У нас уже 22081 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Формування оптико-просторових подань у молодших школярів з оптичною дісграфією
Количество страниц 80
ВУЗ Киевский педагогический университет
Год сдачи 2010
Содержание Вступ 3
1. Сучасні наукові подання про оптичний дисграфией її корекції в молодших школярів 5
1.1. Вплив сформованості просторово зорового гнозиса та оптико – просторових подань на засвоєння дитиною письмового мовлення 5
1.2. Проблемні питання вивчення оптичної дисграфии 17
1.3. Сучасні наукові підходи корекції оптичної дисграфии 21
2. Експериментальне вивчення порушень оптико – просторових подань у молодших школярів та їхня корекція 27
2.1. Виявлення порушень оптико – просторових функцій у молодших школярів з оптичної дисграфией 27
2.2 Організація та зміст експериментального навчання 48
2.3 Оцінка результатів проведеної роботи 54
Висновок 56
Список літератури 58
Додатки
Список литературы 1. Алексєєва А. М. , Яншина В. И. .Методика розвитку мовлення й навчання рідній мові дошкільників: уч. посібник. - 3-е изд., - М. Академія, 1998. - 400с.
2. Алтухова Н. Г. Навчитеся чути звуки. - Спб., 1999.
3. Альбом для логопеда. - М.: Владос, 1998. - 280 с.
4. Ананьев Б.Г. Аналіз труднощів у процесі оволодіння дітьми читанням і листом // Звістки АПН РСФСР. 1955. Вып. 70. С. 105-149.
5. Ананьев Б.Г. Просторове розрізнення. Л., 1955; Тихий Н.А. До питання про генезис сприйняття простору // Звістки АПН РСФСР. 1956. Вып. 86.
6. Анохін П.К. Системні механізми вищої нервової діяльності. Вибрані труди. - М.: «Наука», 1979. - 454 с.
7. Аркин Е. А. .Питання радянського дошкільного виховання. - М.,1950.
8. Ахутина Т.В. Нейролінгвістика норми // I Міжнародна конференція пам'яті А.Р. Лурия. Збірник доповідей під ред. Е.Д. Хомской, Т.В. Ахутиной. - М.: «Російське психологічне суспільство», 1998. С. 289-298.
9. Ахутина Т.В. Нейропсихологический підхід до діагностики труднощів навчання // Проблеми спеціальної психології й психодиагностика розвитку, що відхиляється. - М.: Изд-У Мін. загального й проф. утворення РФ, 1998. С. 85-92.
10. Ахутина Т.В. Породження мовлення: Нейролінгвістичний аналіз синтаксису. - М.: Изд-У МГУ, 1989. - 213 с.
11. Ахутина Т.В. Труднощі листа і їх нейропсихологическая діагностика // Лист і читання: труднощі навчання й корекція: Навчальний посібник / Під общ. ред. О.Б. Иншаковой. - М.: МПСИ, 2001. С. 7-20.
12. Ахутина Т.В., Золотарьова Э.В. Про зорово-просторовий дисграфии: нейро-психологічний аналіз і методи її корекції // Школа здоров'я. 1997. №3. З 38-42.
13. Ахутина Т.В., Игнатьева С.Ю., Максименко М.Ю., Полонская Н.Н., Пылаева Н.М., Яблокова Л.В. Методи нейропсихологического обстеження дітей 6-8 років // Вісник Моск. ун-та. Серія 14, Психологія. 1996. № 2. - С. 51-58.
14. Балонов Л.Я., Деглин В.Л. Слух і мовлення домінантної й недомінантної півкуль. - Л.: «Наука», 1976. - 218 с.
15. Баренцева Н. С. , Колесшкова Е. В. Розвиток фонематичного слуху в дошкільників. - М., 1997.
16. Безруких М.М., Єфімова С.П. Дитина йде в школу. - М.: «Академія», 2000. - 248 с.
