У нас уже 27467 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Курсова робота з дисципліни "Статистика"
Количество страниц 34
ВУЗ
Год сдачи 2013
Содержание Теоретична частина
Тема 40 Статистика транспорту в Україні
Практична частина
Завдання 1
Зробити вибірку автотранспортних підприємств з таблиці за номерами [16-26] [72-87].
На основі даних по 25 автотранспортних підприємствах (АТП) необхідно виконати:
1) Групування АТП за кількістю вантажних автомобілів, виділивши чотири групи з рівними інтервалами. Для кожної групи підрахувати число АТП, питому вагу групи в загальній чисельності АТП, кількість вантажних автомобілів в середньому на одне АТП, середню продуктивність та середній процент використання вантажних автомобілів. Результати групування представити у вигляді таблиці і проаналізувати.
2) Здійснити комбінаційний розподіл АТП за кількістю вантажних автомобілів і коефіцієнтом використання вантажних автомобілів, використовуючи результати першого групування та утворюючи чотири групи за другою ознакою. Охарактеризувати одержані групи та підгрупи рядом показників необхідних для аналізу. Зробити висновки.
Таблиця 1
Дані про автотранспортні підприємства
№ АТП Кількість вантажних автомобілів Коефіцієнт використання вантажівок Виробіток на 100 машинотон, т/км
16 23 72 167
17 48 65 124
18 36 67 145
19 59 78 162
20 46 63 156
21 56 66 162
22 62 80 191
23 59 63 196
24 68 72 178
25 52 68 164
26 48 66 156
72 44 72 145
73 48 61 140
74 46 66 159
75 52 77 148
76 50 68 132
77 60 66 144
78 70 60 182
79 23 62 139
80 29 61 132
81 77 78 159
82 70 71 148
83 66 70 132
84 80 64 144
85 71 70 182
86 53 62 139
87 52 61 132
Завдання 2
За результатами типологічного групування, що виконане в завданні 1, розрахувати:
1) середню кількість вантажних автомобілів для всієї сукупності для кожної групи окремо;
2) моду і медіану за допомогою формул та графічно;
3) показники варіації кількості вантажних автомобілів: розмах варіації, середнє лінійне і квадратичне відхилення, загальну дисперсію трьома методами; коефіцієнт осциляції, квадратичний коефіцієнт варіації; групової дисперсії виробітку на 100 машинотон та середню з групових дисперсій, міжгрупову і загальну дисперсію за цією ж ознакою та за правилом складання дисперсій перевірити рівність суми середньої з групових і міжгрупової дисперсій загальній; коефіцієнт детермінації, емпіричне кореляційне відношення, дисперсію долі автотранспортних підприємств третьої групи. Зробити висновки.
Завдання 3
3.1. Варіант відповідає номеру теми теоретичного розділу.
Маємо наступні дані про виробництво основних видів продовольчих товарів на душу населення в Україні.
№ п/п Вид умовної продукції 2008 2009 2010 2011 2012
40 Г10 0,7 0,9 0,6 0,5 0,3
Розрахуйте для ряду динаміки, який відповідає вашому варіанту:
1) середнє значення рівня ряду;
2) за ланцюговою і базисною схемами аналітичні показники ряду динаміки: абсолютні прирости, коефіцієнти зростання, темпи зростання, темпи приросту, абсолютне значення одного проценту приросту;
3) середні узагальнюючі показники ряду динаміки: середній абсолютний приріст, середній коефіцієнт і темп зростання, середній темп приросту, середнє абсолютне значення одного проценту приросту.
За результатами розрахунків зробіть висновки.
Зобразіть динамічний ряд графічно (лінійний графік або стовпчикова діаграма).
3.2. Вибір варіанту здійснюється у відповідності з номером студента у списку групи.
На основі даних підприємств про витрати на рекламу за три роки (базовий, минулий, звітний) поквартально проведіть аналіз сезонних коливань витрат на рекламу, використовуючи метод середньоарифметичної, метод плинної середньої і метод аналітичного вирівнювання. Розрахуйте показники сезонної хвилі та зобразіть її графічно. Обчисліть показники варіації сезонної хвилі.
Дані про витрати на рекламу підприємства «Авіс»
Варіант 9 Період Базовий Минулий Звітний
1 квартал 570 574 581
2 квартал 571 575 583
3 квартал 572 577 585
4 квартал 573 579 587
Завдання 4
4.1. Дані для виконання цього завдання візьміть у рядку, що відповідає номеру теми та наступного за ним.
Для обраного варіанту необхідно визначити:
1) індивідуальні індекси цін, кількості проданого товару та товарообороту;
2) загальний індекс фізичного обсягу реалізації;
3) загальний індекс товарообороту;
4) загальний індекс цін та суму економії чи перевитрат від зміни ціни;
5) приріст товарообороту за рахунок зміни цін і кількості проданого товару.
Зробіть висновки. Покажіть взаємозвязок між обчисленими індексами.
Дані про реалізацію товарів
№ Назва товару Кількість реалізованого товару (тонн) Середньорічна ціна за тону, тис.грн.
Базовий Звітний Базовий Звітний
40 Г10 8732 9605 8,93 9,83
41 Д1 7382 8120 7,58 8,34

4.2. Варіант відповідає номеру теми теоретичного розділу та наступного за ним.
За даними про зміну в заробітній платі й чисельності працівників малих підприємств області по деяких галузях народного господарства визначте:
1) на скільки процентів змінилась середньорічна заробітна плата працівників по двох галузях народного господарства;
2) що більшою мірою вплинуло на зміну середньої заробітної плати: зміна її рівня окремо по кожній галузі чи зміна в структурі чисельності працівників галузей.
Правильність відповіді доведіть за допомогою розрахунків.
Дані про середньорічну заробітну плату та чисельність працівників
Галузь Середньорічна кількість працівників (чол.) Середньорічна зарплата одного працівника (тис.грн)
Базовий Звітний Базовий Звітний
40 548 603 137 151
41 326 359 82 90
Список використаної літератури
Список литературы
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
100

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.