними були економічні важелі природокористування, і, звичайно, безгосподарністю, що проявляється в елементарному порушенні технологічної й виробничої дисципліни. Але самою серйозною причиною виниклої екологічної ситуації є самі технології. Адже тільки 1-1,5% природних ресурсів іде на виробництво продукції, більше ж 98% надходить у природне середовище у вигляді відходів. На багатьох підприємствах як і раніше діє морально застаріле обладнання, що збільшує процеси забруднення навколишнього середовища.
Для регулювання й керування природоохоронною діяльністю на промисловому підприємстві необхідно чітке подання про всі можливі викиди виробництва (рідкому, газоподібному й твердих) і їхньому впливі на навколишнє середовище.
Дана дипломна робота дозволить оцінити вплив підприємств хімічної промисловості, зокрема закритого акціонерного товариства «Харпласмас», на стан навколишнього середовища.
Список литературы ВИСНОВКИ1 Визначені умови впливу підприємсва на рельєф, гідрологічні умови, грунтовий покрив та мікроклімат участку розташування заводу.наведена характеристика структурного складу данної місцевості.
2 Проведена оцінка якості води по категорії водокористування заводу. Визначені екологічні нормативи якості води. Охарактерезованний вплив підприємства на грунтові води.
3 Наведенні головні етапи технологічного процесу підприємства "Харпласмас" та визначення джерел утворення і викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Проведена оцінка існуючого газоочисного обладнання.
4 Розрахований показник атмосферної міграції хімічних елементів.
Розроблені природоохоронні заходи по впливу на атмосферу.
5 Наведена еколого - економічна оцінка впливу підприємства на атмосферу, гідросферу та розміщення відходів.
6 Вивчені умови безпеки життєдіяльності та розроблені заходи щодо охорони праці й техніки безпеки на заводі "Харпласмас".
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Додаток №4 до Державних санiтарних правил планування та забудови населених пунктiв, затверджених Наказом мiнiстерством охорони здоров'я Украiни вiд 19.06.96 р. №173 «Санiтарна класаифiкацiя пiдпри мств, виробництв та споруд i розмiри санiтарно-захисних зон для них».
2. Інвентаризація викидів забруднюючих речовин на ЗАТ «Харпластмасс», 2001р.
3. Інженерно-екологічні вишукування по темі: «Визначення впливу промплощадки ЗАТ «Харпласмас» на підземні водоносні обрії», 1989.
4. А.С. Шумейко «Характеристика екологічного стану м. Харкова й Харківської області».- Х.: ХГАГХ 1994.
5. «Клімат Харкова» під ред. В.Н. Бабиченко, Ленінград 1983.
6. Паспорт водного господарства ЗАТ «Харпласмас», 2001.
7. А.Д. Яковлев «Технологія виготовлення виробів із пластмас». - Л.: Хімія, 1977.
8. Правила прийому стічних вод підприємств у комунальні й відомчі системи каналізацій населених пунктів України.
9. Методика розрахунку концентрацій шкідливих речовин, які втримуються у викидах підприємств, ОНД-86 Госкомгидромет.- Л.: Гидрометеоиздат, - 93с.
10. Екологія міста: Підручник / Під ред. Ф.В. Стольберга. - К.: Либра, 2000.
11. Методичні вказівки до розрахунку економічної ефективності здійснення розроблювальних у дипломній роботі заходів щодо збереження, поліпшенню й раціональному використанню природних ресурсів. Сост.: Ковзанок М.В. - Харків: ХГАГХ, 1998.
12. Методичні вказівки по оцінці ступеня небезпеки забруднення ґрунту хімічними речовинами. - М., 1987.
13. Довідник по запалі- і золовловленню / М.И. Бригер, А.Ю. Вальдберг, Б.И. Мягков й ін. - М.,1983.
14. Жуків В.И. «Служба техніки безпеки на хімічному заводі». - М.: Хімія, 1978.
15.ДСН 3.3.6.042. Санiтарнi норми мiкроклiмату виробничих примiщень. Постанова Головного державного санiтарного лiкаря Украiни вiд 01.12.99 № 42.
16. Кондратьев А.И., Местечкина Н.М. Охорона праці в будівництві. - М.: Высш. шк., 1990.
17. Снип II -12-77. Захист від шуму. Норми проектування.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
300

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.