У нас уже 177529 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название РОЗРАХУНКОВО – ГРАФІЧНА РОБОТА З дисципліни «Аудит фінансової звітності»
Количество страниц 14
ВУЗ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Год сдачи 2012
Содержание До Аудиторської компанії звернувся керівник підприємства ВАТ «слов’янський комбікормовий завод» з проханням проведення аудиту фінансової звітності. Підприємством було надана наступна документація:
- Журнал господарських операцій;
- Перелік господарських операцій;
- Оборотна відомість;
- Наказ про облікову політику;
- Баланс;
- Звіт про фінансовий результат.
Згідно з цих документів аудитором була проведена перевірка, що дала змогу виявити наступне:
1. Журнал господарських операцій ведеться не в повному обсязі;
2. При перевірці оборотно-сальдової відомості та балансу на арифметичну точність було виявлено деякі розбіжності по рахункам та статтям балансу.
Аудиторська компанія зробила наступне:
1. Перевірила оборотно-сальдову відомість, баланс, звіт про фінансовий результат на арифметичну точність;
2. Відповідно до переліку господарських операцій відновило весь перелік господарських операцій за звітний період;
3. Склало пробний баланс та звіт про фінансовий результат;
4. Зіставлення результатів та складено робочі документи.
Таким чином аудитором були складення наступні документи:
1. Журнал господарських операцій;
2. Оборотно-сальдова відомість;
3. Баланс;
4. Звіт про фінансовий результат;
5. Робочий документ 1 відхилення оборотно-сальдової відомості підприємства від складеної аудитором;
6. Робочий документ 2 відхилення балансу підприємства від складеної аудитором.

Список литературы ВИСНОВОК
В наслідок проведення аудиторської перевірки на підприємстві ВАТ «Слов’янський комбікормовий завод», були знайдені наступні порушення: не повне ведення бухгалтерського обліку, відхилення балансу від обротно-сальдової відомості, не відображення усіх господарських операцій в обліку.
Аудитори відновили журнал господарських операцій і внаслідок його даних склали обортно-сальдову відомість, баланс, та звіт про фінансові результати.
При перевірці обротно-сальдової відомості її відхилення було виявлено , що підприємство зробивши внесок до резервного фонду показало цю суму в оборотах, але не збільшила сальдо на кінець періоду, таким чином сальдо по рахунку 43 залишилося не змінним 795 700, за даними оборотно-0сальдової відомості аудитора сальдо по Кт 43 рахунку повинно складати = 796200. Ця помилка зустрічається також у балансі ВАТ «СКЗ», де у пасиві в першому розділі «Власний капітал», сума на кінець періоду по «резервному капіталу» дорівнює 795700, хоча повинна бути на 500 грн. більше.
В перевірці оборотно-сальдовій відомості можна ще також побачити багато відхилень, які пов’язані з неточним ведення обліку.
Аналізуючи баланс підприємства вже менш виявлено недоліків, але одним з суттєвих є відхилення на кінець періоду по балансу аудитора та балансу ВАТ «СКЗ» відстрочених податкових активів – підприємство на кінець періоду не показало величину у розмірі 94625 грн., що в сумі з тими що вказано в їх балансі склало = 146125 грн.
Аудитором виявлено, що підприємство не як не відобразило у балансі дебетове сальдо по рахунку 643 «податкові зобов’язання», що зумовило зменшення валюти балансу на 30 тис. грн. на початок періоду та 50 тис грн.. НП кінець періоду.
Так як сальдо по «податковим зобов’язанням було » Дт його треба відобразити в обліку як дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом.
Грошові кошти на кінець періоду відображені в балансі була занижена більше ніж на 200 тис. грн.. А відхилення валюти балансу ВАТ «СКЗ» від балансу аудитора на початок періоду становить 300 900 грн., де дані валюти балансу аудитора менші на цю суму , а на кінець періоду валюта балансу за даними аудиту більше на 211 946 грн. валюту балансу за даними ВАТ «СКЗ».
Таким чином в наслідок зроблених операцій була також виявлено, що підприємство не в повному обсязі погасила заборгованість по нарахованому податку на прибуток, який по податковій декларації складав = 350 тис. грн., а перераховано було лише 100 тис. грн.
При не оплаті підприємство очікують значні штрафні санкції, що не може бути добре, особливо оцінюючи не зовсім стійке становище підприємства.
Якщо оцінити загальний стан звітності, то роблячи аудиторський висновок аудитор повинен би дати модифікований аудиторський висновок умовно позитивний, адже вплив є незначним, а дані звіту про фінансовий результат правдиво розкривають інформацію стосовно прибутку, ніяких відхилень аудитором не було знайдено.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.