У нас уже 18719 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название звіт про проходження переддипломної практики у Волноваському районному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Количество страниц 151
ВУЗ Національний університет "Одеська юридична академія"
Год сдачи 2012
Содержание ВСТУП

РОЗДІЛ І. Загальні положення про Волноваський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Розділ ІІ. Нормативно-правове забезпечення діяльності Волноваського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Розділ ІІІ. Функціональні обов’язки провідного спеціаліст-юрисконсульта Волноваського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Розділ ІV. Виконання індивідуальних завдань

4.1. Підготовка проектів договорів про співробітництво з соціальними партнерами на 2013 рік

4.2. Розроблення інструкції з діловодства у Волноваському районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

4.3. Внесення змін до колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом Волноваського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Список литературы 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р. // http://zakon2.rada.gov.ua;
2. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 № 322-VІІІ // http://zakon2.rada.gov.ua;
3. Сімейний кодекс України: Закон України від 10.01.2002 № 2947-ІІІ // http://zakon2.rada.gov.ua;
4. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 № 1618-IV // http://zakon2.rada.gov.ua;
5. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 № 2747-IV // http://zakon2.rada.gov.ua;
6. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон УРСР від 21.03.1991 № 875-ХІІ // http://zakon2.rada.gov.ua;
7. Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30.06.1993 № 3352-ХІІ // http://zakon2.rada.gov.ua;
8. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.1993 № 3356-ХІІ // http://zakon2.rada.gov.ua;
9. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ // http://zakon2.rada.gov.ua;
10. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР // http://zakon2.rada.gov.ua;
11. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР // http://zakon2.rada.gov.ua;
12. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.1999 № 1045-ХVІ // http://zakon2.rada.gov.ua;
13. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 05.10.2000 № 2017-ІІІ // http://zakon2.rada.gov.ua;
14. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ // http://zakon2.rada.gov.ua;
15. Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю: Закон України від 21.06.2001 № 2558-ІІІ // http://zakon2.rada.gov.ua;
16. Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15.11.2001 № 278-ІІІ // http://zakon2.rada.gov.ua;
17. Про соціальні послуги: Закон України від 19.06.2003 № 966-IV // http://zakon2.rada.gov.ua;
18. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Закон України від 13.01.2005 № 2342-IV // http://zakon2.rada.gov.ua;
19. Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей: Закон України від 02.06.2005 № 2623-IV // http://zakon2.rada.gov.ua;
20. Про реабілітацію інвалідів в Україні: Закон України від 06.10.2005 № 2961-ІV // http://zakon2.rada.gov.ua;
21. Про загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року: Закон України від 05.03.2009 № 1065-VІ // http://zakon2.rada.gov.ua;
22. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 № 2297-VІ // http://zakon2.rada.gov.ua;
23. Про доступ до публічної інформації: Закону України від 13.01.2011 № 2939-VІ // http://zakon2.rada.gov.ua;
24. Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк: Закон України від 17.03.2011 № 3160-VІ // http://zakon2.rada.gov.ua;
25. Про волонтерську діяльність: Закон України від 19.04.2011 № 3236-VІ // http://zakon2.rada.gov.ua;
26. Про протидію торгівлі людьми: Закон України від 20.09.2011№ 3739-VІ // http://zakon2.rada.gov.ua;
27. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1993 № 2694-ХІІ // http://zakon2.rada.gov.ua;
28. Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики: Указ Президента України від 04.12.1996 № 1165/96 // http://zakon2.rada.gov.ua;
29. Про затвердження Заходів щодо поліпшення становища дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків: Указ Президента України від 17.10.1997 № 1153/97 // http://zakon2.rada.gov.ua;
30. Про затвердження Комплексних заходів щодо профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації в суспільстві: Указ Президента України від 18.03.1998 № 200/98 // http://zakon2.rada.gov.ua;
31. Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності: Указ Президента України від 28.01.2000 № 113/2000 // http://zakon2.rada.gov.ua;
32. Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики: Указ Президента України від 29.03.2001 № 221/2001 // http://zakon2.rada.gov.ua;
33. Про підвищення соціального статусу жінок в Україні: Указ Президента України від 25.04.2001 № 283/2001 // http://zakon2.rada.gov.ua;
34. Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями: Указ Президента України від 23.06.2001 № 467/2001 // http://zakon2.rada.gov.ua;
35. Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей: Указ Президента України від 11.07.2005 № 1086/2005 // http://zakon2.rada.gov.ua;
36. Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації: Указ Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 // http://zakon2.rada.gov.ua;
37. Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні: Указ Президента України від 16.12.2011 № 1163/2011 //http://zakon2.rada.gov.ua;
38. Про затвердження інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348 // http://zakon2.rada.gov.ua;
39. Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу: постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564 // http://zakon2.rada.gov.ua;
40. Про затвердження Положення про прийомну сім’ю: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 565 // http://zakon2.rada.gov.ua;
41. Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю: постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 // http://zakon2.rada.gov.ua;
42. Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини: постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 // http://zakon2.rada.gov.ua;
43. Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 // http://zakon2.rada.gov.ua;
44. Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року: постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 № 350 // http://zakon2.rada.gov.ua;
45. Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми: постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 № 783 // http://zakon2.rada.gov.ua;
46. Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей: розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.10.2003 № 648-р // http://zakon2.rada.gov.ua;
47. Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період 2006-2016 роки»: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2006 № 229-р // http://zakon2.rada.gov.ua;
48. Про затвердження плану дій з реалізації Концепції реформування системи соціальних послуг на період до 2012 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.07.2008 № 1052-р // http://zakon2.rada.gov.ua;
49. Про схвалення Концепції державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 № 90-р // http://zakon2.rada.gov.ua;
50. Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 № 325-р // http://zakon2.rada.gov.ua;
51. Про схвалення Стратегії реформування системи надання соціальних послуг: розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.08.2012 № 556-р // http://zakon2.rada.gov.ua;
52. Про затвердження Порядку розроблення державного стандарту соціальної послуги: наказ Міністерства соціальної політики України від 16.05.2012 № 282 // http://zakon2.rada.gov.ua;
53. Про затвердження Типових структури і штатів республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних. Міських, районних у містах та сільських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: наказ Міністерства соціальної політики України від 08.06.2012 № 344 // http://zakon2.rada.gov.ua;
54. Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати: наказ Міністерства соціальної політики України від 03.09.2012 № 537 // http://zakon2.rada.gov.ua;
55. Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводу центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах: наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 25.04.2008 № 1795 // http://zakon2.rada.gov.ua;
56. Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу: наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 25.05.2009 № 3385 // http://zakon2.rada.gov.ua;
57. Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу: наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23.09.2009 № 3357 // http://zakon2.rada.gov.ua;
58. Про спеціалізовані формування центрів соціальних служб для сім’ї. дітей та молоді: наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 09.02.2010 № 284 // http://zakon2.rada.gov.ua;
59. Про затвердження Порядку здійснення центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді соціального інспектування сім’ї, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах: наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 27.05.2010 № 1480 // http://zakon2.rada.gov.ua;
60. Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім’ї. дітей та молоді із закладами охорони здоров’я щодо надання медичної допомоги та соціальних послуг дітям і молоді: наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 1209/228 // http://zakon2.rada.gov.ua;
61. Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах: наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства внутрішніх справ України, державного департаменту України з питань виконання покарань від 14.06.2006 № 1983/388/452/221/556/596/106 // http://zakon2.rada.gov.ua;
62. Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім’ї. дітей та молоді із закладами охорони здоров’я щодо профілактики раннього соціального сирітства: наказ Міністерства України у справах сім’ї. молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я України від 24.07.2007 № 2643/420 // http://zakon2.rada.gov.ua;
63. Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і органів праці та соціального захисту населення в наданні соціальних послуг сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах: наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства праці та соціальної політики України від 06.08.2007 № 277/416 // http://zakon2.rada.gov.ua;
64. Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та управлінь (відділів) освіти щодо підготовки до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа учнів старших та випускних інтернат них закладів і шкіл соціального реабілітації: наказ Міністерства України у справах сім’ї. молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України від 28.09.2007 № 3455/853 // http://zakon2.rada.gov.ua;
65. Про затвердження Порядку взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо забезпечення соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково: наказ Державного департаменту з питань виконання покарань, Міністерство України у справах сім’ї. молоді та спорту від 28.10.2008 № 288/4322 // http://zakon2.rada.gov.ua;
66. Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що надають соціальні послуги бездомним громадянам: наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я України, Державний комітет України у справах національностей та релігій, Державний департамент України з питань виконання покарань від 19.02.2009 № 70/411\101/65/19/32 // http://zakon2.rada.gov.ua;
67. Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім’ї, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї. дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї: наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справ України від 07.09.2009 № 3131/386 // http://zakon2.rada.gov.ua;
68. Про затвердження стандартів надання соціальних послуг представникам груп ризику: наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 13.09.2010 № 3123/275/770 //http://zakon2.rada.gov.ua;
69. Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального патронажу звільнених осіб: наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства юстиції України від 07.11.2011 № 429/832/769/3279/5 // http://zakon2.rada.gov.ua;
70. Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк: наказ Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 28.03.2012 № 478/5/180/375/212/258 // http://zakon2.rada.gov.ua;
71. Про взаємодію місцевих органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу: наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства внутрішніх справ України від 01.06.2012 № 329/409/652/502 // http://zakon2.rada.gov.ua;
72. Про затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, Міністерства соціальної політики України від 10.09.2012 № 995/557 // http://zakon2.rada.gov.ua;
73. Нормативно-правове забезпечення діяльності центрів соціальних служб для молоді. Частина ІІ. – К.: ДССМ, 2003;
74. Бородін Є.І. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»: історичний нарис та постатейні матеріали / Є.І. Бородін. – Д.: Вид-во «Пороги», 2009.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
400

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.