У нас уже 22626 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Облік і аудит податку на додану вартість
Количество страниц 75
ВУЗ Киевская национальная академия
Год сдачи 2010
Содержание ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ 6
1.1. Сутність податку на додану вартість 6
1.2. Об’єкт та база оподаткування податком на додану вартість 15
1.3. Критичний огляд спеціальної літератури з проблем обліку і аудиту податку на додану вартість 19
РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 23
2.1 Законодавчо-нормативне забезпечення бухгалтерського обліку податку на додану вартість 23
2.2. Методологія бухгалтерського обліку і звітності з податку на додану вартість 27
2.3. Організація бухгалтерського обліку і звітності податку на додану вартість 36
РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕДУРИ АУДИТУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТА НАПРЯМИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ 50
3.1. Методологія та організація аудиту податку на додану вартість 50
3.2. Інформаційне забезпечення та процедури аудиту податку на додану вартість 56
3.3. Шляхи удосконалення методів та процедур аудиту податку на додану вартість на основі комп’ютерних технологій 60
ВИСНОВКИ 64
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 66
ДОДАТКИ (аудиторський висновок, декларація ПДВ) 69-75

Мета дипломної роботи - аналіз стану обліку податку на додану вартість на підприємстві та розробка пропозиції щодо поліпшення організації та методики аудиту обліку податку на додану вартість на основі дослідження їхнього стану на конкретному підприємстві.
Предметом дослідження є методологія та діюча практика обліку та аудиту податку на додатну вартість підприємства ТОВ „Промс”.
Інформаційною базою дослідження стали закони та інші урядові нормативні документи з питань економічної політики, M(C)БO, П(С)БО, статистичні матеріали, планова та звітна інформація підприємства ТОВ „Промс”.
Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, бібліографічного списку літератури із 39 найменувань. У першому розділі розглядається податок на додану вартість як об’єкт бухгалтерського обліку і звітності, сутність податку на додану вартість, об’єкт та база оподаткування податку на додану вартість, критичний огляд спеціальної літератури з обліку податку на додану вартість. У другому розділі розглядається методологія та організація бухгалтерського обліку і фінансової звітності податку на додану вартість, організація бухгалтерського обліку і звітності податку на додану вартість. У третьому розділі розглядається методологія та процедури аудиту податку на додану вартість та напрями їх удосконалення, інформаційне забезпечення та процедури аудиту податку на додану вартість, шляхи удосконалення методів та процедур аудиту податку на додану вартість на основі комп’ютерних технологій. Загальний обсяг випускної кваліфікаційної роботи бакалавра становить 75 сторінок друкованого тексту, включає 4 таблиці, 4 рисунки, 2 додатки.
Список литературы
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
400

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.