У нас уже 86098 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Розробка проекту дільниці цеху з виготовлення деталей редуктора карданного приводу електровозу
Количество страниц 123
ВУЗ Український державний хіміко-технологічний університет
Год сдачи 2012
Содержание РЕФЕРАТ
Записка 123 cтор., 18 малюнків, 26 таблиць, 42 джерела інформації.
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, ПРОЕКТ, ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ, КРИШКА, ПРИПУСК, ДЕТАЛЬ, РЕЖИМ РІЗАННЯ, РІЖУЧИЙ ІНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГІЧНА ОПЕРАЦІЯ, РОЗМІРНИЙ АНАЛІЗ, ВИЗНАЧЕННЯ, ВИБІР, ЗАГОТІВКА, МЕХАНІЧНА ОБРОБКА, ПРОГРАМА, БАЗА ДАНИХ.
В даному дипломному проекті подана розробка ділянки цеху по виготовленню деталей одноступінчатих редукторів нижньої панелі електровоза з розробкою технологічного процесу механічного обробки вал-шестерні і кришки підшипника.
Основними етапами даного проекту є визначення типу виробництва, вибір методу і проектування конструкції заготівки, формування структури технологічних операцій з вибором технологічного устаткування, оснастки, що ріже і вимірювального інструмента.
В даному проекті зроблений розмірний аналіз технологічного процесу з визначенням технологічних допусків. Зроблено розрахунки і вибір режимів різання для кожної операції.
У конструкторській частині даного проекту подано проектування технологічної оснастки.
Здійснено вибір засобів автоматизації виробничого процесу.
Зроблено розрахунок економічних параметрів технологічного процесу й аналіз економічної ефективності пропозицій по удосконаленню елементів технологічного процесу.
У рамках розділу охорони праці організований технологічний процес таким чином, щоб максимально забезпечити працю робітників і звести до мінімуму можливість появи різного роду НП.
У дипломному проекті розроблена програмна оболонка САПР ТП, призначена для упорядкування баз даних і проектування структури технологічних операцій з вибором устаткування, оснастки, ріжучого і вимірювального інструмента.


Зміст
Стор.
РЕФЕРАТ 1
ВСТУП 4
1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 7
1.1. АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЇ ДЕТАЛІ 7
1.1.1. Характеристика та службове призначення вузла, в якому працюють деталі. 7
1.1.2. Службове призначення деталей та аналіз технічних умов на виготовлення. 7
1.1.3. Аналіз технічних умов на виготовлення деталі. 9
1.1.4. Вибір та обґрунтування методів обробки поверхонь. 9
1.2. АНАЛIЗ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ВИРОБНИЦТВА 12
1.2.1. Характеристика типів виробництв. 12
1.3. АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГIЧНОСТI КОНСТРУКЦIЇ ДЕТАЛI 22
1.3.1 Обґрунтування технологічності деталей. 22
1.3.2. Розрахунки коефіцієнтів оцінки технологічності деталі. 23
1.3.3. Пропозиції до поліпшенню технологічності деталі. 25
2. ТЕХНОЛОГIЧНА ЧАСТИНА 26
2.1. ВИБIР МЕТОДУ ОТРИМАННЯ ЗАГОТІВКИ ТА СТВОРЕННЯ ЇЇ КОНСТРУКЦIЇ 26
2.1.1. Обгрунтування методу отримання заготівки. 26
2.1.2. Розрахунки припусків та допусків на обробку. 30
2.1.3. Створення конструкції заготовки. 35
2.2. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО МАРШРУТУ ДЕТАЛІ 36
2.2.1. Аналіз варіантів технологічних маршрутів з визначенням ліпшого. 36
2.2.2. Формування структури технологічних операцій з попереднім вибором технологічного обладнання для кожної операції. 39
2.3. ВИБIР I ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГIЧНИХ БАЗ ТА РОЗРОБКА СХЕМ БАЗУВАННЯ ДЛЯ КОЖНОЇ ОПЕРАЦІЇ 46
2.4. РОЗМIРНИЙ АНАЛIЗ ТЕХНОЛОГIЧНОГО ПРОЦЕСУ 51
2.4.1. Загальні положення розмірного аналізу. 51
2.4.2. Побудова та розрахунки розмірних ланцюгів 55
2.5. РОЗРАХУНОК ПОХИБОК ОБРОБКИ НА ОКРЕМИХ ОПЕРАЦІЯХ 61
2.6. ВИБІР ОБЛАДНАННЯ І ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 62
2.6.1. Вибір ріжучих інструментів 62
2.6.2. Вибір стандартних пристроїв та технологічного оснащення. 66
