У нас уже 25832 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Розробка проекту цеху по виготовленню деталей редуктора машини РКС-6
Количество страниц 104
ВУЗ Український державний хіміко-технологічний університет
Год сдачи 2012
Содержание Зміст Стор.
РЕФЕРАТ 5
ВСТУП 6
1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 7
1.1. Техніко – економічний аналіз вихідних даних 7
1.1.1. Службове призначення редуктора машини РКС–6 7
1.1.2. Конструктивна характеристика та технічні вимоги до деталі 7
1.1.2.1. Конструктивна характеристика та технічні вимоги до проміжного вала редуктора 7
1.1.2.2. Конструктивна характеристика і технічні вимоги до корпуса редуктора 9
1.1.3. Вибір економічно-ефективних методів обробки 10
1.1.3.1. Вибір економічно-ефективних методів обробки для проміжного вала 10
1.1.3.2. Вибір економічно-ефективних методів обробки поверхонь для корпуса редуктора 12
1.1.4. Аналіз технологічності деталей 14
1.1.4.1. Аналіз технологічності вала 14
1.1.4.2. Аналіз технологічності корпуса редуктора 15
1.1.5. Виробнича програма: Визначення типу виробництва 17
1.2. Аналіз заводського технологічного процесів обробки вала та корпуса редуктора 21
1.2.1. Аналіз заводського технологічного процесу обробки вала 21
1.2.2. Аналіз заводського технологічного процесу обробки корпуса 22
1.2.3. Пропозиції до поліпшення технологічного процесу 22
2. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА 25
2.1. Вибір методу отримання заготовки 25
2.1.1. Обґрунтування вибору заготовки для вала 25
2.1.2. Обґрунтувати методу отримання заготовки для корпуса 25
2.1.3. Розрахунки припусків та допусків на обробку деталей 27
2.1.3.1. Розрахунки припусків на обробку проміжного вала 27
2.1.3.2. Розрахунки припусків та допусків на обробку корпуса. 31
2.2. Розробка технологічного маршруту обробки корпуса та вала 34
2.2.1. Аналіз варіантів технологічного маршруту та вибір оптимальних схем і послідовності обробки 34
2.2.1.1. Аналіз варіантів технологічного маршруту та вибір оптимальних схем і послідовності обробки проміжного вала. 34
2.2.1.2. Аналіз варіантів технологічного маршруту та вибір оптимальних схем і послідовності обробки корпуса 34
2.2.2. Розробка схем базування 35
2.2.2.1. Розробка схем базування для вала 36
2.2.2.2. Розробка схем базування для корпуса редуктора 38
2.2.3. Вибір обладнання, ріжучих та вимірювальних інструментів 40
2.2.3.1. Вибір обладнання для обробки вала 40
2.2.3.2. Вибір обладнання для обробки корпуса. 42
2.2.3.3. Вибір ріжучих інструментів для обробки вала 43
2.2.3.4. Вибір ріжучого інструмента для обробки корпуса. 44
2.2.3.5. Вибір вимірювальних інструментів для вала 46
2.2.3.6. Вибір вимірювальних інструментів для корпуса 47
2.2.4. Вибір стандартних пристроїв 48
2.2.4.1. Вибір стандартних пристроїв для вала 48
2.2.5. Розробка основних операцій 50
2.2.5.1. Розробка основних операцій для обробки вала 50
2.2.5.2. Розробка основних операцій для обробки корпуса 52
2.2.6.Розмірний аналіз корпуса 55
2.2.7. Розрахунки та вибір режимів різання 57
2.2.8. Техніко-економічне нормування операції 60
3. КОНСТРУКТИВНА ЧАСТИНА 63
3.1. Розробка технологічної системи пристрою для обробки вала 63
3.2. Розрахунок зусиль 64
4. ПРОЕКТУВАННЯ ЦЕХУ 67
4.1. Аналіз вихідних даних 67
4.2. Розрахунок необхідного обладнання 67
4.3. Визначення площі 68
4.4. Планування цеху 68
5. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЕКОНОМІКА ЦЕХУ 70
5.1. Розрахунок капітальних вкладень 70
5.1.1. Капітальні вкладення на отримання заготовок 70
5.1.2. Капітальні вкладення в механічну дільницю по виготовленню валів 72
Вартість 74
5.1.3. Капітальні вкладення в пристрій і оснащення 74
5.2. Розрахунок технологічної собівартості продукції 75
5.2.1. Розрахунок витрат на отримання заготовок 75
5.2.2. Розрахунок витрат на механічну обробку 77
5.3. Визначення економічної ефективності проектних рішень 79
5.3.1. Ефективність проектних рішень на стадії отримання 79
заготовки 80
5.3.2. Ефективність проектних рішень на стадії виготовлення вала 80
5.4 Техніко-економічні показники роботи проектуємої механічної дільниці 81
6. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 83