17. Беккер К. П., Совак М. Логопедія: Пер. с ньому. - М.,1981.
18. Белобрыкина О. А. Мовлення й спілкування. Посібник для батьків і педагогів. - Ярославль: Академія розвитку, 1998 - 240з
19. Бельтюков В. И. Значення досліджень оволодіння вимовою в нормі для сурдопедагогической і логопедичної практики // Дефектологія. - №3. 1977.
20. Бельтюков В. И. Механізми оволодіння вимовою дітьми, що чують, // Дефектологія. №1,1978.
21. Бельтюков В. И., Салахова А. Д. Закономірності оволодіння вимовою дітьми, що чують, // Дефектологія. №5, 1976.
22. Бернштейн Н.А. Про побудову рухів. М.,1947. С. 206.
23. Бодуэн де Куртенэ И.А. Вибрані труди по загальному мовознавству /В 2-х т./. - М.: Изд-В АН РСФСР, 1963.
24. Бондаренко А. Н.. Словесні ігри в дитячому садку. 2-е видання. - М.: Освіта . 1977.
25. Бородич А. М. Методика розвитку мовлення дітей. Навчальний посібник для студентів пед. ин-тов по спец. "Дошкільна педагогіка й психологія". - 2-е изд. - М.: Освіта, 1981.
26. Бугрименко Е. А., Цукерман Г.А. Учимося читати й писати. - М.: Знання, 1994.
27. Бурлакова М.К. Корекційно-педагогічна робота при афазії. - М.: «Освіта», 1991. - 190 с.
28. Бурлакова М.К. Мовлення й афазія. - М.: «Медицина», 1997. - 280 с.
29. Венгер Л. А. , Пилюгіна Э. Г. .Виховання сенсорної культури дитини. - М.; Освіта, 1988.
30. Венгер Л. А., Марцинковская Т.Д., Венгер А.Р. чи Готовий ваша дитина до школи. - М.: Знання, 1994.
31. Ветвицкий В.Г., Іванова В.Ф., Моисеева А.И. Сучасний російський лист. - М.: «Освіта», 1974. - 144 с.
32. Винарская Е.Н., Лепская Н.И. Звукові порушення артикулированной мовлення при эфферентной моторної афазії // Дослідження з мовної інформації. Вып 2. - М., 1968.
33. Волкова Г.А. Логопедична ритміка: Навчальний посібник для студентів пед. ин-тов по спец. №2111 "Дефектологія". - М.: Освіта, 1985.
34. Волоскова Н. Н. Формування графо-моторного компонента листа в початкових класів, що вчаться,// Лист і читання: труднощі навчання й корекція: Навчальний посібник/ під общ. ред. канд. пед. наук, доцента О.Б. Иншаковой. - М:Московкий психолого-соціальний інститут; Воронеж: МОДЭК, 2001 - с. 193-199
35. Волоскова Н. Н. Труднощі формування навички листа в початкових класів, що вчаться. - М., 1996.
36. Валлон А. Психічний розвиток дитини. М ,1967 С.
37. Виховання й навчання дітей з розладами мовлення. - М. ; 1968.
38. Виготський Л.С. Розвиток вищих психічних функцій. З неопублікованих праць. - М.: Изд-В Акад. пед. наук, 1960. - 500 с.
39. Гаубих Ю. Г. , Липкина Ю. С. . Гри в логопедичній роботі з дітьми. Пос. для логопедів. Під ред. Селиверстова В. И. - 2-е изд. - М.; Освіта. - 1979.
40. Гвоздьов А.Н. Питання вивчення дитячого мовлення. - М.: Изд-В АПН РСФСР, 1961. - 471 с.
41. Гвоздьов А.Н. Сучасна російська літературна мова. - М.: Учпедгиз, 1958. - 408 с.
42. Гойхман О. Я. , Надеина Т. М. .Основи мовної комунікації. Учеб. Для вузів. //Під ред. Гойхмана О. Я. - М.; ИНФРА - М., 1997. - 272с.