2.6.3. Вибір вимірювального інструменту. 69
2.7. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЖИМІВ ОБРОБКИ 71
2.8. ВИБІР МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ 80
2.9. РОЗРОБКА СХЕМ НАЛАГОДЖЕННЯ НА ОКРЕМИХ ОПЕРАЦIЯХ 82
2.10. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ БАЗОВОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 82
3. КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА 84
3.1. ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОСНАЩЕННЯ 84
3.1.1. Вибір верстатного пристрою та технологічної оснастки. 84
3.1.2. Силовий розрахунок елементів пристрою. 84
4. ПРОЕКТУВАННЯ ДІЛЬНИЦІ 88
4.1. АНАЛІЗ ВИХІДНИХ ДАННИХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ДІЛЬНИЦІ МЕХАНІЧНОГО ЦЕХУ 88
4.2. РОЗРАХУНОК ПОТРІБНОГО ОБЛАДНАННЯ ДІЛЬНИЦІ 88
4.2.1. Головне виробниче обладнання. 88
4.2.2. Доповнююче обладнання. 91
4.2.3. Допоміжне обладнання. 91
4.2.4. Підйомно - транспортне обладнання. 92
4.3. РОЗРАХУНОК ПЛОЩІ ДІЛЬНИЦІ 92
4.3.1. Виробнича площа. 92
4.3.2. Допоміжна площа. 93
4.3.3. Площі підсобних приміщень 93
5. АВТОМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТА КЕРУВАННЯ 94
5.1 ВИМОГИ ДО АВТОМАТИЗАЦІЇ ЛІНІЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ РЕДУКТОРА 94
5.2. ОПИС АЛГОРИТМУ ПРОГРАМИ SAPR 95
6. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ЕКОНОМІКА ДІЛЬНИЦІ ЦЕХУ 102
6.1. РОЗРАХУНОК КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ 102
6.1.1. Капітальні вкладення у механічну дільницю. 102
6.1.2. Капітальні вкладення у верстатні пристрої. 103
6.2. РОЗРАХУНОК ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СОБІВАРТОСТІ ВИРОБУ 104
6.2.1. Розрахунок затрат на отримання заготівок. 104
6.2.2. Розрахунок витрат на механічну обробку. 104
6.3. ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ 109
6.4. ТЕХНІКО – ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ МЕХАНІЧНОЇ ДІЛЬНИЦІ, ЩО ПРОЕКТУЄТЬСЯ 110
7. ОХОРОНА ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 112
7.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУЄМОГО ОБ'ЄКТА ТА МІСЦЯ ЙОГО РОЗТАШУВАННЯ 112
7.2. ХАРАКТЕРИСТИКА МОЖЛИВИХ НЕБЕЗПЕЧНИХ І ШКІДЛИВИХ ВИРОБНИЧИХ ЧИННИКІВ НА ДІЛЬНИЦІ 112
7.3. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ І ЗДОРОВИХ УМОВ ПРАЦІ 113
7.4. РОЗРАХУНОК ЗАЗЕМЛЮЮЧОГО УСТРОЮ 114
7.5. РОЗРАХУНОК СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ 118
7.6. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНІЧНОЇ ДІЛЯНКИ ПО ПОЖЕЖО Й ВИБУХОНЕБЕЗПЕЦІ 118
7.7. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ 118
7.8. ЗАСОБИ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ 119
7.9. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД ЗАБРУДНЕНЬ ПРОМИСЛОВИМИ ВИКИДАМИ НА МЕХАНІЧНІЙ ДІЛЬНИЦІ 119
ЛІТЕРАТУРА 121
СПИСОК КРЕСЛЕНЬ 123ВСТУП
У цей час хімічне машинобудування є однією з самих наукоємних галузей народного господарства, тому важлива роль відводитися впровадженню на різних стадіях проектування елементів САПР ТП, що забезпечує високий рівень організації системи технічного проектування.
У свою чергу рівень комп'ютеризації підприємств значно виріс за останні 3-4 роки, що обумовлює високий попит на програмні продукти, які дозволяли б перевести процес проектування - в режим роботи користувача з комп'ютером. Завдяки такому впровадженню істотно знижуються витрати часу на обробку великих обсягів інформації, яка чітко структурується в спеціальних базах даних, які компактно зберігаються на магнітних носіях; значно удосконалюється і модернізується робота з технічною документацією, оскільки користувач (оператор) самостійно може проектувати формуляри технічних документів і використовуючи готові бази даних відразу їх заповнювати. Загалом впровадження програмних продуктів такого типу крім зниження тимчасових витрат, забезпечує наглядність, доступність, універсальність і постійну модернізацію процесу проектування.