6.1 Підстави для застосування систем програмного керування 83
6.2. Характеристики об’єкта керування 83
6.3. Система стабілізації пружних деформацій при різанні 84
6.3.1. Загальні положення застосування системи стабілізації пружних деформацій при різанні 84
6.3.2. Принцип роботи по схемі системи стабілізації пружних деформацій 84
6.4. Система стабілізації зусиль різання 85
6.4.1.Задача системи. Загальні положення 85
6.4.2. Принцип роботи по структурній схемі системи стабілізації зусиль різання 85
6.5. Система стабілізації потужності різання 86
7. ОХОРОНА ПРАЦІ 87
7.1. Вибір та характеристика місця розташування реконструюємого об’єкта 87
7.2. Характеристика можливих небезпечних та шкідливих виробничих факторів в механічному цеху 87
7.3. Заходи по забезпеченню безпечних та здорових умов праці. 88
7.4. Характеристика об’єкту по вибухо-пожежній безпеці 93
7.5. Протипожежні заходи 94
7.6. Засоби гасіння пожеж 94
Висновки 95
Список виконаних креслень 96
Список літератури 97
ДОДАТКИ 99РЕФЕРАТ
Сторінок 103, ілюстрацій 19, таблиць 43, додатків 3. Графічна частина складає 10 листів формату А1.
Ключові слова: ЗАГОТОВКА, ВАЛ, КОРПУС, ОБЛАДНАННЯ, РІЖУЧІ ТА ВИМІРЮВАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ, ВЕРСТАТИ, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, РОЗМІРНІЙ ЛАНЦЮГ, ПРИСТРІЙ, РЕЖИМ РІЗАННЯ, НОРМА ЧАСУ.
Проект цеху по виготовленню деталей редуктора машини РКС-6.
Розробка технологічних процесів виготовлення ступінчастого вала та корпусу з річною програмою 4500 шт/рік.
Розроблено технологічні процеси механічної обробки ступінчастого вала та корпуса в умовах середньосерійного виробництва. Спроектовано верстатний пристрій для 015 (шпонково-фрезувальної) операції. Розроблені карти налагодження на 005 (фрезерувально-центрувальну), 010 (токарну) та 020 (круглошліфувальну) операції.
Отримано зниження витрат на виробництво деталі. Удосконалено модернізацію технологічного процесу обробки деталі редуктора. Передбачено заходи по забезпеченню безпеки працюючих.


ВСТУП
Даний дипломний проект виконано згідно завдання на дипломний проект (ДП).
Підставою для виконання ДП є матеріали переддипломної практики на ВО “Комбайновий завод” м. Дніпропетровська, типові технологічні процеси виготовлення деталей, які наведені в заводській документації та сучасній науково-технічній літературі, а також матеріали методичних положень по дипломному проектуванню.
Для робочого креслення призначені деталі вала та корпуса, як основні деталі редуктора коренезбиральної машини РКС-6, тому під час дипломного проектування розроблялись технологічні процеси по виготовленню деталей редуктора: вала і корпуса для коренезбиральної машини РКС-6.
З метою вдосконалення існуючих технологічних процесів було обрано задачу пошуку шляхів інтенсифікації виробничих операцій з тим, щоб за рахунок економії машинного часу отримати пряму економію електроенергії, робочого часу і знизити прямі та непрямі витрати на випуск одиниці продукції.
Актуальним у машинобудуванні вважається вирішення проблеми забезпечення більшої технологічної точності обробки деталей, оптимізація режимів різання та застосування модернізованого обладнання. При розробці технологічних процесів пропонуються сучасні методи обробки, використовуються новітні наукові досягнення в галузі машинобудівного обладнання.
Нами проведений патентний пошук з 1975 по 1986 рік по СРСР в галузі різального інструменту. Напрямок пошуку: застосування більш раціональної геометричної ріжучої частини і застосування новітніх матеріалів. Нами використалося ідея до розробки різця для чорнової та чистової обробки та розточувального різця (див. Додаток 3).
Список литературы Висновки
Головною метою дипломного проекту є застосування набутих за період навчання корисних знань для вдосконалення технологічних операцій з обробки окремих деталей редуктора коренезбиральної машини РКС-6.
В процесі проектування досліджені останні наукові та технічні досягнення в галузі машинобудування, детально вивчені технологічні операції, спеціальна та допоміжна література, сучасні авторські пропозиції до технологічних параметрів обробки деталі редуктора, вала, та корпуса.
