У нас уже 25833 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Спроектувати мультисервісну телекомунікаційну мережу для умов Київського району м. Донецьк
Количество страниц 157
ВУЗ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2012
Содержание ЗМІСТ
Перелік скорочень і умовних позначень 13
Вступ 17
1 Аналіз об’єкта, для якого потказороектується мережа 19
1.1 Опис об’єкта, для якого проектується мережа 19
1.2 Опис існуючої мережі 22
1.3 Розрахунок абонентів 24
1.4 Інформаційна модель об’єкта 26
1.5 Розрахунок трафіку мультисервісної мережі 31
1.6 Висновок 35
2 Вибір концепції побудови мережі 37
2.1 Вибір побудови магістральної мережі 37
2.1.1 Вибір мережевих технологій для магістральної мережі 37
2.1.2 Вибір топології для магістральної мережі 40
2.2 Вибір мережевих технологій для мережі рівня доступу 40
2.2.1 Технології FTTx 41
2.2.2 Технологія Active Ethernet 46
2.2.3 Технології xPON 47
2.2.4 Технології xDSL 48
2.2.5 Вибір топології мережі доступу 49
2.3 Опис типових архітектурних рішень обраних технологій 51
2.4 Синтез структурної схеми мережі 54
2.5 Опис роботи функціональної схеми 56
2.6 Висновок 58
3 Апаратний синтез мережі 60
3.1 Вибір активного мережевого устаткування 60
3.1.1 Комутатор агрегації 60
3.1.2 Комутатор доступу 62
3.1.3 GePON OLT комутатори 65
3.1.4 GePON ONU пристрій 67
3.1.5 Мультиплексор IP DSLAM VDSL2 68
3.1.6 VoIP шлюзи 70
3.2 Розподіл активного мережевого устаткування 72
3.3 Висновок 72
4 Структурована кабельна система 74
4.1 Розробка СКС для одного з вузла мережі 74
4.2 Магістральна кабельна підсистема 75
4.2.1 Топологія магістральної кабельної підсистема 75
4.2.2 Вибір типу оптоволоконного кабелю 77
4.3 Горизонтальна кабельна підсистема 80
4.3.1 Топологія горизонтальної кабельної підсистема 80
4.3.2 Вибір кабелю для горизонтальної кабельної підсистеми 83
4.4 Опис структурованої кабельної системи мікрорайону 85
4.5 Висновок 87
5 IP проектування 89
5.1 Розподіл адресного простору 89
5.2 Конфігурація устаткування 92
5.3 Конфігурація доступу в Інтернет 96
5.4 Конфігурація списків доступу 97
5.5 Опис доступу до послуг 98
5.5.1 Опис доступу до мережі Інтернет 98
5.5.2 Організація телефонії 99
5.5.3 Організація VPN 101
5.5.4 Організація послуги IPTV 101
5.6 Висновок 102
6 Економічне обґрунтування 103
6.1 Визначення обсягів капітальних витрат 103
6.1.1 Визначення капітальних витрат на активне обладнання 104
6.1.2 Капітальні витрати кабельних мережі 105
6.2 Розрахунок експлуатаційних витрат 107
6.2.1 Розрахунок заробітної плати 107
6.2.2 Розрахунок відрахувань за оренду каналу передачі даних 109
6.2.3 Розрахунок відрахувань на соціальне страхування 110
6.2.4 Розрахунок амортизаційних відрахувань 110
6.2.5 Розрахунок витрат на електроенергію 110
6.2.6 Розрахунок інших витрат 111
6.3 Розрахунок основних економічних показників 112
6.3.1 Розрахунок прибутку від експлуатації 112
6.3.2 Розрахунок економічної ефективності 114
6.4 Висновок 115
Висновки 116
Перелік посилань 118
Додаток А 120
Додаток Б 127
Додаток В 130
Додаток Г 133
Додаток Д 136
Додаток Е 137
Додаток Ж 138
Додаток И 139
Додаток К 140
Додаток Л 141
Додаток М 142
Додаток Н 143
Додаток П 144
Додаток Р 154
Список литературы ВИСНОВКИ
З активним розвитком мультисервісних мереж стає важливим питання про їхню кваліфіковану розробку. Адже від грамотного створення проекту мережі залежить ефективність її подальшого функціонування.
В дипломному проекті в результаті проробленої роботи була спроектована мультисервісна мережа для умов Київського району. Загальна кількість абонентів складає 119 тис., для яких було розроблено 18 тарифів на послуги доступу до мережі Інтернет. Абоненти мультисервісної мережі мають доступ до мережі Інтернет, послуг IP-телефонії, та цифрового інтерактивного телебачення. В якості джерела послуг було обрано оператора ТГ Vega, з яким здійснюється взаємопідключення у двох точках мережі.
Мультисервісна мережа Київського району поділена на 2 рівня: магістральний рівень та рівень доступу. Для магістрального рівня було обрано високопродуктивні комутатори 3-го рівня з низькими показниками відмови. Магістральна мережа має лінійну кільцеву топологію, яка з’єднує усі вузли в кільце замикаючись через мережу ПД ТГ Vega, забезпечуючи таким з’єднанням низьку вірогідність відмови.
Київський район був поділений на 8 мікрорайонів з вузлом агрегації, в кожному з мікрорайонів. До вузлів агрегації підключена мережа доступу. Мережа доступу поділяється на мережі багатоповерхових забудов, приватного та ділового секторів. До кожної мережі застосовані свої технології та обладнання.
В дипломному проекті розраховано трафік у ГНН для району, який склав 8,5 Гбіт/с. Трафік з кожного мікрорайону концентрується у вузлі агрегації свого мікрорайону і створює навантаження в середньому 1-1,5 Гбіт/с. Найбільше навантаження йде на трафік Інтернету (передача даних і даних на вимогу). Найбільше навантаження IP телефонії створює діловий сектор.
Також була спроектована модель мережі у програмі Packet Tracer 5, для перевірки працездатності її. Для зручності прокладки кабелю і його структуризації розроблена структурована кабельна система.
СКС мережі поділяється на мережі багатоповерхової забудови, приватного сектору та ділового сектору. У якості основного кабелю застосовується оптоволоконний кабель.
Загальні капітальні витрати на побудову мережі складають 32930921 грн, експлуатаційні витрати 17680392 грн., прибуток від експлуатації складає 6474112 грн. в рік. Термін окупності складає 5 років, що задовольняє умови ТЗ.
Результати соціологічного опитування говорять про те, що послуга доступу в мережу Інтернет є затребуваною, навіть при відносно високих цінах. Необхідно вкладати кошти в розвиток мережі доступу та транспортної мережі в майбутньому, щоб підвищити конкурентоспроможність, швидкість передачі інформації і кількість користувачів.


