У нас уже 18720 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Модернізація прийомно - намотувальної частини машини МФ – 600 – КШ24
Количество страниц 191
ВУЗ Киевский политехнический институт
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 3547.doc 
Содержание ЗМІСТ
ВСТУП.1 АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ БАЗОВИХ КОНСТРУКЦІЙ.
1.1 Аналіз існуючих базових конструкцій приймально–намотувальних частин машин сумісного формування та витягування.
1.2 Аналіз існуючих базових конструкцій електрообігріваємих транспортуючих циліндрів та витяжних пристроїв.
1.2.1 Сутність процесу витягування.
1.2.2 Аналіз витяжних пристроїв.
1.2.3 Призначення та вимоги для електрообігріваємих транспортуючих циліндрів.
1.2.4 Аналіз електрообігріваємих транспортуючих циліндрів.
1.3 Аналіз існуючих базових конструкцій механізмів розкладання нитки.
1.3.1 Призначення механізмів розкладання нитки.
1.3.2 Класифікація механізмів розкладання нитки.
1.3.3 Аналіз існуючих конструкцій.
1.3.3.1 Інерційні механізми розкладки нитки.
1.3.3.2 Комбіновані механізми розкладки нитки.
1.3.3.3 Безінерційні механізми розкладки нитки.
1.3.4 Проектування механізмів розкладки нитки.
2 ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ, ЩО ПРИЙМАЮТЬСЯ.
3 ОПИС ЗАПРОПОНОВАНОЇ КОНСТРУКЦІЇ.
4 РОЗРАХУНКИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ КОНСТРУКЦІЇ.
4.1 Розрахунок критичних швидкостей транспортуючого циліндра з електронагрівом.
4.1.1 Розрахунок маси елементів транспортуючого циліндра з електронагрівом.
4.1.2 Метод “напівжорсткого” валу для ізотропних пружних характеристик опор та валу.
4.1.3 Визначення інерційних параметрів транспортуючого циліндра з електронагрівом.
4.1.4 Визначення коефіцієнтів впливу.
4.2 Розрахунок потужності індуктора.
4.3 Перевірочний розрахунок шпонки на зминання.
4.4 Розрахунок потужності двигуна.
4.5 Розрахунок потужності електродвигуна ниткорозкладчика.
4.6 Розрахунок вала на зминання.
4.7 Розрахунок кроку витка.
5 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛІ.
5.1 Службове призначення та технічні вимоги, які ставляться до деталі.
5.2 Аналіз технологічності деталі.
5.3 Визначення типу виробництва і його характеристика.
5.4 Вибір заготовки.
5.5 Розробка технологічного процесу механічної обробки деталі.
5.5.1 Основні технологічні задачі, які вирішується в процесі обробки деталі.
5.5.2 Вибір засобів вирішення поставлених задач.
5.5.3 Вибір послідовності обробки поверхонь.
5.5.4 Розробка маршруту обробки.
5.6 Призначення припусків та міжопераційних розмірів.
5.7 Визначення режимів різання.
5.8 Нормування технологічного процессу.
6 ОХОРОНА ПРАЦІ І ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ.
6.1 Задачі в області охорони праці.
6.2 Аналіз шкідливих і небезпечних виробничих факторів.
6.2.1 Мікроклімат на робочому місці.
6.2.2 Шум.
6.2.3 Вібрація.
6.2.4 Електробезпека.
6.2.5 Небезпека одержання ушкоджень від обертових механізмів і їхніх частин.
6.2.6 Пожежна небезпека.
62.7 Виробниче освітлення.
6.2.8 Теплове випромінювання устаткування.
6.3 Інженерні рішення по забезпеченню безпеки технологічних процесів устаткування.
6.3.1 Повітря робочої зони.
6.3.2 Шум.
6.3.3 Захист від вібрації.
6.3.4 Електробезпека.
6.3.5 Забезпечення безпечної роботи з обертовими механізмами і їхніми частинами.