Впровадження запропонованих у 2 главі економічних заходів по вдосконаленню технологічних процесів позитивно впливає на техніко-економічні показники роботи цеху та сприяє зниженню собівартості продукції. Отримано додатковий прибуток за рахунок зниження браку, в результаті забезпечення більшої точності під час технічних процесів.
Практичні заходи націлені на модернізацію технологічного процесу обробки деталей редуктора за рахунок таких вдосконалень:
1) прискорена технологія на базі застосування ріжучого інструменту іншої геометричної конфігурації, що веде до економії основного часу обробки;
2) застосування багато-інструментальної технології, що економить основний час обробки;
3) застосування трьох систем стабілізації (див. гл. 5), що веде до одержання таких результатів:
- зменшення основного часу обробки;
- зростає якість обробки на основі збільшення точності, що знижує витрати від браку на 25%.
В результаті запропонованих проектних рішень передбачається отримання економічного ефекту в сумі 59021,5грн. від зниження собівартості виготовлення деталей, головним чином за рахунок зниження витрат на обробку деталі, тобто зміна діаметру заготовки, зміна верстатів.


Список виконаних креслень
1. Складальне креслення вузла 1 аркуш формату А1;
2. Креслення деталей вузла:
- корпуса – 1 аркуш формату А1;
- вала – 1аркуш формату А2;
3. Рисунки заготовок:
корпуса –1 аркуш формату А1;
- вала –1 аркуш формату А2;
4. Креслення технологічних налагоджень –1 аркуш формату А1;
5. Креслення пристосування пневмозатискача–1 аркуш формату А1;
6. Розмірний аналіз –1 аркуш формату А1;
7. Організація виробництва: план механічного цеху –1 аркуш формату А1;
8. Техніко-економічні показники –1 аркуш формату А1;
9. Автоматизація технологічного процесу –1 аркуш формату А1.


Список літератури
1. Справочник технолога-машиностроителя. В2хт.Т1/Под.ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова: 4е изд. –М: Машиностроение,1985, 636с.
2. Справочник технолога машиностроителя. В т. Т.2 /Под. ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова: 4е изд. перераб. и доп. –М: Машиностроение, 1985, 636 с., ил.
3. Общетехнический справочник Под. ред. Е.А.Скороходова изд. перераб. и доп. Машиностроение 1982, 406 с. ил.
4. Справочник технолога-машиностроителя. В т. Т.1/Под. ред. П.В. Сыроватченко изд. перераб. и доп. Машиностроение 1980, 606 с. ил.
5. Прогрессивные режущие инструменты и режимы резания металлов. Справочник. Под. ред. В.И. Баранникова М.: Машиностроение, 1990, 400 с, ил.
6. Методические указания к выполнению дипломного проекта для студентов 5 курса 7.09.0202.-УГХТУ, 1999, 62с.
7. Методические указания к выполнению курсового проекта: организация и планирование предприятия. Для студентов 4 курса. – УГХТУ, 1996.
8. Автоматизация типовых технологических процессов и устройств: Уч. для вузов/ А.М. Корытин, Н.К. Шапаев, - изд. перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1998, 432 с., ил.
9. Егоров М.Е. Основы проектирования машиностроительных заводов, - изд., перераб. и доп. Уч-к для машиностроительных вузов. – М.: Высш. шк., 1969, 480 с.,ил.
10. Внедрение и опасные производственные факторы ГОСТ 12.0.003.-91.
11. Санитарные нормы ПДК веществ. СН245-11.
12. Методы по Т.Б. ГОСТ 12.2.000-91.
13. Правила устройства электроустановок ГОСТ 12.2.003-74, ПУЭ-85.
14. Освещенность на производстве СниП 0,4-75.
15. Вентиляция на производстве СниП 2.04.03-73.
16. Противопожарные нормы и правила СниП 2.09.02-73, СниП 2.04.02-84.
17. Молниезащита СН 305-77.
18. Санитарные нормы установки 333 СН245.
19. Нормативы норм час.
20. СНиП 2.05.02-85.
21. Вредные вещества ГОСТ 12.1.007-90.
22. ГОСТ 14.2.002-69.
23. Процессы производственные. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.3.002-94.
24. ОНТП 24-86.
25. Экономические показатели промышленности / Под ред. Смирницкого Е.К.- изд. перераб. и доп. – М.: Экономика, 1980, 432 с.
26. Обновление технической базы машиностроительных предприятий /Н.А. Золотарев и др. – АН УССР Харьк. отд. ин-та экономики, Киев: Наукова думка, 1996, 140 с.
27. Илышев А.М., Илышева М.М. Использование производственного оборудования. – М.: Финансы и статистика, 1982, 191 с., ил.
Бизнес. Раздел. Прайс-листы. – Газ. №26(337),28.06. 1999. – 194 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
300

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.