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ


1. Гургенидзе А.Т., Кореш В.И. Мультисервисные сети и услуги широкополосного доступа: Наука и Техника, 2003.- 400.:ил.
2. Филимонов Ю.А. Построение мультисервисных сетей Ethernet. СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 592с.:ил.
3. Семенов Ю.В. Проектирование сетей связи следующего поколения.- ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ», 2005.-240с.:ил.
4. Мардер Н.С. Современные телекоммуникации. – М. ИРИАС., 2006 – 384 с.
5. К. Силиверстов. Стаття «Реализация услуг Triple Play на сетях доступа FTTx» журнал «Вестник связи» № 4, 2010 рік.
6. А. Барсков. Стаття «Ethernet-завоеватель» журнал «Журнал сетевых решений/LAN» №10, 2099 рік.
7. Компанія EXFO. «Путеводитель FTTx PON: Тестирование Пассивных Оптических Сетей», 2-е изд. 2004 рік.
8. В. Тарасов. Стаття «Коммутаторы для сегмента передачи данных мультисервисной Metro-сети FTTB» журнал «Широкополосные мультисервисные сети», 2009 рік.
9. А. Бабайцев. Стаття «Организация доступа к услугам Triple Play в мультисервисных сетях» журнал «Широкополосные мультисервисные сети», 2009 рік.
10. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 4-е изд. – СПб.:Питер, 2010. – 944с.: ил.
11. В. В. Величко, Е. А. Субботин, В. П. Шувалов, А. Ф. Ярославцев. Телекоммуникационные системы и сети. Том 3. Мультисервисные сети. Учебное пособие. В 3 томах.- М.:Горячая линия-Телеком, 2005.-592 с.:ил.
12. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 7.092401 «Телекомунікаційні системи та мережі» (зміст, структура, правила оформлення). / Укл.: В.І. Бессараб, В.О. Попов, Р.В. Федюн та ін. – Донецьк, ДонНТУ, 2003, 26 с.
13. Методичні рекомендації до виконання економічної частини дипломних проектів самостійної роботи (для студентів спеціальності 7.092401 “Телекомунікаційні системи і мережі”). Сост. Т.Б. Надтока, І.В.Булах. – Донецьк, ДонНТУ, 2009. – 33 с.
14. Документація з настройки обладнання фірми Cisco. www.cisco.com
15. Документація з настройки обладнання фірми D-Link. www.dlink.ua
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
600

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.