6.3.6 Пожежна небезпека.
6.3.7 Висока температура поверхні устаткування.
6.3.8 Загальна безпека технологічного процесу.
6.4 Розрахунок інженерного рішення.
7 ІНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГІЯ.
7.1 Екологічне обґрунтування проекту.
7.2 Аналіз матеріальних та енергетичних забруднень.
7.3 Інженерні рішення екологічних проблем.
7.4 Розрахунок категорії небезпеки цеху (КНЦ).
8 ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ.
8.1 Загальна характеристика економічної частини.
8.2 Калькуляція собівартості.
ВИСНОВКИ.
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ.


ВСТУП
Використання хімічних волокон в товарах народного споживання сприяє зменшенню потреб у натуральних волокнах. Збільшення виробництва хімічних волокон зумовлене швидким зростанням кількості населення у світі, що призводить до відповідного підвищення попиту на хімічні волокна, нитки технічного а насамперед текстильного асортименту, що змушує виробників збільшувати їхній випуск.
Виробництво поліамідних текстильних, технічних і кордних ниток в нашій країні, здійснюється, в основному, по традиційному класичному способу. Цей спосіб розвивається більше чотирьох десятиліть і на сьогоднішній день має ряд беззаперечних переваг, таких наприклад, як високі фізико–механічні властивості ниток, відлагодженість процесу і обладнання, задовільні санітарно–гігієнічні характеристики процесу.
Однак цей спосіб наряду з відміченими перевагами в цілому не задовільняє промисловість через багатостадійність, низьку продуктивність обладнання на окремих стадіях технологічного процесу.
Тому розробка принципово нових пристроїв які дозволяють підвищити продуктивність виробництва є актуальною.
Одним з напрямків підвищення продуктивності обладнання і якості ниток текстильного асортименту, що випускаються, скорочення питомих витрат є розробка процесів суміщеного формування та витягування. При тому основними схемами є [ ] :
– високошвидкісне формування з витягуванням із застосуванням формувальних дисків, що обігрівають;
– суміщення витягування з термофіксацією в обігріває мій трубці;

– формування з витягуванням і приймання на два холодних спарених формувальних диски з наступною термообробкою нитки перед намотуванням;
– гідродинамічне формування з витягуванням на витяжному агрегаті з формувальним диском, що обігріває;
– надшвидкісне формування без формувальних дисків.
Найбільш актуальним напрямком при створенні сучасних технологічних процесів і обладнання для одержання синтетичних ниток текстильного асортименту є створення обладнання для отримання їх по безперервному процесу з суміщенням операцій формування та витягування. Цей напрямок потребує відносно малих затрат, і характеризується суттєвим економічним ефектом.
Здійснення такого процесу важливо при освоєнні виробництва електрообігріваємих транспортуючих циліндрів з рівномірним розподіленням температури по поверхні.
Провідні закордонні фірми, такі як "Teigin" (Японія), "Barmag"(Німеччина), "Rietter" (Швейцарія) та інші виробляють в широких масштабах обладнання, що дозволяє здійснювати процес суміщеного формування і витягування нитки.
Здійснення технологічного процесу з суміщенням операцій формування і витягування важливо також тим, що на витягування потрапляє тільки-но формована нитка, що покращує фізико-механічні її властивості.
Мета дипломного проекту – модернізація прийомно-намотувальної частини машини МФ – 600 – КШ24 для здійснення формування та витягування, а також підвищення швидкості прийому та намотування ниток текстильного асортименту.
В дипломному проекті запропонована модернізація прийомно-намотувальної частини машини МФ – 600 – КШ24 з суміщенням операцій формування та витягування, що дозволить отримати витягнуту нитку на машині.
Дана розробка полягає у встановленні двох витяжних пар, в нижню входить модернізований електрообігріваємий транспортуючий циліндр машини

НВ – 400 – КТ24М, та біроторного ниткорозкладчика.
