У нас уже 177536 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Поняття «фантастичної новели» в працях вітчизняних і зарубіжних дослідників. Аналіз поетики розмантизму у творі „сонна лощина”
Количество страниц 34
ВУЗ Киевская национальная академия
Год сдачи 2009
Содержание Зміст

Вступ
Розділ 1. Поняття «фантастичної новели» в працях вітчизняних і зарубіжних дослідників.
1.1. Поняття фантастики й фантастичного в романтизмі Ірвінга
1.2. Характеристика художнього стилю Ірвінга
Розділ 2. Аналіз поетики розмантизму у творі „сонна лощина”
2.1. Поетика фантастичного в новелі Ірвінга
2.2. Основні прийоми фантастичного в новелі Ірвінга
2.3. Топонімія ірвінгівської новели
2.4. Мотив маскараду й бенкету у фантастиці Ірвінга і його функціональна роль
2.5. Подвійність новели Ірвінга
Висновки
Список використаних джерелВступ

В історії культури США період з 90-х років 18 століття до 60-х років ХІХ став епохою романтизму. На американський романтизм вплинула американська буржуазна революція 1776–1784 років, він став відгуком на неї. Величезне значення для розвитку американського романтизму й реалізму мала діяльність Вашингтона Ірвінга. Коли мова заходить про літературу американського романтизму, його ім'я називають одним із перших. Він справедливо вважається одним із засновників американської новели як жанру літератури. Питанням вивчення фантастики взагалі і її місця у творчості В. Ірвінга зокрема, займалися такі російські й закордонні дослідники як Т. Кестхейи, Ю.В. Ковальов, Е. Брандіс, В. Гаків, А. Вуліс, Е. Герцик, Л.В. Карасьов.
Серед новел Вашингтона Ірвінга – детективні, науково-фантастичні, психологічні оповідання. Фантастичні новели письменника умовно можна розділили на такі групи: новели, центральним у яких є «незвичайне», «надприродне», «жахливе», «психологічні», «науково-фантастичні» і «готичні» новели.
До заслуги письменника варто віднести розробку ряду прийомів, що лягли в основу науково-фантастичного жанру й зберігають свою «працездатність» дотепер. Здебільшого вони відносяться до галузі взаємодії вимислу й факту, до способів «перетворення» неймовірного в правдоподібне та знаходять застосування головним чином у технологічній фантастиці.
Таким чином, актуальність вибраної теми визначається наступними положеннями:
1) науково-фантастичні новели Вашингтона Ірвінга і в наш час визивають інтерес у читачів, в тому числі і у школярів, але вітчизняному літературознавстві приділяло їм недостатньо уваги;
2) творчість Вашингтона Ірвінга демонструє дивовижне розмаїття нових для тогочасної Америки прийомів, і варто проаналізувати структуру й стиль його науково-фантастичних новел у взаємозв'язку із світом ідей, прозрінь і прагнень письменника, що відображували культурно-історичні процеси в країні.
Об'єктом дослідження курсової роботи є фантастичні новели Вашингтона Ірвінга, а предметом наукова фантастика в новелах Вашингтона Ірвінга.
Метою даної роботи є аналіз прийомів, за допомогою яких Вашингтон Ірвінг створює наукову фантастику.
Відповідно до мети дослідження в роботі ставляться наступні завдання:
1. дослідити тлумачення поняття «новела» в науковій літературі;
2. розмежувати такі поняття як «містика», «фантастика», «авторський вимисел»;
3. визначити та проаналізувати у творах Вашингтона Ірвінга ознаки науково-фантастичного жанру
4. розкрити специфіку змісту й особливості стилю фантастичних новел Вашингтона Ірвінга;
Матеріалом дослідження є новели Вашингтона Ірвінга.
Список литературы Висновки
Отже, як ми могли переконатися, своєрідність раннього Ірвінга-романтика позначилася в тому, що він створив у своїх творах особливий світ, не схожий на дійсність, його оточувала. "Він, - як зазначає М.Н. Боброва, - володів тонким даром поетизувати буденність, накидати на неї ніжний флер таємничості і казковості" [8. C. 97].
Пом'якшені тони, м'яка іронія, тонкий символічний підтекст, півтони визначають поетичну манеру Ірвінга-новеліста. У нього немає різких протиставлень "прекрасного" і "потворного", "доброго" і "злого", ідеального міфу і грубої реальності. У Ірвінга все природним чином переплетено і погоджено, створюючи особливий вид чисто ірвінговской ідилії. Так, даючи на перший погляд негативну характеристику Ікабод Крейну як жадібного нахлібника, жорстокого вчителя, що б'є дітей різками, боягуза, псевдовчених, напханого забобонними історіями, Ірвінг відзначає у нього і ряд позитивних рис, хоча і не без притаманної йому іронії: так, Ікабод - хороший танцюрист і вмілий оповідач, вміє заволодівати увагою оточуючих. "Він, - як пише Ірвінг, - був істотою добрим і вдячним", правда, тут же автор іронічно принижує зроблене визнання фразою про те, що "серце його ставало вместительнее в міру того, як черево наповнювалося смачною їжею" [19. C. 69]. Проте образ Ікабода не залишає повністю негативного враження. До того ж пережите ним нічний пригода викликає не тільки співчуття до цієї дивної постаті, а й робить його повноцінним героєм виникли з цього приводу легенд.
