У нас уже 19354 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Соціально - правовий захист дітей
Количество страниц 68
ВУЗ Киевская национальная академия
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 5003.doc 
Содержание ВСТУП…………………………………………………………………… 3
Розділ 1. Права людини та їх захист…………………………………. 6
Права і обов’язки людини у суспільстві……………………………….. 6
Жорстоке поводження з дітьми. Принципи захисту прав дитини……………………………………………………………………..10
Соціально-педагогічна діяльність. Соціальна профілактика, захист та реабілітація…………………………………………………………….15
Розділ 2. Нормативно-правовий захист урядовими і неурядовими організаціями в Україні і в світі……………………...20
Нормативний захист прав дитини в Україні і в світі.
Конвенція ООН…………………………………………………………...20
Діяльність урядових та неурядових організацій у сфері захисту прав дитини. ЮНІСЕФ та ЗМІ………………………………………………...24
Розділ 3. Особливості практичної соціальної роботи з неповнолітніми………………………………………………………….30
Соціологічне дослідження щодо прав і свобод дітей в Україні………30
Нормативно-правове забезпечення захисту дитини…………………... 35
Методичні рекомендації щодо профілактичної роботи соціального працівника з батьками щодо зміцнення сім’ї………………………….. 37
ВИСНОВОК……………………………………………………………... 46
Література………………………………………………………………... 48
Додатки…………………………………………………………………… 53
Додаток А………………………………………………………………… 54
Додаток Б…………………………………………………………………. 56
Додаток В………………………………………………………………… 61
Додаток Г…………………………………….…………………………… 62
Додаток Д………………………………………………………………… 64
Додаток Е………………………………………………………………… 66
Додаток Є………………………………………………………………… 67
Додаток Ж……………………………………………………………… 68


ВСТУП
За 10 років, які минули після прийняття Конвенції ООН про права дити¬ни, більш ніж 2 млн. дітей було вбито та понад 6 млн. поранено або скалічено у збройних конфліктах. Велика кількість дітей була залучена до лав секс-рабів.
Понад 4,3 млн. дітей у віці до 15 років померли від СНІДу, а більш ніж 1,4 млн. - ВІЛ-інфіковані. Кожної хвилини п'ятеро молодих людей віком від 15 до 24 років інфікуються ВІЛ. Це 7 тис. осіб щодня. 13 млн. осиротіли че¬рез СНІД, тому що їхні батьки померли від цієї хвороби.
Водночас щонайменше 30 відсотків дітей віком до 5 років страждають від сильного або часткового недоїдання. І навіть у найбагатших країнах одна дитина з десяти виховується у сім'ї, що живе за межею бідності.
Саме така ситуація склалася на сьогодні, проблема дитинства одна з найважливіших проблем нашої країни. І не треба легковажно ставитися до подібної ситуації, бо діти – це наше майбутнє і треба сприймати це дуже серйозно.
На паперах все виглядає не так, як у реальному житті. Більшість дітей, як і їхніх батьків, і уявлення не має про права дитини і про Конвенцію ООН. Та навіть ті, хто знають, не можуть застосувати свої знання належним чином, бо вічною проблемою нашого населення була юридична необізнаність та неграмотність. Так, держава робить деякі окремі, повільні, рідкі кроки на шляху вирішення цієї проблеми, але повинні існувати дійсні шляхи виходу, справжня рішуча програма.
Саме тому ця проблема й зумовила вибір теми курсової роботи, що має назву: «Соціально-правовий захист дітей». Ця тема є дуже актуальною у наш час. Це пов’язано з масовою необізнаністю населення нашої країни щодо захисту прав дітей. Тому в курсовій роботі представлено основи нормативно-правового захисту дітей, та особливості правової соціальної роботи з неповнолітніми.
Об’єкт курсової роботи – соціально-правовий захист дітей в Україні і світі.
Предметом слугують особливості захисту дітей та підлітків.
Метою є: визначення основних прав і свобод дітей в Україні і світі, опрацювання проблеми щодо надання соціально-правової допомоги дітям та розробка порад щодо професійної роботи з досліджуваної теми.
Відповідно до мети роботи, визначено такі завдання:
1. Опрацювати наукову літературу та нормативно-правову базу з досліджуваної проблеми.
2. Розглянути права дітей у сучасному суспільстві та їх забезпечення урядовими і неурядовими організаціями.
3. Дослідити сутність прав і свобод, що забезпечуються дітям.