Дана пропозиція має ряд переваг в порівнянні з класичним способом, а саме:
– дозволяє суттєво знизити капітальні затрати, тому що відпадає потреба розміщення витяжних машин;
– дає можливість суттєво підвищити продуктивність всього технологічного ланцюга по випуску хімічних ниток текстильного асортименту, після відповідної модернізації;
– дозволяє спростити контроль якості виробляємої продукції.
При впровадженні безперервного процесу, з суміщенням операцій формування, витягування та намотування, вимагає підвищення швидкості прийому ниток. Дана задача частково вирішується розробкою біроторного механізму розкладки поліамідної нитки текстильного асортименту
Розв’язання вище перелічених задач забезпечує збільшення продуктивності та якості, що сприяє підвищенню конкурентно-спроможності технологічного ланцюга по випуску хімічних ниток текстильного асортименту на існуючому ринку.
У розділі “Технологічний процес виготовлення деталі” розроблений технологічний процес виготовлення деталі електрообігріваємого транспортуючого циліндра, а саме кришки індуктора. При виконання розділу закріплено теоретичні основи комплексної наукової дисципліни – технологія машинобудування.
Метою розробки розділу “Охорона праці і техніка безпеки” є аналіз шкідливих і небезпечних виробничих факторів, визначення відповідності їх рівня на робочих місцях вимогам нормативних документів. Пошук інженерних рішень для забезпечення безпеки технологічного процесу, обладнання і уникнення дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів. Розрахунок конкретного інженерного рішення, освітлення в цеху, по охороні праці допоможе забезпечити оптимальні параметри, створюючи комфортні умови для працівників.
Розділ “Інженерна екологія” містить конкретні рішення по охороні повітряного і водного басейнів, ґрунту, а також розрахунок категорії небезпеки цеху.
В розділі “Економічне обґрунтування проекту” приведений розрахунок зниження собівартості продукції на тону випуску волокна, а також розрахунок терміну окупності нового обладнання.
Список литературы ВИСНОВОК
У дипломному проекті проведена модернізація прийомно-намотувальної частини машини МФ – 600 – КШ24, з суміщенням операцій формування та витягування. Вона дозволить отримати на машині витягнуту нитку текстильного асортименту.
Дана модернізація забезпечується модернізацією транспортуючого циліндру з електронагрівом машини НВ – 400 – КТ24М для витягування синтетичних ниток технічного асортименту. Вона підтверджує можливість здійснення суміщення операцій формування витягування та намотування.
Розроблений в дипломному проекті біроторний ниткорозкладчик дозволяє вести розкладку на високих швидкостях одночасно як двох, так і чотирьох пакувань, що задовольняє конструкцію прийомно-намотувальної частини машини МФ – 600 – КШ24 для формування ниток текстильного асортименту та значно збільшує попит на його конструкцію.
В дипломному проекті проведені розрахунки, що підтверджують працездатність конструкції, а саме:
- розрахунок критичних швидкостей транспортуючого циліндра з електронагрівом для витягування синтетичних ниток текстильного асортименту показує, що даний циліндр може стабільно працювати при частоті с-1(об/хв.), - 628(6000) тобто за межами кр1, кр2;
- розрахунок потужності індуктора встановив його потужність 4,3 кВт;
- перевірочний розрахунок шпонки на зминання показав, що шпонка витримує напруження на зминання;

- розрахунок потужності двигуна транспортуючого циліндра з електронагрівом встановив його потужність 1 кВт;
- розрахунок потужності електродвигуна біроторного ниткорозкладчика встановив його необхідну потужність 0.12 кВт;
- розрахунок вала на зминання підтвердив, що вал витримує напруження на зминання.
