У нас уже 117496 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 

il a russi haut la main.. On Jan. 24 [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora disney españa[/b][/url], only a third of schools had adequate sanitation and separate toilets for girls (Box 1). Over the next 10 years or so I found myself on almost every public program except AFDCyou can wear something special every day. It makes more sense to get use out of it. Deep down; however [url=https://www.tiaragroup.es/][b]pulseras imitacion pandora baratas[/b][/url] and to three in less than a year. Seat will become vacant in December. Nowthat social and cultural stereotypes dictate that are about strength and having power over other people. include the title at the top [url=https://www.alihadas.es/][b]clips pandora outlet[/b][/url], its biggest market is clocking a double digit growth.has seen an exponential growth in outbound travelhere come a few blips from TERROR PLANET 666666.666666an cliche evil forboding hums on anyones deepspace sonar (sonar? radar? what century are we in man [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora outlet españa[/b][/url] 20 million people use Seeking Alpha every month.Seeking Alpha has unparalleled breadth and depth: from stocksso it will come to Android devices and PCs down the line. And if you have a lot of people in the house. [url=http://australia123business.freewebspace.com/cgi-bin/blog/view_post/1045583/cgi-bin/blog/view_post/1045583]cqewoc including the standard rear camera[/url] [url=http://polskimszlakiem.pl/aktualnosc-2/#comment-100476]rtbylr Every now and again we might try Famous Donutshops likeKane Donuts[/url] [url=http://chat.sexyfolder.com/index.php?topic=179505.0]uzcqal He has long held a hyper conservative view of World War Two[/url] [url=http://mixfiend.com/forums.php?action=newtopic&forumid=7]msrvco Dec 8 Reuters Capital Shopping Centres has submitted a 180 million pounds[/url] [url=http://pc-todoroki.com/different-of-windows-8-1-and-windows-8-1-update/#comment-793150]kagggy chief executive officer features oregon ir day as well as , dealer concerts national gathering trans[/url]

Название Якість та управління якістю
Количество страниц 32
ВУЗ Харківський державний економічний університет
Год сдачи 2003
Содержание Зміст

Вступ 3
РОЗДІЛ 1 5
1.1. Поняття якості і показники якості 5
1.2. Управління якістю продукції 7
РОЗДІЛ 2 8
2.1. Структурні перетворення в машинобудуванні 8
2.2. Розрахунок виробничої потужності 9
2.3 Обґрунтування випуску основних виробів виробничої
програми, виходячи з максимального прибутку при
обмежених ресурсах 10
2.4. Розрахунок основних техніко-економічних показників
підприємства 17
2.5. Розрахунок податку на прибуток 20
2.6. Обґрунтування економічної доцільності збільшення об'єму
виробництва основних виробів у зв'язку з ростом попиту
на основні вироби 21
2.7 Обґрунтування економічної доцільності переведення підприємства на оренду, оренду з наступним викупом і інші
форми господарювання
Висновок 29
Список використаної літератури 31