У новелах Ірвінга задіяні не тільки фольклорні мотиви американської дійсності, засновані на історичних подіях, але й чисто американські пейзажі, назви місцевості, імена людей, побутові деталі їхнього життя і одягу, найменування американських рослин і страв. Причому всі вони органічно з'єднуються із загальними романтичними мотивами і міфологемами, узятими з Європи, включаючи саму основу деяких легенд, що відносяться до німецького фольклору. Подібне з'єднання надзвичайно різноманітить новели Ірвінга, визначаючи в них то особливу своєрідність, завдяки якому ці новели й досі викликають інтерес. Послуживши основою для розвитку американської новелістики в національному руслі, новели Ірвінга проте залишилися зовсім особливим і неповторним явищем в історії американської літератури.
Особлива тонкість спостережень і замальовок, поетична насиченість тексту, м'яка іронія, пастельні тони, своєрідна органічна суміш фантастичного, містичного й реального, оспівування ідилічної старовини з одночасним подтруніванія над нею, закладена символіка в образних рядах і тональності оповіді, національний колорит у поєднанні з європейськими мотивами - все це робить новели Ірвінга неперевершеними шедеврами.
Особливим чином Ірвінг вирішує в них і проблему фантастики. Фантастичне у нього - не щось чужорідне, абстрактне, перенесене в інший простір і час, а, можна сказати, особливим чином організоване поле, черпає енергію в народному фольклорі; органічно вплетене в життєві реалії та побут; проявляє себе у вигляді дивних збігів, подій, оповідань і марновірств, а то і просто жартів; поетизує прагматичний уклад людського буття і змушує часом засумніватися в удаваній прагматичності і раціональності відбувається; організуючий і тримає зв'язок з минулим, нарешті, що визначає психологію і вчинки людей, які зазнали його "ініціації" і т.д .
Численність символіки фантастичного в новелах Ірвінга надають їм крім особливого своєрідності також і певну глибину ретроспективності прочитань. Цей план посилюється ірвінговской подвійний іронією - як над забобонність, так і над чистою раціональністю; як над пристрастю до наживи, так і над безтурботністю.Список використаної літератури:
1. Американська новела XX століття (вст. ст. Мулярчика А. «Новела у літературі США XX століття»). М., 1976
2. Американська романтична повість. М.: Прогрес, 1978.
3. Ар 'єса Ф. Людина перед лицем смерті (пер. з фр. В. Роніна) / Заг. Ред. Оболенський С.В.; Предисл. Гуревича А.Я. - М.: Видавнича група "Прогрес" - "Прогрес-Академія", 1992. - 528 c.
4. Бальмонт К. Прощальний погляд http://bookz.ru/authors/bal_mont-konstantin/lastsight.html
5. Боброва М.М. Вашингтон Ірвінг / / Романтичні традиції американської літератури 19 ст. і сучасність: Зб. - М.: Наука, 1982. - С. 92-99.
6. Боброва М.М. Романтизм в американській літературі XIX ст. - М: «Вища школа» 1972
7. Богословський В.Н., Прозоров В.Г., Головенченко А.Ф. Історія зарубіжної літератури ХІХ століття / За ред. М. А. Соловйової. М.: Вища школа, 1991. 637 с. С.: 326-428
8. Булгаков С.Н. Православ'я: Нариси вчення православної церкви. М., 1991
9. Венгерова З. Американська література / / Історія західної літератури (1800-1910) / Под ред. Ф.Д. Батюшкова. Т.3. - М., 1912.
10. У світі фантастики: Зб. літ.-крит. статей. - М.: Молода гвардія, 1989.
11. Вуліс А. «Жук весь золотий, чисте золото ...» Питання літератури, 1984, № 2, с. 86-104
12. Гаків В. рвалися в небо: [до історії створення повісті Е. По Дивовижне пригода з якимсь Гансом Пфалем]. М.: У світі книг, 1985 № 4 с. 69-71
13. Герцик Є. Едгар По / / Новий літературний огляд. 2001. № 6 с. 282-302
14. Дві таємниці Едгара По / / Наука і релігія 2002 № 1 с. 48
15. Достоєвський Ф.М. Мова про Пушкіна (доповнення, що не увійшли до публікації) / / Достоєвський Ф.М. Повна. Собр. Соч. Т. 20. - М., 1960.
16. Дружников Ю. Жанр для XXI століття. Новий журнал, Нью-Йорк, - с. 218, 2000.
17. Єлістратова А. А. Література раннього романтизму / / Історія американської літератури. Т.1. - М., 1947.