Також розроблений технологічний процес виготовлення деталі електрообігріваємого транспортуючого циліндра, а саме кришки індуктора, розраховано освітлення в цеху на нульовій відмітці, розрахована категорія небезпеки цеху та розраховано зниження собівартості продукції на тону випуску волокна, а також розрахований терміну окупності нового обладнання.
В результаті проведеної модернізації, при формуванні ниток лінійною щільністю до 15,6 текс, швидкість намотування становить – 4000 м/хв., а економічний ефект після впровадження – 44654,98 грн.
При розрахунках було застосовано спеціальну програму для ЕОМ, математичний пакет Mathcad, котрий дозволив отримати значення для першої та другої критичних швидкостей.
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
1. Голубев Г. А., Гудовский Б. А., Пономарев О. В. Машины для формования и приемки капроновых нитей. Конструкция, монтаж, наладка и эксплуатация. М., “Химия”, 1977. – 264с., 66 рис.
2. Машины и технологии для производства текстильных нитей, полностью вытянутых в одно стадийном процессе. // “Химические волока”. – М.: Машиностроение. 1993 - №4. – с. 8 - 9
3. Создать электрообогреваемый транспортирующий цилиндр и скоростной намоточный механизм для технических нитей. Отчет о НИР (промежеточный), НПО «Химтекстильмаш». Руководитель А. М. Панкеев – № ГР01.88.0023250. – Ч., 1988. – 105с.
4. Патент ГДР № 71330, опубликовано 1970.
5. Патент Швейцарии № 452784, опубликовано 1968.
6. Патент Японии № 3647, опубликовано 1968.
7. Каратеева Л.И., Озерский О.Н., Яскин А.П. Технологическое оборудование заводов химических нитей и волокон. М., Легпромбытиздат, 1987. – 400 с.
8. Прошков А. Ф. Расчёт и проектирование машин для производства химических волокон: Учебник для студентов втузов. – М.: Лёгкая и пищевая промышленность, 1982. – 408с., ил.
9. Прошков А.Ф. Машины для производства химических волокон. М., Машиностроение, 1974. – 472 с.
10. Проспект фирмы Rieter. Mashine Works Limited 8406 Winterthur Switzerland Unit J7/30, 1982.

11. Агрегаты и машины для формования химических нитей из расплавов / И. И. Матюшев, В. И. Ступа, Б. П. Левицкий и др.; под ред. И. И. Матюшева. Л.: Машиностроение. 1989 – 286с.
12. Проспект фирмы Neumag. Schnellspul - Mashinen. High – Speed – Take – Up – Mashines, 1987.
13. Обогреваемые вытяжные цилиндры для производства технического корда и коврового жгута. // “Химические волока”. – М.: Машиностроение. 1993 - №1. – с. 15
14. Регельман Е. З., Рокотов Н. В. Приёмные механизмы машин для производства химических волокон. – Л.: Ленинградский университет, 1988. – 248с.
15. Высокоскоростное формование волокон / Под ред. А. Зябицкого и Х. Каваи: Пер. с англ. / Под ред. К.Е. Перепелкина. – М.: Химия, 1988. – Пер. изд.: США, 1985. – 488 с.
16. Машины и технологии для производства текстильных нитей, полностью вытянутых в одно стадийном процессе. // “Химические волока”. – М.: Машиностроение. 1993 - №4. – с. 8 - 9
17. Новый технологический процесс производства шинного корда и его аппаратное оформление. // “Химические волока”. – М.: Машиностроение. 1993 - №4. – с. 37 - 38
18. Прошков А. Ф. Механизмы раскладки нити (вопросы проектирования). – М.: Легпромбытиздат, 1986. – 248с.
19. Проспект фірми Barmaq. FDY spinninq lines. For efficient hiqh guality yarn production.
20. Проспект фірми Barmaq. POY production lines. For multi–end spinninq solutions.
21. К. Е. Фишман, Н. А. Хрузин Производство волокна капрон. М., «Химия», 1976 – 248с.