4. Розробити рекомендації для соціального працівника щодо профілактичної роботи з батьками дітей щодо зміцнення сім’ї.
Можна ще довго говорити про права дитини, випадки їх порушень, недоліки законодавства (декларативність, відсутність механізму реалізації прав, тощо), але потрібно діяти. На мій погляд, потрібна справжня програма дій, яка б допомагала збереженню й дотриманню прав дитини.
Для цього в першу чергу потрібно:
• налагодити механізм виконання законів;
• гарантувати прожитковий мінімум для дитини шляхом державної дійсної підтримки сімей з дітьми;
• надати можливість батькам заробляти необхідні кошти для утримання дітей;
• законодавчо закріпити принцип найповнішого забезпечення інтересів дитини за вирішенням будь-яких питань про неї і з нею;
• гарантувати дитині юридичну допомогу;
• реформувати систему сирітських закладів;
• внести зміни у законодавство про всиновлення, запровадити альтернативні форми опіки над дітьми;
• збереження безплатної вищої освіти;
• створення дійсної державної діючої організації, яка б контролювала дотримання Конвенції ООН про права дитини та захищала інтереси і права дітей;
• запровадити нову систему запобігання злочинності серед дітей;
• ввести нову систему виправних закладів, що стосуються дітей;
• встановити гарантії працевлаштування неповнолітніх;
• ввести обов’язкову мінімальну правову освіту серед дітей та молоді, щоб вони знали свої права та яким шляхом відновити порушені свої права, а також видавати правову періодику для молоді, яка б була доступною, організувати гуртки з прав людини і громадянина, організувати центр юридичних консультацій для підлітків.
Якщо б держава виконала б декілька пунктів з переліченого списку, то становище дітей в Україні пішло б на покращення.
Список литературы ВИСНОВОК
Отже, можна зробити висновок, що соціально-правовий захист дітей є одним з найважливіших заходів державної політики країни. Тема курсової роботи є актуальною в наш час. Можна сказати, що вивчивши відповідну літературу в курсовій роботі було розглянуто тему прав і обов’язків дітей, жорстоке поводження з дітьми. Також великої уваги приділено соціально-педагогічній діяльності соціального працівника з дітьми та діяльності урядових і неурядових організацій по забезпеченню прав дітей. Було проведено за допомогою анкетування та опитування соціологічне дослідження щодо реалізації прав дітей, на основі чого було розроблено методичні рекомендації щодо профілактичної роботи соціального працівника з батьками.
Ці рекомендації націлені на роботу з батьками щодо зміцнення сім’ї. Ще вважається, що починати змінювати суспільство треба з молоді, із забезпечення прав, гарантованих Конвенцією. Таких прав, як право на вільне висловлювання своїх думок, своїх поглядів на різні проблеми, право бути вислуханим і право приймати рішення, впливати на процеси в суспільстві. Механізми для забезпечення цих прав існують не тільки в державі, а й в молодіжному та дитячому оточенні – в розвитку шкільного самоврядування, залученні дітей до обговорення суспільних проблем, які безпосередньо їх стосуються. Коли, наприклад, ухвалювалося рішення стосовно проведення шкільної реформи, ніхто не поцікавився думкою школярів. Вважаю, що в цьому випадку слід би послухати учнів і врахувати їхні побажання.
Коли я починала працювати над цією курсовою роботою, я навіть і не знала, скільки прав має по законодавству дитина, як вони регулюються, якими документами вони проголошуються та ін. У процесі роботи я прочитала багато різної літератури, періодичних видань, по-новому подивилася на класичні літературні приклади. Я думаю, що моя курсова робота буде корисною моїм друзям, дітям Білоцерківщини й України. Сподіваюсь, що цією роботою зацікавляться дорослі – батьки, вчителі, працівники органів влади. Велику користь мають наведені в роботі адреси різних міжнародних і українських організацій, що можуть захистити дітей у випадках порушень їхніх прав. Мені вдалося зібрати ці адреси з різних джерел (газети, Internet, інформаційні бюлетені та ін.). Ця робота буде цікавою працівникам ЗМІ, тому що тут наведені обов’язки журналістів та етичні норми при висвітленні прав дітей та самих дітей.
