У нас уже 18719 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Накопичення важких металів в умовах пришляхових смуг та в природних умовах
Количество страниц 105
ВУЗ Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
Год сдачи 2011
Содержание ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1 Наукові основи накопичення важких металів в продуктах харчування рослинного походження в різних природних Умовах України
1.1 Стан вивчення питання стосовно накопичення важких металів
1.2 Механізм накопичення важких металів в продуктах харчування
1.3 Механізм накопичення важких металів в різних природних умовах
1.3.1 Механізм накопичення важких металів в умовах Лісостепу
1.3.2 Механізм накопичення важких металів в умовах Закарпатська низовина
1.4 Особливості накопичення важких металів в умовах пришляхових смуг
1.5 Висновки
Розділ 2 Результати досліджень закономірностей накопичення важких металів в фруктах різних регіонах
2.1 Метод дослідження
2.2 Дослідження закономірностей накопичення важких металів в Жовтневому районі міста Харкова
2.3 Дослідження закономірностей накопичення важких металів в Ленінському районі міста Харкова
2.4 Дослідження закономірностей накопичення важких металів у місті Ужгороді
2.5 Порівняльні данні всіх пробних ділянок
Розділ 3 Висновки щодо впливу формування хімічного складу фруктів в різних природних умовах
3.1 Висновки щодо формування хімічного складу фруктів в Жовтневому районі міста Харкова
3.2 Висновки щодо формування хімічного складу фруктів в Ленінському районі міста Харкова
3.3 Висновки щодо формування хімічного складу фруктів в місті Ужгороді
3.4 Узагальнення результатів
Висновки
Література
ДодаткиВСТУП


Екологічна якість рослинної продукції цікавить багатьох вчених і практично все населення Землі оскільки загальновідомо, що від якості харчування залежить здоров’я людини. Особливо важливою є проблема дослідження якості рослинності, вирощеної на території міста у безпосередній близькості до автотраси.
Саме тому метою роботи визначено порівняння якості рослинної продукції, що вирощується в межах урбогенних ландшафтів в різних природних умовах
Для досягнення мети нами було проведено:
• літературне дослідження проблеми, шляхом вивчення робіт вчених які присвячені аналізу хімічного складу рослинності і ґрунтового покриву,
• аналіз методик лабораторного дослідження рослинної продукції і ґрунтів,
• відібрані зразки рослинної продукції і ґрунтів, на яких вона вирощена;
• зразки проаналізовані у лабораторії і зроблені необхідні висновки
Мета дослідження: вивчити механізм накопичення важких металів у фруктах та ягодах за умов пришляхових та природних зон.
Об’єкт дослідження: яблука, вовчі ягоди і ґрунти в Жовтневому та Ленінському районах міста Харкова, в саду і поблизу автотраси у місті Ужгород.
Предмет дослідження: хімічний склад фруктів і ґрунтів на дослідних ділянках.
Методи дослідження: літературного пошуку, польового експерименту, лабораторного аналізу (атомно-абсорбційний аналіз), математичної обробки даних.
В роботі використані літературні джерела, Інтернет - видання та власні дослідження авторів.
Список литературы ВИСНОВКИ


В даній роботі було розглянуто питання накопичення важких металів в умовах пришляхових смуг та природних умовах.
Були розглянуті роботи вчених які займалися даною проблемою, а саме А.Обухова, Воробьевої А.И., Ильина В.Б., Покатилова Ю.Г.
Практична частина даної роботи складалась зі:
1. Збору проб яблук та ґрунту під ними в Жовтневому районі міста Харкова;
2. Збору проб яблук, вовчих ягід та ґрунту під ними в Ленінському районі міста Харкова;
3. Збору проб яблук та ґрунтів під ними в садку та в придорожній смузі в місті Ужгороді
Після цього в лабораторії ХНУ ім. Каразіна був проведений методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії аналіз даних зразків.
Проаналізувавши отриманні результати було зроблено висновки щодо вмісту важких металів у зразках, тенденції збільшення або зменшення вмісту важких металів за період простежених років, залежності важких металів у ґрунті та плодах та стан досліджених територій на сьогоднішній день.
Всі результати досліджень було наочно представлено на кругових та стовпчикових діаграмах.

ЛІТЕРАТУРА


1. Перельман А.Н. Геохимия биосферы. —М., 1973. —С. 19
2. Рейерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. —М.: Мысль, 1990. —С. 142.
3. Мартин Р. Некоторые вопросы токсичности ионов металлов. —М.: Мир, 1993. —25 с.
4. Курава И.В. Основные геохимические факторы подвижности микроэлементов в почвах Украины // Минералогический журнал. —1996. —№6. —С. 26—29.
5. Алексеева-Попова Н.В. Устойчивость к тяжелым металлам дикорастущих видов. —Л., 1991. —214 с.
6. Козьякова Н.О., Кавецький В.М. Підхід до оцінки фітотоксичності грунту в умовах його забруднення Cd та Pb // Вісн. аграр. науки Причорномор'я. —2001. —Вип.3(12), Т.2. —С. 63—69.
7. Козьякова Н.О., Макаренко Н.А., Кавецький В.М. Міграція важких металів у системі "грунт-рослина" — екотоксикологічний критерій їх небезпечності // Наук. вісн. НАУ. —2000. —Вип. 32. —С. 365—370.
8. «Харківська область», під редакцією А.П. Голикова і О.Л. Сидоренка, р. Харків, РІП «Оригінал», 1993 р.
9. «Історія Слобідської України», під загальною редакцією В.И. Торкатюка і О.Л. Сидоренка, Харків, 1998 р.
10. Атлас почв Украинской ССР / Под ред. Крупского Н.К., Полупана Н.И. - Киев.: "Урожай". - 1979. - 160 с.
11. Каталог річок Україні, Видавництво Академії наук Української РСР, Київ, 1957
12. Карта «Ґрунти України» під редакцією М.І Полупана, И.Г Соловей, В.А.Величко.
13. Труды Всероссийского научно-практического семинара «Экологизация автомобильного транспорта», МАНЭБ. СПб. 2003 г., с. 83-88
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
300

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.