У нас уже 18719 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Підвищення якості збірних різців
Количество страниц 15
ВУЗ КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Год сдачи 2012
Содержание Зміст

Вступ
1. Опис збірних різців з точки зору недоліків
2. Визначення недоліків збірних різців та їх обгрунтування
3. Вибір прототипів
4. Заходи по підвищенню якості збірних різців
Висновки
Література

Вступ

1. Ефективність процесу експлуатації збірних різців зі змінними багатогранними пластинами може бути підвищена за рахунок науково-обгрунтованого вибору конструкцій або створення нових конструкцій пластин, а також оптимізації регламентів їх експлуатації з урахуванням стабільного стружкодробління.
2. Розроблена методика оптимізації параметрів експлуатації ЗБП з урахуванням імовірності стабільного оптимізації. Вперше обмеженням на форму стружки прийнятий коефіцієнт деформації стружки, що характеризує її форму і залежить від режимів різання.
3. Установлено, що для забезпечення стабільного стружкодробління період заміни інструменту повинен бути рівним періоду стійкості з заданою імовірністю стружкодробління, що вимагає введення профілактичної заміни інструменту.
4. На основі розробленої математичної моделі процесу стружкодробління досліджений вплив законів розподілу часу роботи інструменту із сприятливою та несприятливою стружкою на імовірність стабільного стружкодробління. Експериментально встановлено, що закони розподілу періоду стійкості та часу появи несприятливої стружки незалежні. Визначені параметри цих законів.
Список литературы Висновки
Проведений аналіз показав, що найбільш ефективним засобом дробіння стружки при копірній обробці (обробці з максимальним діапазоном стружкодроблінням) є розподіл стружки по ширині шляхом виконання вырізів на різальній кромці та створення додаткової V-образної різальної кромки. Встановлено, що найбільш ефективними елементами стружкодробління при точінні труднооброблювальних сталей є елементи, що деформують стружку безпосередньо в зоні різання, наприклад, стружкозавиваюча канавка, яка складається з циліндричних заглиблень, що виходять на поверхню фаски пластини. Показано, що найбільший ефект збільшення області застосування ЗБП за подачою, може бути досягнутий з застосуванням канавки перемінної ширини уздовж різальної кромки. Спроектовані нові конструкції пластин для чорнового та получистового точіння сталей з розширеним діапазоном ефективної експлуатації .
Розроблені рекомендації до вибору раціональних режимів різання та норм видатку пластин нової конструкції, що дозволять підвищити продуктивність обробки в 1.2 рази, скоротити видаток інструменту на 15%.. Результати роботи впроваджені на 2х заводах України з річним економічним ефектом 83650 грн.Література

1. Васильченко Я.В. Определение вероятности стабильного стружкодробления// "Прогрессивные технологии машиностроения. Прогрессивные методики преподавания." - вып.1.- Сумы: СГПУ .-1997.- С.114-118.
2. Зиновьев Н.И., Васильченко Я.В. Обеспечение стабильности обработки деталей сборными резцами с многогранными неперетачиваемыми пластинами//Резание и инструмент в технологических системах.- Харьков: ХГПУ.- 1997. , вып. 51.- С.106-110.
3. Мироненко Е.В., Клименко Г.П., Васильченко Я.В. Определение показателей надежности инструмента с износостойкими покрытиями в связи с обеспечением стабильного стружкодробления // Надежность режущего инструмента и технологической системы .- Краматорск: ДГМА.- 1997. С.7-14.
4. Клименко Г.П., Васильченко Я.В. Квалиметрических подход к оценке уровня эксплуатации режущего инструмента// "Прогрессивные технологии машиностроения. Прогрессивные методики преподавания." - вып.1.- Сумы: СГПУ .-1997.- С.114-118.
5. Черномаз В.Н., Васильченко Я.В., Бессонова М.А Использование кластерного анализа для классификации и проектирования сменных многогранных пластин для заданных областей функционирования // Надежность режущего инструмента и технологической системы .- Краматорск, 1997, с.7-12 .
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
100

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.