У нас уже 27453 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Звіт про проходження переддипломної практики в Державному геофізичному підприємству "Укргеофізика"
Количество страниц 34
ВУЗ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2012
Содержание Зміст

1. Вступ…………………………………………………….….3
2. Опис галузі функціонування СУГРЕ…………………..4
3. Система управління СУГРЕ…………………………….6
4. Відділи експедиції……………………………………..…..7
5. Аналіз технологічних операцій………………………...13
6. Використання обчислювальної техніки……………....16
7. Програмно-технічні засоби………………..…………….17
8. Нова техніка і технологія виробництва……………………....24
9. Охорона навколишнього середовища………………….25
10. Постановка задач для дипломної роботи……….……..29
11. Висновки та пропозиції…………………………………..30
12. Література………………………………………………….31
13. Додаток А…………………………………………………..32
14. Додаток Б…………………..………………………………33
15. Додаток В…………………………………………………..35


Вступ
Оскільки багато державних та приватних підприємств спрямовує свої інвестиції в геологічне вивчення надр, геологорозвідувальні та пошукові роботи, будівництво тимчасових замірних установок, дослідно-промислову експлуатацію і розробку нафтових і газоконденсатних родовищ на території України, то актуальним є здійснювати діяльність по проведенню комплексу геофізичних робіт на нафту і газ, включаючи регіональні геофізичні роботи, пошукові роботи для підготовки об'єктів під глибоке буріння, деталізаційні роботи на родовищах нафти і газу. Стратегія компанії розрахована на довгострокову перспективу, завдяки впровадженню новітніх технологій та тісній співпраці власних висококваліфікованих фахівців і вітчизняних
підрядників.
Виробничу практику я проходив у Східно-Українській геофізичній розвідувальній експедиції в якості дублера економіста.
За період проходження практики мені потрібно було ознайомитись, вивчити та проаналізувати організаційну структуру експедиції, функції основних її підрозділів, мету та предмет діяльності експедиції, систему управління та її правове забезпечення, основні технологічні процеси обробки та інтерпритації сейсмічного матеріалу та програмно-технічні засоби їх забезпечення. Більш детальніше я вивчав автоматизовану систему побудови геологічних карт та ведення обліку фінансово-економічних операцій. Все це відображено в даному звіті.
Список литературы Висновки та пропозиціі
За час проходження практики я набув навичок у проведенні техніко-економічного аналізу господарської діяльності СУГРЕ, у проведенні аналізу інформаційного забезпечення системи, аналізу інформаційних потоків, у постановці задач, інформаційного і технічного забезпечення при побудові геологічних карт та обліку проведення геолого-розвідувальних робіт та аналіз фінансово-економічного стану. Також виявив недоліки інформаційного характеру та підготував рекомендації і пропозиції по їх усуненню.
Всі відділи експедіціі, партіі обробки та інтерпретаціі геофізичного матеріалу обладнені сучасною компьютерною технікою. Сейсмічна інформація обробляеться швидко та якісно завдяки впровадженню нових програм. Польові сейсморозвідувальні партіі повністю переведені на реєстрацію прежних коливань за допомогою комп’ютерних сейсмостанцій.
Але існують деякі недолікі в інформаційній системі. В економічному відділі виявленні недоліки з обробкою економічної інформації, що веде до вірогідності отримання помилок і ускладнення процесу аналізу фінансово-економічного становища підприємства.
Систематизація даних та автоматизована система аналізу фінансово-економічного стану дало б змогу оперативно обробляти інформацію та здійснювати контроль за якістю розрахунку економічних показників.


Література

1. Статут СУГРЕ.
2. Положення про відділи СУГРЕ.
3. Звіт про виробничо-господарську діяльність за 2006-2007рр.
4. Р.Г.Савенко, О.Б. Носач: «Методичні вказівки до переддипломної та магістерської практик». – Полтава: ПолтНТУ, 2005.
5. Методичні вказівки до переддипломної практики.
6. В.Є. Фігурнов і ін.: «Новітні технології у сфері надрокористування та геологорозвідки». – Москва. 2006.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.