43. Голод В.И. Функціональна асиметрія мозку в дітей з порушеннями мовного розвитку: Автореферат дис... канд. пед. наук. - М.,1985.-16 с.
44. Грушевская М.С. Дисграфия в молодших школярів: Автореферат дис... канд. пед. наук. (13.0003). - М., 1982. - 23 с.
45. Дефектологічний словник. - М.; 1970.
46. Ефименкова Л. Н. Формування мовлення в дошкільників. - М.; 1985.
47. Ефименкова Л.Н. Корекція усного й письмового мовлення початкових класів, що вчаться: Кн. для логопедів. - М.: Освіта, 1991.
48. Зиндер Л.Р. Нарис загальної теорії листа / АН СРСР, Науч. рада по теорії рад. мовознавства, Ин-т мовознавства. - Л.: «Наука», 1987. - 112 с.
49. Иншакова О.Б. Порушення листа й читання учнів правшей і неправшей. Дисс... канд. пед. наук. - М., 1995. - 169 с.
50. Карпенко Н.П. Роль уваги в походженні й корекції дисграфий: Автореферат дис... канд. психол. наук. (19.00.07). - М., 1980. - 22 с.
51. Колповская И.К. Особливості листа в дітей при ОНР: Автореферат дис... канд. пед. наук. (13.732). - М., 1970. - 20 с.
52. Корнєв А. Н. Порушення листа й читання в дітей. - Спб.: “Будинок Мім”, 1997.
53. Корнєв А.Н. Порушення читання й листа в дітей: Учбово-методичний посібник. - Спб.: ИД «Мім», 1997. - 286 с.
54. Корсакова Н.К., Микадзе Ю.В., Балашова Е.Ю. Невстигаючі діти: Нейропсихологическая діагностика труднощів у навчанні молодших школярів. - М.: «Російське педагогічне агентство»,1997.-124 с.
55. Курганський А.В., Ахутина Т.В. Труднощі в навчанні й серійній організації рухів у дітей 6-7 років // Вестн. Моск. Ун-Та. Серія 14, Психологія. 1996. № 2. - С. 58-65.
56. Лалаева Р.И., Венедиктова Л.В. Диференціальна діагностика й корекція порушень читання й листи в молодших школярів. - Спб.: «Утворення», 1997. - 172 с.
57. Левина Р.Е. Порушення листа в дітей з недорозвиненням мовлення. - М.: Изд-В АПН РСФСР, 1961. - 312 с.
58. Логопедія: Учеб. для студентів дефектол. фак. пед. ин-тов. Під. ред. Л.С. Волковій. - 2-е изд. - М.: Освіта: Владос, 1995.
59. Лурия А.Р. Вищі коркові функції людини і їхнього порушення при локальних поразках мозку. - М.: Изд-У МГУ, 1969. - 504 с.
60. Лурия А.Р. Нариси психофізіології листа. - М.: Изд-В АПН РСФСР, 1950. - 84 с.
61. Методика адаптованого нейропсихологического дослідження для дитячих невропатологів. Методичні рекомендації / Сост.: Э.Г. Симерницкая, И.А. Шпаків, Л.И. Московичюте, В.И. Голод і ін. - М.: МЗ СРСР, 1988. - 21 с.
62. Милостивенко Л.Г. Методичні рекомендації з попередження помилок читання й листи в дітей: З досвіду роботи: Навчальний посібник. - Санкт-Петербург, фірма "Стройлеспечать", 1995.
63. Нємцова Н.Л. Дзеркальні помилки листа. Дисс... канд. пед. наук. - М., 1999. - 153 с.
64. Никашина Н.А. Неуспішність першокласників, що мають недоліки вимови, і шляхи її усунення: Автореферат дис... канд. пед. наук. - М., 1959. - 19 с.
