У нас уже 19353 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Облік, аналіз і аудит витрат виробництва продукції
Количество страниц 120
ВУЗ Киевская национальная академия
Год сдачи 2010
Содержание Вступ 3
Розділ 1 5
Теоретичні аспекти витрат на виробництво продукції 5
1.1. Економічна сутність витрат та класифікація витрат 5
1.2. Критичний огляд нормативно-законодавчої бази та спеціальної літератури обліку, аналізу і аудиту витрат на виробництво продукції 25
1.3. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ „Віліс” 32
Розділ 2 38
Організація обліку витрат на виробництво продукції на підприємстві 38
2.1. Первинний облік витрат на виробництво 38
2.2. Фінансовий облік витрат на виробництво 42
2.3. Управлінський облік витрат на виробництво 53
Розділ 3 58
Організація аналізу та аудиту витрат на виробництво продукції на підприємстві 58
3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу витрат на виробництво продукції на підприємстві 58
3.2. Загальний аналіз витрат на виробництво продукції 63
3.3. Факторний аналіз витрат на виробництво продукції 69
3.4. Організація та проведення аудиту витрат на виробництво на підприємстві 73
Висновки та пропозиції 101
Список використаної літератури 104
Додатки 111-120

Метою дипломної роботи є дослідження організації та методики обліку, аналізу та аудиту витрат на виробництво продукції підприємства в сучасних умовах. Цільове спрямування роботи обумовило постановку наступних завдань:
- вивчити законодавчі та нормативні документи з обліку, аналізу та аудиту витрат виробництва підприємства;
- визначити сутність, місце та роль витрат підприємства як економічної категорії, об'єкту фінансового та податкового обліку в ринкових умовах;
- дослідити порядок формування витрат на виробництво продукції підприємства та організаційно-економічні засади управління ними;
Предметом дослідження є методологія та діюча практика обліку, аналізу та аудиту витрат на виробництво продукції підприємства.
Об'єктом дослідження є комплекс теоретичних і практичних питань бухгалтерського обліку аналізу і аудиту витрат виробництва продукції підприємства ТОВ „Віліс”.
Інформаційною базою дослідження стали закони та інші урядові нормативні документи з питань економічної політики, M(C)BO, П(С)БО, статистичні матеріали, планова та звітна інформація підприємства ТОВ „Віліс”, розробки науково-дослідних установ та особисті спостереження автора. В процесі використовувались роботи вчених з питань обліку витрат на виробництво продукції підприємства, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів.
В роботі використані загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез, зіставлення, узагальнення, порівняння. Дослідження ґрунтувалось на положеннях діалектичного методу пізнання процесів і явищ у їх взаємозв'язку та розвитку, використовувались методи та прийоми економічного аналізу при дослідженні рівня та динаміки витрат на виробництво продукції підприємства.
Основним принципом проведеного дослідження є системний підхід до узагальнення економічної інформації у відповідності з поставленими завданнями.
Список литературы
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
500

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.