У нас уже 27477 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Облік і контроль розрахунків з постачальниками і підрядчиками
Количество страниц 146
ВУЗ Киевская национальная академия
Год сдачи 2010
Содержание Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти розрахунків з постачальниками і підрядчиками 7
1.1. Економічна суть поточних зобов’язень та їх класифікація 7
1.3. Нормативно – правове регулювання контролю розрахунків з постачальниками і підрядчиками 25
1.4. Організаційно-економічна характеристика підприємства ЗАТ "КШВ" 30
Розділ 2. Облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками на підприємстві ЗАТ "КШВ" 37
2.1. Організація обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками 37
2.2. Документування господарських операцій з обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками 44
2.3. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками 59
2.4. Облік і розрахунки з постачальниками і підрядчиками АРМ 67
Розділ 3. Методика та організація контролю розрахунків з постачальниками і підрядчиками на підприємстві ЗАТ "КШВ" 76
3.1. Організація контролю і ревізії розрахунків з постачальниками і підрядчиками на підприємстві 76
3.2. Визначення методики вивчення і перевірки облікової документації розрахунків з постачальниками і підрядчиками 89
3.3. Проведення контролю і ревізії розрахунків з постачальниками і підрядчиками та оформлення його результатів 102
Висновки 112
Список використаної літератури 116
Додатки 122-146 (Баланс, фінрезультати)

Метою дипломної роботи є дослідження організації та методики обліку та контролю розрахунків з постачальниками і підрядчиками підприємства в сучасних умовах.
Предметом дослідження є методологія та діюча практика обліку та контролю розрахунків з постачальниками і підрядчиками підприємства.
Суб'єктом дослідження є комплекс теоретичних і практичних питань бухгалтерського обліку та контролю розрахунків з постачальниками і підрядчиками підприємства ЗАТ „КШВ”.
Інформаційною базою дослідження стали закони та інші урядові нормативні документи з питань економічної політики, M(C)BO, П(С)БО, статистичні матеріали, планова та звітна інформація підприємства ЗАТ „КШВ”, розробки науково-дослідних установ та особисті спостереження автора. В процесі використовувались роботи вчених з питань обліку та контролю розрахунків з постачальниками і підрядчиками підприємства, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів.
В роботі використані загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез, зіставлення, узагальнення, порівняння. Дослідження ґрунтувалось на положеннях діалектичного методу пізнання процесів і явищ у їх взаємозв'язку та розвитку, використовувались методи та прийоми економічного аналізу при дослідженні рівня та динаміки витрат на виробництво продукції підприємства.
Основним принципом проведеного дослідження є системний підхід до узагальнення економічної інформації у відповідності з поставленими завданнями.
Список литературы
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
400

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.