18. Засурский Я.М. Романтичні традиції американської літератури XIX ст. - М.: «Наука» 1982
19. Звєрєв А. Вашингтон Ірвінг / / Ірвінг В. Новели (пер. А. Бобовича). - М.: Изд-во "Правда", 1987. - С.3-14.
20. Зенкін С. Французька готика: у сутінках наступаючої епохи / / Infernaliana. Французька готика XVIII-XIX ст. / Укл. С. Зєнкін. - М.: Ладомир, 1999. - С.5-24.
21. Ільєнко Е.В. Про естетичну природу фантазії / / Питання естетики. В. 6. - М., 1964.
22. Кагарлицький Ю. Реалізм і фантастика / / Питання літератури. - 1971. - № 1.
23. Карасьов Л.В. Маятник Едгара По. Питання філософії. 2005 № 8 с. 82-90
24. Ковальов Ю. В. Едгар По (Історія світової літератури. - Т. 6. - М., 1989. - С. 571-577)
25. Ковальов Ю.В. Едгар Аллан По, новеліст і поет. - Л., 1984.
26. Коровін В.І. Захоплюючий жанр / / Нежданні гості. Російська фантастична повість епохи романтизму. - М.: Дитяча література, 1994. - С. 5-22.
27. Лукін О., Ринкевич Вл. У магічному лабіринті свідомості. Літературний міф ХХ століття / / Іноземна література. - 1992. - № 3. - С. 234-249.
28. Малинич Г. Едгара По погубила пристрасть гравця / / Чудеса і пригоди. 2003 № 3 с. 52-53
29. Михайлова Л. "Ретро" у науковій фантастиці / / Фантастика-81 / Укл. А. Кузнєцов, Ю. Медведєв. - М.: Молода гвардія, 1981. - С. 312-337.
30. Николюкин О.М. Американський романтизм і сучасність. - М., 1968.
31. Паррингтон В.Л. Основні течії американської думки. Американська література з часів виникнення до 1920-х., В 3 т.-М. ,1963-Т .2,3
32. Петровський М. А., Морфологія новели, «Ars poetica», I, Сб. статей, під ред. М. А. Петровського, вид. ГАХН, М., 1927
33. Письменники США про літературу: збірник статей (комм. Чаковський С.) .- М., 1974
34. Прозоров В.Г., Богословський В.Н. Ранній американський романтизм: В. Ірвінг, Ф. Купер / / Історія зарубіжної літератури 19 ст. / Під ред Н.А. Соловйової. - М.: Вища школа, 1991. - С.335-343.
35. Російська і радянська фантастика. Повісті та оповідання. - М., "Правда", 1989
36. Скобелєв В.П. Поетика оповідання. Воронеж, 1982.
37. Скотт В. Про надприродне в літературі і, зокрема, про твори Ернста Теодора Вільгельма Гофмана (пер. А. Г. Левинтон) / / Скотт В. Собр. Соч.: У 20 т. Т. 20. - М.-Л: Худ. Літ., 1965. - С. 602-652.
38. Терц А. (А. Синявський). У тіні Гоголя / / Терц А. Соч.: У 2-х т.: Т. 2. - М.: СП "Старт", 1992.
39. Фрумкін К.Г. Концепти чарівництва і техніки у фантастиці [текст]. Філологічні науки 2004, № 7, с. 57-75
40. Храповицький Г.М. Романтизм в зарубіжній літературі (Німеччина, Англія, Франція, США): Практикум: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - М.: Видавничий центр «Академія», 2003. - 288 с.
41. Чернець Л.В. До теорії літературних жанрів [текст]. Філологічні науки. - 2006. № 3 с. 3-12
42. Шеллінг Ф. Філософія мистецтва. - М., 1966.
43. Wagenknecht Ed. Washington Irving: Moderation Displayed. - Oxford University Press, 1962.
44. Кожевнков В.М., П. А. Миколаєва Літературний енциклопедичний словник. М. «Сучасна енциклопедія», 1987.
45. Кожинов В.В. Новела / / Словник літературознавчих термінів. М., 1974, С. 239-240; Михайлов А.В. Новела / / КРЕ. в 9 т. Т. 5 М., 1962.
46. Михайлов А.В. Новела / / Коротка літературна енциклопедія: У 8 т. Т. 5, 7 / Гол. ред. А.А. Сурков. - М.: Сов. енциклопедія, 1975.
47. Николюкин О.М. Літературна енциклопедія термінів і понять. М.: НПК «Інтервал», 2001
48. Нудельман Р.І. Фантастика / / Коротка літературна енциклопедія: У 8 т. Т. 7 / Гол. ред. А.А. Сурков. - М.: Сов. енциклопедія, 1975.
49. Словник літературних термінів http://feb-web.ru/feb/slt/abc/lt1/lt1-5164.htm
50. Тимофєєв Л.І., Венгерова М.І. Короткий словник літературних термінів. М., 1963.
51. Юновіч М. Новела Літературна енциклопедія http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le8/le8-1141.htm
52. http://lib.ru/INOFANT/POE/
53. http://www.online-literature.com/poe/
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.