У нас уже 242731 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Проблемы административно-правового регулирования применения специальных средств административного прекращения милицией
Количество страниц 116
ВУЗ Національна академія внутрішніх справ України
Год сдачи 2010
Содержание Вступ
Глава І. Вдосконалення механізму правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення.
§ 1. Норми адміністративного права і правовідносини у сфері застосування засобів адміністративного припинення;
§ 2. Адміністративна правосуб’єктність державних органів виконавчої влади щодо реалізації спеціальних засобів адміністративного припинення;
§ 3. Соціальна обумовленість вдосконалення адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення;
Глава ІІ. Вдосконалення практики застосування спеціальних засобів адміністративного припинення при охороні громадського порядку.
§ 1. Адміністративно-правова практика застосування спеціальних засобів адміністративного припинення при охороні громадського порядку;
§ 2. Вдосконалення практики застосування спеціальних засобів нарядами патрульно-постової служби міліції при охороні громадського порядку;
§ 3. Особливості застосування спеціальних засобів при проведенні спеціальних операцій:
3.1. при припиненні масових безладь;
3.2. при захопленні озброєного злочинця, звільненні заручників;
Заключна частина.
Список використаної літератури
Список литературы 1. Закони України.
1.1. Конституція України, - Голос України, №138, 1996
1.2. “Про міліцію”, - Голос України, №121, 1990
1.3. ““Про Службу безпеки України”, - Голос України, № 32, 1992
1.4. Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України”, - Голос України

2. Постанови Верховної Ради України.
2.1. Постанова Верховної Ради Української РСР №8074-10 від 07.12.84, Кодекс України про адміністративні правопорушення, ВВР 1994, додаток до №51, ст. 1123

3. Постанови Кабінету Міністрів України
3.1. Постанова Ради Міністрів УРСР №49 від 22.02.91 “Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в УРСР”, - “Про міліцію”, - Голос України, №18 , 1991

4. Укази Президента України
4.1. Тимчасові загальновійськові Статути Збройних Сил України (Статут внутрішньої служби, Дисциплінарний статут, Стройовий статут). – Урядовий Кур’єр, № 39, 1993
4.2. Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю. – Голос України, № 120 , 1994
5. Нормативні документи Міністерств і відомств України
5.1. Наказ МВС України від 13.02.98 №101 “Про затвердження інструкції про порядок застосування електрошокових пристроїв (електрошокерів)”;
5.2. Наказ МВС України від 21.02.96р. № 115 “Про затвердження інструкції про заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю;
5.3. Наказ МВС України від 16.01.97р. № 30 “Про затвердження інстукції по категоруванню засобів індивідуального броне захисту в органах та підрозділах внутрішніх справ, військах і вищих навчальних закладах системи МВС України;
5.4. Наказ МВС України від 30.03.91 №118 “Про оголошення постанови РМ УРСР “Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в УРСР”;
5.5. Наказ МВС України від 23.02.92 №45 “Заходи по вдосконаленню служби ДАІ”;
5.6. Наказ МВС України від 30.12.92 №751 “Про порядок виконання постанови Кабінету Міністрів України “ Про внесення доповнень до Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в УРСР”;
5.7. Наказ МВС України від 10.09.94р. №141 дск “Про затвердження норм належності спеціальних засобів”;
5.8. Наказ МВС України від 6.06.95 №364 “Про заходи щодо виконання постанови КМ “ Про внесення змін до п.12 Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в УРСР” та впровадження електрошокових пристроїв”;
5.9. Наказ МВС України від 28.07.95 №404 “Статут патрульно-постової служби міліції України”;
5.10. Наказ МВС України від 24.07.97р. № 493 “Про затвердження курсу стрільб із стрілецької зброї для рядового і начальницького складу ОВС України.
5.11. Наказ МВС України від 13.01.98. № 26 дск “Про затвердження інструкції із застосування спецзасобу “Терен – 6” та внесення змін і доповнень до наказу МВС України від 10.08.94р. № 441 дск та наказу МВС України від 20.04.95р. № 234дск.
5.12. Постанова Кабінету Міністрів України №583 від 30.07.93 “ Про внесення змін до Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Україні”.
5.13. Постанова Кабінету Міністрів України №597 від 28.10.92 “Про внесення змін до Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Україні”.
5.14. Постанова Кабінету Міністрів України №829 від 4.08.97 “ Про внесення змін до Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Україні”.
5.15. Наказ МВС України від 28.12.95 №865 “Про затвердження інструкції про порядок і правила придбання, видачі, зберігання в ОВС електрошокових пристроїв”;
6. Спеціальна література
6.1. Авер’янов В.Б., Бойко В.Ф. Коментар до Конституції України. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. – 376 с.