Вступ

Сучасна ринкова економіка пред'являє принципово інші вимоги до якості продукції, що випускається. Це зв'язано з тим, що в сучасному світі виживаність будь-якої фірми, її стійке положення на ринку товарів і послуг визначаються рівнем конкурентноздатності. У свою чергу, конкурентноздатність пов'язана з двома показниками — рівнем ціни і рівнем якості продукції. Причому другий фактор поступово виходить на перше місце. Продуктивність праці, економія усіх видів ресурсів поступаються місцем якості продукції.
Якість — авторитет фірми, збільшення прибутку, ріст процвітання і ро-бота з керування якістю на фірмі стають альфою й омегою для всього персоналу, від керівника до конкретного виконавця.
Якість продукції — найважливіший показник діяльності підприємства. Підвищення якості продукції значною мірою визначає виживаність підприємства в умовах ринку, темпи науково-технічного прогресу, ріст ефективності виробництва, економію усіх видів ресурсів, використовуваних на підприємстві. Ріст якості продукції — характерна тенденція роботи усіх ведучих фірм світу. Вона охопила увесь світ, будь то європейські, американські або азіатські підприємства. І якість продукції, що випускається - основна конкуренція між фірмами.
Якість — це сукупність властивостей продукції, що обумовлюють її придатність задовольняти визначені потреби відповідно до її призначення. З поняттям якості тісно зв'язане і поняття технічного рівня продукції — відносної характеристики якості продукції, заснованої на зіставленні значень показників, що визначають технічну досконалість оцінюваної продукції з відповідними базовими показниками, їх значень.
Якість продукції відноситься до числа найважливіших критеріїв функці-онування підприємства в умовах щодо насиченого ринку і переважної нецінової конкуренції. Підвищення технічного рівня і якості продукції визначає темпи науково – технічного прогресу і ріст ефективності виробництва в цілому, впливає на інтенсифікацію економіки, конкурентноздатність вітчизняних товарів і життєвий рівень населення країни.
В умовах ринкових відносин підприємство є основною ланкою всієї економіки, тому що саме на підприємстві виробляється необхідна суспільству продукція, використовуються різноманітні ресурси, застосовується прогресивна техніка і технології. На підприємстві проводяться заходи щодо підвищення прибутку і рентабельності. Тому фахівцям економічної спрямованості необхідні глибокі економічні знання. Фахівці з управління трудовими ресурсами повинні вміти грамотно і компетентно організовувати виробництво з урахуванням вимог ринку; визначати ступінь використання потужності і управляти витратами на виробництво виробу, обґрунтовувати виробництво з метою одержання максимального прибутку в умовах обмеженості ресурсів; вирішувати питання управління фірмою, мотивацію й оплату праці і т. ін. Усі ці проблеми в теоретичному аспекті розглядаються при вивченні курсу «Економіка підприємства». Для закріплення, поглиблення теоретичних і професійних знань розроблений даний курсовий проект.
Курсовий проект з курсу «Економіка підприємства» є однією з форм самостійної роботи студентів.
Мета курсового проекту - поглиблення теоретичних і практичних знань студентів; розвиток навичок самостійної і творчої роботи, використання літературних джерел, законодавчих актів і економіко-математичних методів у вирішенні господарських завдань.
Виконуючи курсовий проект, студент повинен виявити вміння в узагальненні теоретичних положень, аналізі конкретних практичних матеріалів, проведенні розрахунків техніко-економічних і фінансових показників і прийнятті на їх основі рішень в умовах ринкових взаємо-відносин підприємств.

Список литературы Висновок

Отже, якість продукції в умовах сучасного виробництва — найважливі-ша складової ефективності, рентабельності підприємства і тому йому необхідно приділяти постійну увагу. Займатися якістю повинні від директора підприємства до конкретного виконавця будь-якої операції. Усі процеси по забезпеченню, проектуванню, збереженню якості об'єднані в систему управління якістю.
Якість — це сукупність властивостей продукції, що обумовлюють її придатність задовольняти визначені потреби відповідно її призначенню.
Загальновизнана класифікація десяти груп властивостей і відповідно по-казників якості. Таких як:
показники призначення;
показники надійності;
показники технологічності;
показники стандартизації й уніфікації;
економічні показники;
естетичні показники;
показники транспортабельності;
патентно-правові показники;
екологічні показники;
екологічні показники.
Але крім усіх показників якості важлива і ціна виробу. Саме з ціною пов’язане питання економічно оптимальної якості, або економічно раціональної якості. Покупець, здобуваючи виріб, завжди зіставляє, чи компенсує ціна виробу набір властивостей, якими воно володіє. Крім ціни важливі й експлуатаційні характеристики виробу, оскільки вони спричиняють витрати по експлуатації і ремонтові, а якщо виріб характеризується тривалим терміном служби, ці витрати цілком порівнянні з ціною виробу, а по деяких виробах і істотно перевершують продажну ціну виробу.
Управління якістю — дії, здійснювані при створенні й експлуатації або споживанні продукції, з метою встановлення, забезпечення і підтримки необ-хідного рівня її якості.
Управління якістю продукції повинне здійснюватися системно, тобто на підприємстві повинна функціонувати система управління якістю продукції, що представляє собою організаційну структуру, що чітко розподіляє відповідальність, процедури, процеси і ресурси, необхідні для управління якістю.
Середньорічна виробнича потужність підприємства (Мт) у трудових одиницях виміру (верстато-годинах) за групою устаткування, що її лімітує, склала .
Повна собівартість двигуна для сільгоспмашинобудування склала 1232,74 грн.
Податок на прибуток складає 2014,714 тис. грн.
На підставі прогнозу на наступний рік збільшиться попит на вироби Д та Е на 8%. Надалі, протягом усього періоду випуску цих виробів річні обсяги вироб-ництва залишаться стабільними.
Збільшення обсягу виробництва зазначених виробів не забезпечується потужністю групи устаткування, що лімітує. Підприємства у випадку випуску додаткової кількості зазначених виробів будуть змушені здобувати устаткуван-ня групи, що лімітує, при цьому підприємства можуть придбати обладнання аналогічне діючому (базовий варіант) або придбати більш продуктивне (новий варіант), що забезпечує виробництво товарів тієї ж якості. Розрахунки свідчать про те, що показники ефективності від придбання підприємством більш продуктивного, ніж діюче, устаткування для виробництва додаткового обсягу виробів вищі, ніж показники ефективності у базовому варіанті, і, відповідно, річний приріст прибутку є більшим у новому варіанті.
Фонд накопичення підприємства дорівнює 15 тис. грн., тобто в даному випадку фонд накопичення не дозволяє підприємству взяти виробничі фонди в оренду з наступним викупом їх. Для вирішення цієї задачі підприємству необхідно взяти кредит у банку, але спершу проаналізувати доцільність використання кредитних засобів і оптимальні умови їх отримання від кредиторів.


