У нас уже 85974 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Внешние риски и их влияние на деятельность банка
Количество страниц 115
ВУЗ Киевская финансовая академия
Год сдачи 2010
Содержание Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи дослідження зовнішніх ризиків у банківської діяльності 8
1.1.Банківські ризики та їх класифікація 8
1.2. Управління рівнем капіталізації та фінансової стійкості комерційних банків 16
Розділ 2. Аналіз сучасного стану ефективності діяльності комерційних банків України на прикладі роботи ВАТ “Укрексімбанк” 29
2.1. Аналіз діяльності ВАТ “Укрексімбанк” в банківській системі України 29
2.2. Аналіз ризику здійснення кредитних операцій у ВАТ “Укрексiмбанк” 45
2.3. Аналіз формування кредитного портфеля банку в ВАТ “Укрексімбанк” 57
Розділ 3. Вдосконалення управління ризиками комерційних банків 63
3.1. Напрямки мінімізації ризиків зовнішньоекономічної діяльності 63
3.2. Шляхи покращення процесу хеджування ризиків у банках 70
3.3.Шляхи підвищення ефективності управління кредитним портфелем банку 83
Висновки 101
Література 108
Додаток 1. Баланс 113
Додаток 2. Звіт про фінансові результати 115

Метою роботи є узагальнення теоретичних і науково-методологічних положень щодо управління кредитним портфелем банку, а також розробка на даній основі практичних рекомендацій з удосконалення цієї роботи.
Об’єктом дослідження є кредитна діяльність банків України, зокрема ВАТ “Укрексімбанк”.
Предмет дослідження – кредитний портфель банків як елемент фінансово-економічних і правових відносин.
Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, літератури, та двох додатків і містить 115 сторінок друкованого тексту, 8 рисунків та 16 таблиць.
У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, визначено завдання роботи, об’єкт та предмет дослідження.
Перший розділ присвячено узагальненню теоретико-методологічних підходів до вивчення зовнішніх ризиків у банківській діяльності, наведено їх класифікацію та визначено основи ризик-менеджменту в цій сфері.
Другий розділ присвячено дослідженню практики управління зовнішніми ризиками у ВАТ “Укрексімбанк”, яке проведено на основі аналізу його діяльності, зокрема, кредитного портфеля та заходів з впровадження засад ризик-менеджменту.
Третій розділ містить пропозиції з вдосконалення управління зовнішніми ризиками у ВАТ “Укрексімбанк” на основі мінімізації ризиків зовнішньоекономічної діяльності, хеджування валютних ризиків і подальшого покращення формування та управління кредитним портфелем.
У висновках сформульовані основні результати проведеного дослідження.
Список литературы
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
630

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.