22. Киркач Н.Ф., Баласанян Р.А. Расчет и проектирование деталей ммашин: [Учеб. пособие для техн. Вузов] . – 3–е изд., перераб. и доп. – Х. Основа, 1991. – 276 с.
23. Коритысский Я.И. Динамика упругих систем текстильных машин. – М.: Лег.и пищ. пром-сть, 1982.
24. Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя, т. 1 – 3. – М.: Машиностроение, 1980. – 728 с., 584 с., 408с.
25. Павлине В. Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин: Підручник. – К.: Вища шк.., 1993. – 556 с.: іл.
26. А. Ф. Горбацевич, В. А. Шкред Курсовое проектирование по технологии машиностроения. – Минск: Высшая школа, 1983. – 256 с.
27. А. Г. Косилова, Р. К. Мещеряков, М. А. Калинин Точность обработки, заготовки и припуски в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1976.–288с.
28. Справочник технолога машиностроителя. В 2-х томах. /Под редакцией А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1985. – Т.1. – 956с.
29. Справочник технолога машиностроителя. В 2-х томах. /Под редакцией А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1985. – Т.2. -496 с.
30. Общестроительные нормктивы времени и режимов резания для нормирования работ выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с ЧПУ /Ч.2 Нормативы режимов резания. – М.: Экономика, 1990. – 492 с.
31. Общестроительные нормативы режимов резания для нормирования работ на металорежущих станках. Серийное производство. – М.: Машиностроение, 1974. – 292 с.

32. Общестроительные нормктивы времени вспомогательного на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного для технического нормирования. Серийное производство. – М.: Машиностроение, 1974. – 492 с.
33. Режимы резания металов. Справочник под редакцией Ю. В. Барановского. – М.: Машиностроение, 1972. – 686 с.
34. Охорона праці. Методичні рекомендації до дипломного проекту для студентів інженрно-технічних спеціальностей. / Укл.: Косухіна Л. Д., Сиза О. І. – Чернігів: ЧТІ, 1997. – 26 с.
35. Справочник по охране труда на промышленном предприятии / Ткачук К. Н., Иванчук Д. Ф., Соборно Р. В. – К.: Техника, 1991. – 285с.
36. Охрана труда в строительстве. Инженерные решения: Справочник / Русин В. И., Орлов Г. Г., Неделько И. М. – К.: Будівельник, 1990. – 208 с.
37. Інженерна екологія. Методичні рекомендації до дипломного проекту. / Укл.: Старчак В. Г., Аніщенко В.О., Фортунова Н. О. – Чернігів: ЧТІ, 1996. – 26 с.
38. Охрана окружающей среды. Под ред. Белова С. В. – М.: Высшая школа, 1991. – 319 с.
39. Экологический паспорт ВАТ «Химволокно», 2004. – 210с.
40. Постоянный технологический регламент №3 прядильного цеха производства синтетических нитей, 1993. – 284 с.
41. Кельберт Д. П. Охрана труда в текстильной промышленности: Учебник для вузов. – М.: Легпромбытиздат, 1990. – 304 с.
42. Збірник задач і вправ для самостійної роботи студентів механічних, технологічних та інженерно-економічних спеціальностей з дисципліни „Основи екології” / Укл.: Старчак В. Г., Аніщенко В.О., Фортунова Н. О. – Чернігів: ЧДТУ, 2001. – 43 с.
43. Сахаев В.Г., Щербицкий Б.В. Справочник по охране окружающей среды. – К.: Будивельник, 1986. – 152 с.


44. Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання / Укл. О. Я. Базилінська, С. М. Максиміхіна, Т. В. Корж – Чернігів: ЧДТУ, 2000.- 25 с.
45. Модель економіки виробництва методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання /Укл. О. Я. Базилінська, С. М. Максиміхіна, Т. В. Корж – Чернігів: ЧДТУ, 2000.- 35 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
600
Скачать бесплатно 3547.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.