Перспективи розвитку машинобудування складаються в прискоренні науково-технічного прогресу на базі технічного переобладнання виробництва, створення та випуску високо спроможних машин, застосуванні нової техніки та матеріалів, прогресивної технології та систем машин для комплексної механізації та автоматизації виробництва. У зв’язку з цим велика увага розробці, освоєнню та упровадженню нових високоефективних технологічних процесів, нових матеріалів, у тому числі й неметалевих, зниженню металоємкості виробів економії паливно - енергетичних ресурсів, механізації та автоматизації виробничих процесів, підвищення надійності та довговічності виробів, відповідний (або переважаючий) по своєму технічному рівню кращих вітчизняних та зарубіжних аналогів. Машинобудівне виробництво має деякі особливості, які ставлять спеціальні вимоги до його організації і планування.
Головні з них такі:
• різноманітність виробів різних принципів дії, широкий кількісний діапазон їх випуску - від малих серій до масового виробництва зумовлюють потребу організації процесів виготовлення деталей високого класу точності, проектування спеціальних операцій складання;
• різні умови експлуатації виробів, широка номенклатура матеріалів, які застосовуються, причому інколи в порівняно невеликих кількостях, утруднюють забезпечення ними, призводять до надмірних запасів. Застосування в багатьох випадках дорогих матеріалів вимагає впровадження різних методів їх обробки, особливо маловідходних і безвідходних технологій, а отже, спеціалізованого, часто досить складного устаткування і технологічної оснастки;
• значна трудомісткість виготовлення деталей, наприклад, у приладобудуванні, велика питома вага ручної праці, передусім за рахунок механізації та автоматизації робіт під час обробки деталей і особливо під час складання приладів.
Разом з тим при відносно великій трудомісткості виготовлення абсолютні значення часу на виконання окремих операцій і прийомів в умовах приладобудуванні досить невеликі. Це істотно ускладнює використання високопродуктивних форм організації виробничих процесів - потокової, багатоверстатної.
Продукція галузі використовується для промислового споживання, а також має культурно - побутове призначення, галузь випускає велику номенклатуру виробів, які постачаються тисячам підприємств - споживачів.
Досить часто на одному підприємстві зосереджений випуск сотень найменувань виробів, які постачаються сотням підприємств споживачів, що вимагає чіткої організації і планування виробництва, матеріально - технічного постачання і збуту; високі темпи технічного прогресу, великий відсоток щорічного оновлення продукції промисловості вимагають швидкої перебудови виробництва на випуск нових виробів. Це визначає гнучкість та чітку організацію і структуру виробництва, що дає змогу переходити на нові моделі виробів у короткі терміни і з мінімальними затратами. Для галузі характерна висока питома вага спеціального технологічного устаткування (так званого нестандартного), що приводить до значного впливу коефіцієнта його використання на рентабельність роботи підприємства (з усіма наслідками, які звідси випливають).
Для того, щоб підвищити продуктивність праці та поліпшити якість продукції, належить автоматизувати виробництво, забезпечити широке застосування мікропроцесорної техніки і роботів, впровадити гнучкі виробничі комплекси, які дозволяють швидко й ефективно перебудувати виробництво на виготовлення нової продукції. Важливо домогтися раціонального використання устаткування, автоматизованих та роботизованих технологічних комплексів, що досягається встановленням оптимальних параметрів їх функціонування.
Вчення про технологію машинобудування у своєму розвитку пройшло на протязі небагатьох років шлях від простої систематизації виробничого досвіду механічної обробки деталей й збірки машин до створення науково - обґрунтованих положень, розроблених на базі теоретичних досліджень, науково проведених експериментів та узагальнення передового досвіду машинобудівних заводів.
Технологія машинобудування, як наукова дисципліна, створена радянськими вченими. Початок формування цієї дисципліни відноситься до тридцятих років нашого століття. Розвиток технології механічної обробки та зборки та її напрямок обумовлюється завданням удосконалювання технологічних процесів, які стоять перед промисловість, винаходження та вивчення нових методів виробництва, подальшого розвитку та впровадження комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів на базі досліджень науки та техніки, які забезпечують найбільш високу працездатність праці при належній якості та найменший собівартості виробів.
Список литературы ЛІТЕРАТУРА
1. Курсове проектування з технології машинобудування. Рудь В. Д., навч. посібник, Луцьк, 1996, 300с.
2. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Тех.маш», В. В. Дужинський та ін., К, КПІ, 1992, 100с.
3. Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектування для студентів 4-5 курсів спеціальн. 7.09.0202 «Тех.маш», Д, УДХТУ, 1999.
4. Довідник технолога-машинобудівника, в 2х томах, том 1, під ред. А. Г. Косилової, М, Машинобуд., 1985.
5. Довідник технолога-машинобудівника, в 2х томах, том 2, під ред. А. Г. Косилової, М, Машинобуд., 1985.
6. Руденко П. О., Проектування техпроцесів у машинобудуванні, навч. посібник, Вища школа, 1993., 414с.
7. Ю. Е. Кирилюк, Допуски та посадки, довідник, Київ, Вища школа, 1987, 130с.
8. Справочник нормировщика-машиностроителя, в 4х томах, Е.И. Стружестрах, Машгиз., 890с.
9. А. Н. Ковшов, Тех. маш., Машиностроение, для вузов, М., 1987, 320с.
10. Руденко П. О та інші, Вибір, проектування і виробництво заготівок деталей машин, Навч. посібник, 1993, 304 с.
11. Методические указания к выполнению курсового проекта для студентов 4 курса спец. 7.09.0202 «Техмаш», Д, УГХТУ, 1998, 60с.
12. Нефедов И.А. «Дипломное проектирование», М., 1987, 320с.
13. Дипломное проектирование по технологии машиностроения, под ред. В.В. Бабуна, Минск, 1979, 464с.
14. Каталог металлорежущего оборудования, М., 1986, 220с.
15. Боненко Л.І., Техмаш., Проектування та виробництво заготованок, «Світ», Львів, 1996, 368с.
16. Н.Ф. Мельников и др., Технология машиностроения, М, Машиностроение, 1977, 327с.
17. Корытин А.М. и др., Автоматизация типовых техпроцессов и установок, М, 1988.
18. СН 245-71 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий.
19. СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы.
20. СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.
21. ГОСТ 12.0.003-78 Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.
22. ГОСТ 12.3.002-91 Процессы производственные. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.2.003-91 Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
23. СНиП II-4-79 Естественное и искусственное освещение.
24. СНиП 2.04.05-86 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
25. ГОСТ 12.1.004-95 Пожарная безопасность. Общие требования.
26. ГОСТ 12.1.044-89 Пожаро- и взрывоопасность веществ и материалов, номенклатура показателей и методы их определения.
27. ОНТП 24-86 Производственные здания.
28. СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий.
29. СН 305-77 Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений.
30. ГОСТ 12.4.009-89 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.
31. СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий.
32. СНиП 2.04.02-84 Водоснабжения. Наружные сети и сооружения.
33. Методические указания к разделу “Охрана труда”. Электробезопасность.
34. Методические указания к разделу “Охрана труда”. Освещение.
35. Методические указания к разделу “Охрана труда”. Вентиляция.
36. СН 119 – 70. Сооружения промышленных предприятий.
37. Справочник “Безопасность труда в промышленности.” под. ред. П.Я. Галушко. Киев. Техника, 1982.
38. А451 П. Самоцентрующийся патрон : А.с. 1808488 СРСР,МКІ5 В 23 В 31/10 /Базарів &. М,, Сорокин А. Й., Богуцкий М. Е., Чернова Т.А.; Моск. ин-т нефти и газа.—№ 4882145/08 ;3аявл. 17.07.90; 0публ. 15.04.93,Бюл. № 14
39. 10Д511. Верстатні тиски. Venlic OK—VISE //Metal-work. Eng. and Market..—1993.—15,№ 1.—З. 29.—англ.
40. 10 АН2 П. Тиски. Vise having panlographic mounting assembly and improved damping mechanism :Пат. 5163663 США,МКИ5 В 23 Q 3/08 /Harris Gerald R..—№ 713591 ;3аявл. 10.06.91 ;0публ. 17.11.92; НКИ 269/210.
41. 10А513 П. Тиски. Multi-purpose machine vise :Пат. 5163662 США,МКИ5 В 23 Q 3/02 /Bernstein Leon М. ;Kurt Manufacturing Co., Inc..—№ 528944 ;3аявл. 24.05.90 ; 0публ. 17.11.92; НКИ 269/136.
42. 10 А514 П. Тиски. Alignment Zool for Machine vise and the like :Пат. 5163664 США,МКИ5 В 25 В 1/24 /Cataio Salvatore.—№ 634799 ; 3аявл. 28.12.90 ; 0публ. 17.11.92 ;НКИ 269/271.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
300

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.