У нас уже 25548 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Розробка системи телеобробки спожитої електроенергії жилих будівель з забезпеченням захисту даних
Количество страниц 129
ВУЗ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2012
Содержание ЗМІСТ
ЗМІСТ
ВСТУП
1 ОПИС АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ І ОБЛІКУ
1.1 Визначення автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії
1.2 Загрози інформації в АСКОЕ
1.3 Короткий опис середовища програмування
1.4 Завдання на проектування
2 РОЗРОБКА АЛГОРИТМІВ ПРОГРАМИ
2.1 Розробка алгоритмів
3 РОЗРОБКА ПРОГРАМИ
3.1 Середовище програмування
3.2 Робота з програмою
3.3 Вимоги до ПК
4 РОЗРОБКА СИСТЕМИ ЗАХИСТУ
4.1 Аналіз інформаційних потоків, із погляду безпеки
4.2 Вибір кваліфікації потенційного порушника
4.3 Можливі канали НСД і засоби захисту, що рекомендуються для їхнього перекриття
4.4 Засоби керування захистом
4.5 Розробка структурної схеми системи захисту
4.6 Методи захисту від випадкових впливів
4.7 Організаційні заходи щодо захисту інформації
5 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
5.1 Вступ до розділу
5.2 Розрахунок трудомісткості виготовлення системи
5.3 Розрахунок трудомісткості виготовлення системи
5.4 Розрахунок планового фонду заробітної платні
5.5 Розрахунок планової собівартості
5.6 Визначення ціни апаратно-програмного продукту
5.7 Визначення чистого прибутку
5.8 Визначення рентабельності й окупності
5.9 Основні техніко-екеномічні показники
5.10 Оцінка ефективності розробленої системи
5.11 Висновок
6 ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА
6.1 Вступ до розділу
6.2 Обгрунтування необхідності проведення дослідження
6.3 Побудова дерева відмов
6.4 Висновки з розділу
7 ОХОРОНА ПРАЦІ
7.1 Вступ до розділу
7.2 Аналіз небезпечних і шкідливих факторів, що впливають на людину при роботі з персональним комп’ютером
7.3 Розрахунок освітлення відділу інформаційних технологій
7.4 Заходи щодо запобігання шкідливих факторів
8 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
8.1 Вступ до розділу
8.2 Забруднення навколишнього середовища при виготовленні програми на ЕОМ
8.3 Зменшення дії ЕМП
8.4 Торсіонове поле моніторів ЕОМ
8.5 Негативний вплив торсіонового поля на тваринний і рослинний світ
8.6 Екологічна ситуація при виробництві, експлуатації, утилізації ЕОМ
8.7 Висновок
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТОК АВСТУП
Заощадження енергоресурсів як загальносвітова проблема, стала найбільш актуальна за останні десятиліття. Зменшення запасів природних енергоносіїв і екологічна обстановка, що погіршується, поставили перед споживачами енергоресурсів завдання економічного їхнього використання. Для України й країн СНД ця проблема збільшується стабільним ростом цін на енергоносії при триваючому збільшенні енергоємності внутрішнього валового продукту й зменшенні надійності енергопостачання. Таким чином, актуальність економії енергоресурсів очевидна.
Першим кроком в економії енергоресурсів є облік їхнього споживання, тому що відсутність достовірної інформації не дозволяє ефективно управляти процесом енергоспоживання. Природно основою для одержання такої інформації є первинні прилади обліку енергоносіїв (лічильники, датчики і т. п.). На сьогоднішній день ситуація наступна:
немає чіткої взаємодії між енергопостачальними підрозділами й споживачами енергоресурсів;
 застаріле обладнання обліку електроенергії;
 доволі прости способи відмотки лічильників, основаних на магнітоелектричному принципі.
низька точність обліку електроенергії старих лічильників, основаних на магнітоелектричному принципі;
дані з лічильників збираються робітниками енергослужб в наслідок чого витрачується багато часу та коштів, а також можуть бути похибки збору даних із-за людського фактору;
відключення споживача та його підключення здійснюється безпосередньо на самому лічильнику робітниками енергослужб.
Впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (далі АСКОЕ) дає:
підвищення точності обліку енергоносіїв за рахунок використання сучасних інтелектуальних приладів обліку;
оперативне одержання повної й достовірної інформації про споживання й розподіл всіх енергоресурсів;
підвищення рівня управлінських рішень і своєчасне виявлення перевитрат у результаті володіння повною картиною енергоспоживання;
економія робочого часу енергослужб по зборі й наданню звітних документів, відомості балансів і т. п.;
може бути впроваджена система різних тарифів яка буде залежите від часу;
контроль працездатності первинних приладів обліку енергоносіїв і пошук зловмисників, які тим чи іншим способом ламає систему обліку електроенергії;
дистанційне вимикання та вмикання електроенергії с пульту керування системою.
Виходжуючи з цього актуальність впровадження як на великих підприємствах так і для жилого сектора АСКОЕ очевидна. Також ще однією перевагою є її універсальність. Так система може контролювати не тільки електроенергію, а і інші ресурси: вода, газ, тепло і др. При цьому програмна частина потребує мінімальних змін.
Список литературы ВИСНОВКИ
У даному дипломному проекти були досягнуті всі основні цілі й завдання.
Була розроблена програма сервера АСКОЕ яка відповідає майже всім вимогам які до неї ставилися, а саме:
 приймати від лічильників по будь-якому каналу по протоколу TCP/IP;
 вести затрати електричної енергії кожної квартири;
 аналізувати показання і находити помилки роботи лічильників, можливого злом лічильника;
 надійна робота;
 універсальність;
 простота в використані;
 зрозумілий інтерфейс;
 захищеність від злому.
Виходжуючи з цього актуальність впровадження цієї програми для жилого сектора АСКОЕ є. Також ще однією перевагою є її універсальність. Так система може контролювати не тільки електроенергію, а і інші ресурси: вода, газ, тепло і др. і на це не потрібно багато вкладень.ЛІТЕРАТУРА
1. Торокин А. А. Основы инженерно-технической защиты информации. – М.: 1998. – 336 с.
2. Андрианов В.И., Соколов А.В. Охранные устройства для дома и офиса. Справочное пособие. – СПб.: «Лань», 1997. – 162 с.
3. Мельников В.В. Защита информации в компьютерных системах. – Москва: Финансы и статистика, Электронинформ, 1997. – 364 с.
4. Барсуков В.С. Водолазкий В.В. Современные технологии безопасности, интегральный подход. – М.: “Нолидж”, 2000 г. – 254 с.
5. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2007.– 958 с.
6. Пятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. –М.: Финансы и статистика, 2001.-512 с.
7. ВБН В.2.5.-78.11.01 – 2001. Системи тривожної сигналізації. Системи сигналізації охоронного призначення. Проектування і монтаж.
8. ДСТУ 4000. Системи тривожної сигналізації, охоронні теле(відео)системи та системи контролювання доступу. Терміни та визначення.
9. Белинский В.Т. Практическое руководство по учебному конструированию РЭА. – К.: Вища школа, 1992. –495 с.
10. Сайт компанії ЗАТ «ЛАБИ» http://www.labi.ru/
11. Cайт компанії Planet http://www.planet.com.ru/
12. Сайт компанії Internet Security Systems (http://www.iss.net).
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
300

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.