Ми перебуваємо у періоді трансформації, не тільки політичної, але й культурної. У нас зараз суспільна криза – і вона відчутно позначається на молоді. Однак нинішня молодь вже зробила ковток свободи – тому зміни на гірше вже не зможуть відбуватися.1. Бех І.Д. Особистісно-зорієнтоване виховання. — К.:ІЗМН, 1998. — 204 с.
2. Брандер П., Гомер Р., Кин 3., Леминер М., Оливейра Б., Ондрачкова Я., Суслова Е. и др. Компас : Пособие по образованию в области прав человека с участием молодежи/Под ред.: Брандер П., Кин 3., Леминер М. — Венгрия, Соnkі оr Еurоре, 2007.
3. Бугаєць Н.А. Професійно-педагогічна підготовка май¬бутніх учителів до роботи з сім'єю учня: Дис. ... канд. пед.наук: 13.00.04. — Харків: ХДПУ, 2007. — 182 с.
4. Буше-Сольнье Франсуа. Практический словарь гуманитарного права. — М., 2004. — С. 130.
5. Вища освіта: Інформаційний вісник. — 2004. — № 15.
6. Газман О.С. Воспитание и педагогическая піддержка детей // Народное образование. — 1998. — № 6. — С. 36—31.
7. Газман О.С. Педагогическая поддержка детей в образовании как инновационная проблема // Новые ценности образования: десять концепций и зссе / Под ред. Н.Б. Крылова — М., 1995. — Вып. 3. — С. 36—42.
8. Дети социального риска и их воспитание: Учебно-методич. пособие / Под науч. ред. Л.М. Шипицыной. - СПб.: Изд-во «Речь», 2003. - 144 с.
9. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист (Збірник документів). Частина II. — АТ «Видавництво «Столиця», 1998. — 292 с.
10. Дрожжина Т.В. Сутність педагогічної підтримки як складової особистісно-орієнтовного освітнього процесу // Збірник наукових праць "Засоби навчальної та науково-дослідної роботи". — Вип. 17. — X.: ХДПУ — ОВС, 2007.— С. 98—102.
11. Дубровина И.В. Школьная психологическая служба: Вопросы теории и практики.- М:Педагогика, 1991.
12. Забадыкина Е.В. Памятка социальному работнику. Основные сведения о насилии в семье // Социальные работники за безопасность в семье / Под ред. М.И. Либо- ракиной. — М.: РИК Русанова: 1999. — С. 138—142.
13. Закон України «Про загальну середню освіту» // Нормативно-правове забезпечення освіти: доктрина, закони, концепції.— 4.1. — Харків: Основа, 2004. — С.58—86.
14. Закон України «Про освіту» (введений в дію Постано¬вою Верховної Ради УРСР № 1144-XII від 4 червня 1991 р., із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 34, ст. 450.
15. Закон України «Про охорону дитинства» (від 26 квіт¬ня 2006 р. № 2402-3). — Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № ЗО, ст.142.
16. Запобігання і протидія насильству в сім’ї / За ред. І.М. Трубавіної. — К.: ДЦССМ, 2004. — С. 100—101.
17. Запобігання торгівлі людьми. Навчальний посібник / За ред. Шевченко К.Б., Удалової О.А. — Київ, 2004.
18. Запобігання торгівлі людьми: Навч.-метод. посібник./К.Б. Левченко, О.А. Удалова, І.М. Трубавіна та ін.; Заг. ред. К.Б. Левченко та О.А. Удалової. К.: Міленіум, 2004. — 180 с.
19. Захаров А. Как предупредить отклонения в пове¬дений ребенка. — М., 1986.
20. Інтернет-сайт центру «Ла Страда-Україна»
21. Карпіловська СЯ. Психологічна підтримка в термінальну періоді життя людини // Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія. Матеріали методологічного семінару АПН України 12.11.1998. — К.: ІСПП АПН, 1998 — С. 339—345.
22. Киренко С. Кримінально-правова охорона неповнолітніх: новий КК — старі проблеми // Право України. — 2007. — №6. — С. 39—41.
23. Козубовський В.В. Роль соціологічних теорій дитячої кривди у Британській практиці соціальної роботи. — Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соцільно-правовий захист дітей, позбавлених батьківської опіки» // 36. «Науковий вісник» УжНУ. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». — № 9. — Ужгород: УжНУ, 2005. — С. 43—44.
24. Кондрашенко В.Т. Девиантное поведение у подростков. - М.: 1999.
