У нас уже 19353 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Облік і аудит розрахунків з підзвітними особами
Количество страниц 100
ВУЗ Киевская национальная академия
Год сдачи 2010
Содержание ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. НОРМАТИВНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ 6
1.1. Сутність розрахунків з підзвітними особами та завдання їх обліку 6
1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку підзвітних коштів 10
1.3. Завдання аудиту розрахунків з підзвітними особами 21
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ „ЛАРІКС” ЛТД 25
2.1 Характеристика та аналіз з основних техніко-економічних показників підприємства 25
2.2. Документування операцій з підзвітними особами 28
2.3. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами 34
2.3.1. Облік господарських витрат підзвітних коштів 34
2.3.2. Облік операційних витрат підзвітних коштів 42
2.3.3. Облік витрат підзвітних коштів на відрядження 45
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ 58
3.1. Організація аудиту розрахунків з підзвітними особами 58
3.2. Методика аудиту розрахунків з підзвітними особами 67
3.3. Узагальнення результатів проведення аудиту розрахунків з підзвітними особами 77
ВИСНОВКИ 81
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 86
ДОДАТКИ 91

Предметом дослідження є теорія і практика обліку та аудиту розрахунків з підзвітними особами.
Об´єктом дослідження є облік та аудит розрахунків з підзвітними особами на підприємстві ТОВ „Ларікс” ЛТД.
Теоретичні положення і практичні аспекти обліку та аудиту розрахунків з підзвітними особами обґрунтовані в роботах Ф.Ф. Бутинця, Н.М. Головка, П.В. Мельника, Г.М. Азаренкової, Н.М.Самородової, В.В. Сопка, О.П. Кундря-Висоцька, Н.М. Ткаченка, Б.Ф. Усача та інших.
Мета дипломної роботи полягає у розкритті сутності та завдання обліку та аудиту розрахунків з підзвітними особами, дослідження практичних аспектів організації цих розрахунків на досліджуваному підприємстві.
Досягнення вказаної мети передбачає послідовне вирішення таких завдань:
 уточнення сутності розрахунків з підзвітними особами;
 розкриття нормативно-правового забезпечення обліку розрахунків з підзвітними особами;
 визначення основних аспектів документування та обліку розрахунків з підзвітними особами;
 поглиблення методики аудиту розрахунків з підзвітними особами.
Методи дослідження. Методологічною основою дипломної роботи є системний підхід до розкриття економічної сутності основних засобів та процесу їх відтворення. До основних загально наукових методів дослідження, що використані автором, слід віднести діалектичний метод пізнання, логічний та структурно-функціональний методи.
Статистичну та фактологічну основу дослідження становлять законодавчі та нормативні акти по врегулюванню операцій з основними засобами. У процесі дослідження використовувались дані бухгалтерської та статистичної звітності ТОВ „Ларікс” ЛТД – первинні документи, регістри, річні звіти.
Відповідно до логіки дослідження робота містить три розділи.
В першому розділі розкрито сутність розрахунків з підзвітними особами, завдання їх обліку і аудиту, а також нормативно-правове забезпечення цих розрахунків;
В другому розділі проводиться дослідження організації обліку розрахунків з підзвітними особами на досліджуваному підприємстві у розрізі документування цих розрахунків та організації синтетичного та аналітичного;.
В третьому розділі розглянута організація аудиту розрахунків з підзвітними особами на підприємстві, методика та узагальнення результатів його проведення.
Список литературы
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
400

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.