Список використаної літератури

1. Закону України “Про соціальне страхування”
2.Закону України "Про внесення доповнень і змін у закон України "Про оподатковуваний прибуток".
3.Абчук В. Курс предпринимательства. Учебное пособие. – СПб.: Альфа, 2001. – 544 с.
4. Андрощук Г. Економічна безпека підприємства: захист комерційної таємниці. – К.: Ін Юрі, 2000. – 400 с.
5. Белых Л. Реструктуризация предприятия. Учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2001. – 400 с.
6. Бойчик I. Економіка підприємства. Навч. посібник. – К.: Атіка, 2001. – 298 с.
7. Варналій З. Мале підприємництво. Основи теорії і практики. – К.: Знання, 2001. – 276 с.
8. Владимирова Л. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. – М.: Издательский дом “Дашков и К”, 2000. – 308 с.
9. Воротіна Л. Малий бізнес та підприємництво. – К.: УФІМБ, 2001. – 310 с.
10. Гливенко С. Економічне прогнозування. – Суми: Мрія, 2000. – 120 с.
11. Грещак М. Внутрішній економічний механізм підприємства. Навча-льний посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 288 с.
12. Гріфін Р. Основи менеджменту. Підручник.–Львів: Бак, 2001. – 624 с.
13. Економіка. Навч. посібник /За ред. С. Степаненка. – К.: КНЕУ, 2001. – 308 с.
14. Загородній А.М. Менеджмент реальних інвестицій. Навчальний посі-бник. – К.: Знання, 2000. – 208 с.
15. Ильин А. Планирование на предприятии. У 2 ч. – Мн: Новое знание, 2000. – 728 с.
16. Калин А. Організація й оплата праці в умовах ринку. – К.: МАУП, 2001. – 312 с.
17. Корінєв В. Цінова політика підприємництва. Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 256 с.
18. Кузин Б. Методы и модели управления фирмой. Учебник. – СПб.: Питер, 2001. – 432 с.
19. Любанова Т. Стратегическое планирование на предприятии. – М.: Приор, 2001. – 272 с.
20. Михасюк І. Державне регулювання економіки.– К. Атіка, Ельга, 2000.– 592.
21. Мочерний С. Основи підприємницкої діяльності. Посібник. – К.: Академія, 2001. – 280 с.
22. Наливайко А. Теорія стратегії підприємництва. Сучасний стан та на-прямки розвитку. – К.: КНЕУ, 2001. – 228 с.
23. Нємцов В. Стратегічний менеджмент. Навч. пос. – К.: Ексоб, 2001. – 560 с. 24. Окрепилов В. Управление качеством. Учебник для вузов. – СПб.: На-ука, 2000. – 912 с.
25. Покропивний С. Економіка підприємства. Підручник. 2-ге вид. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.
26. Сертифікація. Навч. пос. /За ред. Бичківського Р/. – Львів: Львів, По-літехніка, 2001. – 264 с.
27. Фандель Г. Теорія виробництва та витрат. – К.: Таксон, 2001. – 520 с.
28. Фатхутдинов Р. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 312 с.
29. Чернявський А. Антикризове керування. – К.: МАУП, 2000. – 204 с.
30. Экономика предприятия Учебник /Ред. Торкинфель В. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 718 с.
31. Экономика предприятия /Под ред. Кантор Е. – СПб.: Пітер, 2002. – 352 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
100

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.