25. Кондрашова Л.В. Формування професійного "Я" майбутніх педагогів засобами особистісно-зорієнтованого нав¬чання в практиці вищої ніколи // Педагогіка вищої та серед¬ньої школи. — Вил. 2. — Кр. Ріг: КДПУ, 2000. — С. 3—13.
26. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Нормативно-правове забезпечення освіти: доктрина, закони, концепції. — 4.1. — Харків: Основа, 2004. — С. 107—108.
27. Короткий тлумачний словник української мови / За ред. Д.Г. Гринчишина. — К.: Рад. шк., 1988. — 320 с.
28. Криминология / Под ред. акад. Кудрявцева В.Н., докт. юрид. наук В.Е. Зминова. — М.: Юрист, 2005. — 734 с.
29. Кримінальний кодекс України. — К., 2006.
30. Лазаренко Б.П. Соціальна база поширення ВІЛ-інфекції в Україні. Стратегія надання психологічної допомоги ВІЛ-інфікованим // Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія. Матеріали методологічного семінару АПН України 12.11.1998. — К.: ІС і ПП АПН, 1998. — С. 361—368.
31. Левченко К.Б., Удалова О.А. та ін. Запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей: Навч.-метод, посібн. — К.: Міленіум, 2005.
32. Лисенко І. Кримінально-правовий захист дітей від екс¬плуатації — Право України. — 2007. — № 4. — С. 65—69.
33. М. Тейлор. Європейська конвенція з прав людини: відправні пункти: Матеріали для вчи¬телів. — Україна, Департамент управління документальною інформацією, 2007.
34. Максимова Н.Ю., Мілютіна К.Л. Соціально-психоло¬гічні аспекти проблеми насильства. — К.: Комітет сприяння захисту прав дітей, 2003. — 344 с.
35. Насонова О.Б. Становище дитячої особистості у сімей¬них взаєминах // Вихователю про психологію та педагогіку сексуального розвитку дитини. — К., 1996.
36. Овчарова Р.В. Технологии практического психолога образования. - М.: Сфера, 2000.
37. Онофрійчук О.А., Чалая Г.Б. Молодежное лидерство. Работа с волонтерами. — Харьков: БФ "Общественные инициативы", Альянс партнерства Каунтерпарт, 2000. — 12 с.
38. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затверджен¬ня Положення про загальноосвітній навчальний заклад» // Нормативно-правове забезпечення освіти: доктрина, закони, концепції. — Ч.І.— Харків: Основа, 2004. — С. 87—106.
39. Права дитини: сучасний досвід та інновації. Заг. редакція Г. Лактіонової. — К.: Либідь, 2005.
40. Просвітницька діяльність щодо запобігання торгівлі людьми: методичні рекомендації/К. Б. Левченко, С. В. Колесникова, Л. Г. Ковальчук та ін. — К., 2004. — 84 с.
41. Психологія соціальної роботи / Під заг. ред. М.А.Гуліної. - СПб.: Питер, 2007. - 352 с.
42. Савченко О. Особистісно-орієнтована підготовка май¬ бутнього вчителя // Педагогічна газета. — 2006. — № 7 (липень).— С. 1.
43. Система захисту дітей від жорстокого поводження / За заг. ред. К.Б. Левченко, І.М. Трубавіної. — К.: Держ-соцслужба, 2005. — 344 с.
44. Социология. Знциклопедия. — Минск: Книжний дом, 2003. - С. 915 917.
45. Стародубцева И.В. Воспитание и педагогическое сопровождение детей, попавших в трудную жизненную ситуацию // Проблеми освіти. - 2004. - Вип.40. - С.76-82.
46. Степанов Е. Личностно-ориентированньш подход в педагогической деятельности // Воспитание школьников. — 2003. — № 2. — С. 2—5.
47. Трубавіна І.М. Новий Сімейний кодекс України і соціальна робота з сім’єю // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. — 2003. — № 1. — С.29—33.
48. Трубина Л. Толерантная и интолерантная личность: основные черты и отличия // Воспитание школьников. — 2003. — № 3. — С.ЗЗ—35.
49. Указ Президента України «Про Національну док¬трину розвитку освіти» // Нормативно-правове забезпечення освіти: доктрина, закони, концепції. — 4.1.— Харків: Основа, 2004. — С. 3—24.
50. Шимкене Ж. Осознанное родительство: опыт, проблеми, перспективи: (Рабочие материалн семинара). — К.: ДХФ, 2006. — 14 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
500
Скачать бесплатно 5003.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.