6.2. Алексеев А.Н., Батыгин Л.С. Перестройка: гласность, демократия, социализм в человеческом измерении. – М.: Прогресс. – 1998. – 488 с.
6.3. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. – с. 30.
6.4. Афанасьев В.Г. Понятие юридичесской ответственности. Советское государство и право 1979.- № 6.- с. 59.
6.5. Бандурко О.М. – “заходи адміністративного припинення в діяльності міліції.”, 1994год.
6.6. Барнашева Л.П. К вопросу о механизме реализации воспитательной функции советского права // Актуальные проблемы государства и права в современный период. – Томск, 1981. – с. 10-12.
6.7. Веремеєнко І.І. Механізм адміністративно - правового регулювання в середовищі охорони громадського порядку,-М 1981,- т. 1 с. 55
6.8. Витченко А.М. Метод правового регулирования социалистических общественных отношений. – Саратов, 1974. – с. 30.
6.9. Голосніченко І.П. Попередження корисливих проступків засобами адміністративного права. – К.: Вища шк., 1991. – 207 с.
6.10. Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе. – с. 50-55.
6.11. Дюрашм І. Я. Правоприменительные отношения как разновидность управленческих отношений. Советское государство и право. - 1977.- № 7.- с. 46-54
6.12. Даньшин І.Н. “Уголовно правовая охрана общественного порядка, 1973.
6.13. Єфімов М.Є. Борьба с преступлениями против общественного порядка, общественной безопасности и здоровья населения. Минск 1971.
6.14. Жалінський О. Є .Новые социально – правовое мышление и профилактика преступлений. М. 1988. – с. – 25.
6.15. Жилін Н.Н. Спецзасоби захисту працівників ОВС.
6.16. Жилін Н.Н. Спецзасоби “Черемуха”.
6.17. Загородніков М. І. Общественній порядок и норми его укрепления.-Советское государство и право ,1977 № 10.
6.18. Зотов Л.В. К вопросу о филосовском и юридичесском понятиях ответственности, профилактики право нарушений.-М., 1980 віп. 11 с. 58.
6.19. Ігітов В.І. О сфере правового регулирования в области обеспечении общественного порядка .-Вестник МГУ “Право” , 1964 № 2.
6.20. Казимирчук В.П. Социальное действие права в условиях развитого социализма: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. – М., 1977. – с. 12.
6.21. Казимирчук В.П. Социальный механизм действия права - Советское государство и право, 1970, № 10.
6.22. Карпець І.І. , Ратимов А.Р. правосознание и причині преступности. Советское государство и право. – 1969. - № 12. – с. 47-54.
6.23. Коган В.М. Социальный механизм уголовно-правового воздействия. – с. 6-7.
6.24. Колпаков В.К. Адміністративне право України: -К.: ЮРІНКОМ ІНТЕР,1959 с. 836
6.25. Коренев А.П. Нормы административного права и их применение. – М.: Юрид. лит., 1978. – 144 с.
6.26. Кирпец І.І. – РатіноваА.Р. Правосознание и причины преступлений. Советское государство и право.-1968.-№ 12-с.52.
6.27. Кмошніченко О.П. Административно правовая борьба с мелкими хулиганами и злостным пьянством .Киев., 1976.
6.28. Куралін Г.Г. Механизм ведомственного правового регулирования деятельности органов внутренних дел. М.,1976.
6.29. Лазарев Л.В. Местные Советы и правовое воспитание граждан. Советское государство и право.- 1973. №8. – с. 79-84.
6.30. Лазарев Н.С. роль местніх Советов в обеспечении законности применения мер административного принуждения. Советское государство и право. – 1974. - № 2.
6.31. Ланій В.А. Основи управління ОВС в осовливих умовах.
6.32. Лойфман І.Я. – “Причастность и детерменизм. Категории диалектики. -Свердловск 1974 – вып. 3 ч. 5.
6.33. Луньова А.Е. ”Адміністративне право” – М.1970.
6.34. Манохін В.М. “Советское административное право “ М.1977.
6.35. Назармирук В.П. социальній механизм действия права. Советское государство и право. – 1970. № 10 с. 37-45.
6.36. Нікішин Г.С. , Толмачов Є.Ф. Спец техніка і її застосування.
6.37. Ознобішин Н.Н. Мистецтво рукопашного бою. – М., 1980. – с. 7.
6.38. Орзих І.Ф. Право и личность. Вопроси теории правового воздействия на личность социалистического общества. Одесса 1978.
6.39. Ореховський О.І. Ответственность и её социальная природа. Методиесский аспект. Томск, 1978 - с. 220.
