У нас уже 27477 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Облік, аналіз і аудит лізингових операцій
Количество страниц 110
ВУЗ Киевская национальная академия
Год сдачи 2010
Содержание ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ 9
1.1. Аналіз основних техніко – економічних показників діяльності ТОВ „Унібудінвест”, його галузеві особливості та оцінка фінансового стану 9
1.2. Економічна сутність, інформаційне забезпечення та економічно-правовий аналіз нормативної бази по обліку, аналізу та аудиту лізингових операцій 22
1.3. Огляд літературних джерел обліку, аналізу та аудиту лізингових операцій 37
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ 41
2.1. Організація обліку лізингових операцій 41
2.2. Аналітичний та синтетичний облік лізингових операцій. 48
2.3. Відображення лізингових операцій в фінансовій звітності. 54
2.4. Організація та методологія обліку лізингових операцій із застосуванням ПЕОМ 55
РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ 64
3.1. Система аналітичних показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу лізингових операцій. 64
3.2. Загальний аналіз лізингових операцій та її динаміка 73
РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ 79
ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ 79
4.1. Організація і методика проведення аудиту лізингових операцій 79
4.2. Етапи проведення аудиту лізингових операцій. 83
4.3. Узагальнення результатів проведення аудиту лізингових операцій. 95
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 99
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 102
ДОДАТКИ 106-110
1. ПЛАН АУДИТУ лізингових операцій
2. ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ
3. Аудиторський висновок За результатами перевірки лізингових операцій

Метою даної роботи є всебічний розгляд економічних і організаційних засад лізингових операцій; організації обліку та аналізу ефективності лізингових операцій, а саме організації первинного обліку, відображення лізингових операцій в бухгалтерському обліку. А також розгляд методики і організації аудиту лізингових операцій. Цільове спрямування роботи обумовили постановку наступних завдань:
- вивчити законодавчі та нормативні документи обліку, аналізу і аудиту лізингових операцій;
- визначити сутність, місце та роль лізингових операцій як економічної категорії, об'єкту фінансового обліку в ринкових умовах;
- дослідити порядок розрахунків лізингових операцій на підприємстві та організаційно-економічні засади управління ними;
- оцінити діючу систему обліку, аналізу і аудиту лізингових операцій на підприємстві;
Об’єкт дослідження: облік, аналіз і аудит лізингових операцій. Методологія та діюча практика обліку, аналізу і аудиту лізингових операцій, договори, первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, звітність підприємства та інші документи, які пов’язані з лізинговими операціями.
Предметом дослідження обране підприємство ТОВ „Унібудінвест”.
В роботі використані загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез, зіставлення, узагальнення, порівняння. Дослідження ґрунтувалось на положеннях діалектичного методу пізнання процесів і явищ у їх взаємозв'язку та розвитку, використовувались методи та прийоми економічного аналізу при дослідженні рівня та динаміки лізингових операцій підприємства.
Інформаційною базою дослідження стали закони та інші урядові нормативні документи з питань економічної політики, міжнародні (стандарти) бухгалтерського обліку (М(С)БО), національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО), спеціальна література, інструкції та нормативні документи, статистичні матеріали, планова та звітна інформація підприємства (ТОВ „Унібудінвест”), розробки науково-дослідних установ та особисті спостереження автора. В процесі використовувались роботи вчених з питань обліку лізингових операцій, матеріали науково–практичних конференцій та семінарів.
Основним принципом проведеного дослідження є системний підхід до узагальнення економічної інформації у відповідності з поставленими завданнями
Список литературы
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
500

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.