65. Плоткина И.М. До питання про механізми дисграфии, пов'язаної з порушенням аналізу й синтезу структури слів і речень в учнів 1-2 класів допоміжної школи // Психічні й мовні порушення в дітей і шляху їхньої корекції: Сб. науч. тр. - Л.: ЛГПИ, 1978. - С. 96-104.
66. Полонская Н.Н. Застосування нейропсихологического методу дослідження в діагностиці дітей з порушеннями мовлення // Школа здоров'я. 1999. №2. С. 72-79.
67. Полякова Н.А. Формування домінантності півкуль в учнів 1 класу із ТНР // Психолого-педагогічні основи коррекционной роботи з аномальними дітьми: Тези доповідей Межвуз. конференції молодих учених і студентів. - Л.: ЛГПИ ім. А.И. Герцена, 1990. С. 33-34.
68. Садовникова И.Н. Порушення письмового мовлення і їхнє подолання в молодших школярів: Навчальний посібник. - М.: Владос, 1995.
69. Семенович А.В. Межполушарная організація психічних процесів у лівш: Уч. посібник. - М.: Изд-У МГУ, 1991. - 95 с.
70. Семенович А.В. Психолого-педагогічний супровід дитят-лівш. - М.: МГПУ, 1998. - 32 с.
71. Симерницкая Э.Г. Мозок людини й психічні процеси в онтогенезі. - М.: Изд-У МГУ, 1985. - 190 с.
72. Симерницкая Э.Г., Иншакова О.Б. Порушення пам'яті в дітей з дисграфией. Учитель-Дефектолог: Сучасні проблеми підготовки й удосконалювання роботи. - М.: МГПИ ім. В.И. Леніна, 1990. С. 212-223.
73. Симерницкая Э.Г., Московичюте Л.И., Семенович А.В. Лист у переучених лівш // Леворукость у дітей і підлітків. Збірник праць. Під ред. Г.Н. Сердюковской і А.П. Чуприкова. - М., 1987. С. 137-142.
74. Спирова Л.Ф. Особливості мовного розвитку учнів з важкими порушеннями мовлення: ( I-IV кл.). - М.: «Педагогіка», 1980. - 192 с.
75. Сумченко Г.М. Букви я, е, е, ю в листі молодших школярів // Удосконалювання методів діагностики й подолання порушень мовлення / Під ред. В.А. Ковшикова. - Л.: ЛГПИ ім. А.И. Герцена. - 1989. С. 78-86.
76. Токарєва О.А. Розладу читання й листа (дислексии й дисграфии) // Розладу мовлення в дітей і підлітків / Під ред. С.С. Ляпидевского. - М.: Изд-У МГПИ їм. В.И. Леніна, 1969. С. 39-45.
77. Усанова О.Н. Психолого-педагогічне вивчення дітей з порушенням мовлення. Журнал "Дефектологія" № 2, 1993.
78. Функціональна асиметрія мозку при порушеннях мовного й слухового розвитку / [Отв. ред. А.Н. Шеповальников]. - М.: «Наука», 1992. - 138 с.
79. Хватцев М.Е. Логопедія. Посібник для студентів пед. ин-тов і вчителів спец. шкіл. - М.: Учпедгиз, 1959. - 476 с.
80. Цвєткова Л.С. Афазія й відбудовне навчання: [Для дефектол. фак.]. - М.: «Освіта», 1988. - 204 с.

81. Цвєткова Л.С. Методика нейропсихологической діагностики дітей. - М.: Російське педагогічне агентство, 1988. - 128 с.
82. Цвєткова Л.С. Нейропсихологія рахунку, листа, читання: порушення й відновлення. - М.: «Юристъ», 1997. - 256 с.
83. Читання й лист по системі Д.Б. Эльконина. Кн. для вчителя. - М.: Освіта, 1993.
84. Ястребова А.В., Спирова Л.Ф., Бессонова Т.П. Учителеві про дітей з недоліками мовлення. - М., 1996.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
600

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.