6.40. Пархоменко П.П. “Спеціальні оперативно - технічні засоби”.
6.41. Пахрака Д.М. Советское законодательство об административной ответственности.-Пермь, 1969год,- с. 73.
6.42. Попов Л.Л. Некоторые вопросы содержания и форм административной деятельности советской милиции. и труды Высшей школи МООП РСФСР, віп 7 М.,1962
6.43. Петрова Р.І. Советские административно – правовые отношения М.,1972.
6.44. Реутов В.П. О разграничении права и правового регулирования // Правоведение. – 1974. - №5. – с. 22-27.
6.45. Радько Т.Н. Функции социалистического права // Советское государство и право. – 1977. - №5. – с. 51-55.
6.46. Реутов В.П. Организация права и регулирование. Правоведение. 1974 - №5 с. 22-27
6.47. Саввін М.Е., Курников В.В. Меры воздействия, применяемые за нарушение общественного порядка. М.,1981.
6.48. Сапагамив Г. Отношения по воспитанию и обучению граждан – предмет правового регулирования. Советское государство и право.– 1977.- № 8.– с.122-128.
6.49. Сідеко О.П. Административно – правовые вопросы охраны общественной безопасности в советском государстве автореферат Канд. дис. М. 1980.
6.50. Серьонін О.В. Советский общественный порядок и административно – правовые средства его укрепления. М.,1975.
6.51. Сорокін В.Д. Административно – процессуальное право М., 1972. Метод правового регулирования М., 1976.
6.52. Соловей Ю.П. Правовое регулирование применения милицией силы / Государство и право. – 1993. - №4. – с. 106-116.
6.53. Самсонов В.Н. Административное законодательство: понятие, содаржание, реформа. – Харьков.: Основа, 1991. – 120 с.
6.54. Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений. – М., 1980. – с. 34.
6.55. Толстой В.С. реализация право отнашений и концепция объекта. Советское государство и право. – 1974. - № 1. – с. 122-126.
6.56. Хазарев В.В. Сфера и пределі првового регулирования. Советское государство и право. – 1970. - № 11 – с. 38-45.
6.57. Цуканов А.Н. Расстрел в Новочеркасске: Худ.–публ. очерк. – Волгоград.: ред. – изд. центр, 1991. – 32 с.
6.58. Юсупов В.А. Правоприменительная деятельность органов управления. – Юрид. лит., 1979. – 136 с.
6.59. Август-91. – М.: Политиздат, 1991. – 272 с.
6.60. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: підручник / І.П. Голосніченко, Я.Ю. Кондратьєв – К.: Українська академія внутрішніх справ, 1995. – с. 177.
6.61. Біла книга “чорного вівторка”.Народний рух України. – К., 1995. – с.288
6.62. Науково-практичний коментар до Закону України “Про міліцію”/
О.В. Бакаєв, П.Д. Біленчук.–К.: Українська академія внутрішніх справ, с.1996.–144
6.63. Основи загальної теорії права та держави. Посібник для студентів /
П.М. Рабінович. – К., 1994. – 236 с.
6.64. Основные понятия теории социального управления. Учебное пособие по спецкурсу / Д.Н. Бахрах. Пермский ун-т, 1978. – 102 с.
6.65. Путч. Хроника тревожных дней. Предисл. А. Виноградова и
Г. Павловского. – М.: Прогресс, 1991. – 288 с. с илл.
6.66. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М.: Юристъ, 1997. – 672 с.
6.67. Почему это случилось? – Красная Звезда, №6, 1989
6.68. Дві третини честі і гідності. – Голос України,№11, 1996
6.69. Керімов Д.О. Философскиепроблемы права М.,1972.
6.70. Коваль Л.В. Адміністративне право України. К.”Основа“, 1994.
6.71. Зивс С.Л. Источники права. – М., 1981. – с. 9, 16.
6.72. Алексеев С.С. Общая теория права. – М., 1982. – т.2. – с. 173.
6.73. Єронкін М.І.”Управление в области охрани общественного порядка. М.,1965. Административно – правовая охрана общественного порядка. Л., 1973
6.74. Юсупова В.О. Теория административного права., - М., 1985. с. 35-43.
6.75. Явіч В.С. Об исследованиях механизма действия права .,- Советское государство и право,1973, № 8.
6.76. Якуба О.М. Вопрос административной ответтвенности в свете дальнейшего укрепления социалистичесской законности .- Учебніе записки Харьковского юридичесского института, віп 12. Харьков 1958.
6.77. Пава людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. /Упоряд. Т. Яблонської. – к.: Сфера, 1999. – с. 324.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
400

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.