У нас уже 22626 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Облік і аналіз операцій з векселями в сучасних умовах
Количество страниц 82
ВУЗ Киевская национальная академия
Год сдачи 2010
Содержание ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ 7
1.1. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з даної теми 7
1.2. Класифікація та сутність векселів 14
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 22
2.1. Особливості обліку операцій з векселями на підприємстві 22
2.2. Оподаткування операцій з векселями 29
2.3. Організація та аналіз вексельних операцій на підприємстві 34
2.4. Контроль за рухом і погашенням векселів на підприємстві 48
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ 54
3.1. Впровадження управлінського обліку вексельних операцій 54
3.2. Систематизація інформації про стан векселів на підприємстві для задач аналізу та контролю вексельних операцій 59
ВИСНОВКИ 64
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 67
ДОДАТКИ 72-82

Доклад 9 сторінок
Роздаточний матеріал

Метою даної роботи є дослідження особливостей обліку та аналізу операцій з векселями на рівні підприємства, а також специфіки застосування векселів у господарській діяльності суб’єктів господарювання.
Об’єктом дослідження є процес участі підприємства у вексельному обігу в Україні.
Предметом дослідження виступають особливості обліку, аналізу та контролю за вексельними операціями підприємства в сучасних умовах господарювання..
Робота складається зі вступу, трьох розділів висновків, списку використаних джерел та додатків.
В першому розділі проведено дослідження економічної сутності векселів, розглянуто їх класифікацію за різними ознаками. Окрему увагу приділено нормативно-правовій базі, яка регулює вексельний обіг в Україні на сучасному етапі.
В другому розділі розкрито особливості вексельних операцій, застосовуваних підприємствами в процесі своєї господарської діяльності. Розглянуто різні типи операцій із застосуванням векселів різних видів. Проведено дослідження організації обліку операцій з векселями. Окрему увагу приділено особливостям податкового обліку операцій з векселями. Розглянуто організацію контролю за вексельними операціями.
В третьому розділі запропоновано шляхи покращання обліку, аналізу та контролю операцій з векселями. Розглянуто процес побудови управлінського обліку вексельних операцій на підприємстві та шифрування стану векселів для підвищення ефективності аналізу та контролю за операціями з векселями на підприємстві.
Інформаційною базою роботи служать нормативно-правові документи, які регулюють процес обігу векселів на Україні, а також теоретичний, фактичний та методологічний матеріал, який наведено в роботах численних вітчизняних і закордонних фахівців, зокрема таких як Демченко Т.А. , Беляков Н.М., Каверін Ю.А., Лисенков Ю.М., Ляшко В.П., Малюк В.М., Мороз Ю.М., Симов’ян С.В., Юровський Б., Демківський А.В., Бутинець Ф.Ф. та багато інших.
Список литературы
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
630

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.