У нас уже 211699 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Специфіка творчого мислення
Количество страниц 51
ВУЗ Киевский педагогический институт
Год сдачи 2010
Содержание Вступ………………………………………………………2
Глава I Специфіка творчого мислення та педагогічні концепції його розвитку ……………………………………………….....5
1.1. Творче мислення як різновид мислення людини в сучасній науці …………………………………………………………………...5
1.2. Інтерпретація як форма художньої діяльності
особистості ...………………………………………………………22
Висновки ...……………………………………………………27
Глава II
Розвиток креативністи засобами інтерпретації ………28
2.1 Організація експериментального дослідження ...…………28
2.2 Діагностика творчого мислення студентів-філологів ...……......2
2.3 Розвиток творчого мислення студентів-філологів в
процесі інтерпретації художнього твору ...………………….......35
Висновки ………………………………………………………………45
Бібліографічний список ………………………………………………47
Додаток
Список литературы 1. Адамар Ж. Дослідження процесу винаходу в області математики. - М.: Радянське радіо, 1970. - 152.
2. Айзенк Г. Ю. Перевірте свої інтелектуальні здатності. - Рига, 1992.
3. Андрєєв В. И. Діалектика виховання й самовиховання творчої особистості. Основи педагогіки творчості. - Казань: З Казан. ун-та, 1988. - 238 с.
4. Борисенко Н. М. Психолого-педагогічні основи розвитку творчої індивідуальності майбутнього фахівця-педагога: Дисс. …канд. пед. Наук. - Ставрополь, 1998. - 208 с.
5. Биків В. В. Методи науки. - М.: Знання, 1974. - 145 с.
6. Вайцвайг П. Десять заповідей творчої особистості. Пер. с англ. - М.: Прогрес, 1990. - 187 с.
7. Васильєв С. А. Синтез змісту при створенні й розумінні тексту / АНУССР, Ин-т філософії. - Київ, 1988, с. 107.
8. Верткин И. М. Боротися й шукати…Про якості творчої особистості. Сб.: Нитка в лабіринті. - Петрозаводськ: Карелія, 1988. - 214 с.
9. Виготський Л. С. Вибрані психологічні дослідження. - М., 1956.
10. Выгодский Л. С. Педагогічна психологія. - М.: Педагогіка, 1991. - 480 з.
11. Глотова Г. А. Творчо обдарована особистість, проблеми й метод дослідження. Уч. сел. - Єкатеринбург: Ургу, 1992. - 128 з.
12. Гусєв С. С., Тульчинский Г. Л. Проблема розуміння у філософії: Філолофсько-гносеологічний аналіз. - М., 1985.
13. Ермаш Г. Л. Мистецтво як творчість. - М., Мистецтво, 1972; 100.
13а. Іванов В. П. Людська діяльність – пізнання – мистецтво. - Київ,
1977.
14. Жариков Е. С., Золотов А. Б. Як наблизити година відкриттів: Введення в психологію наукової праці. - Кишинів, 1990. - 324 с.
15. Вербин А. Л. Мистецтво правильно мислити. - М.: Освіта, 1990. - 237 с.
16. Калмыкова З. И. Продуктивне мислення як основа навченості. - М.: Педагогіка, 1981. - 200 з.
17. Кін И. С. Соціологія особистості. - М., 1968.
18. Конєв В. А. Соціальне буття мистецтва. - Саратов, 1975.
19. Корман Б. О. Вибрані труди по історії й теорії літератури. - Іжевськ, 1992
20. Шулік А. М. Творчість і соціальне пізнання. - М: МГУ, 1981.
21. Крысько В. Г. Психологія й педагогіка в схемах і таблицях. - М.: АСТ, 2000. - С. 110
22. Кудрявцев Т. В. Психологія технічного мислення (процеси й способи рішення технічних завдань). - М.: педагогіка, 1975. - 303 с.
23. Леонтьев А. Н. Проблеми розвитку психіки. - М.: Із МГУ, 1981. - 584 з.
24. Лернер И. Я. Проблемне навчання. - М.: Знання, 1974. - 94 з.
25. Лихачов Д. С. Література – реальність – література. - Л., 1981.
26. Логіка / Під ред. Д.П. Горянського, П.В. Таванца. - М.: Гос. З политлитературы, 1956. - 280 с.
27. Логічний словник: ДЕФОРТ/ Під ред. А.А. Вербина й ін. - М.: Думка, 1994. - с. 148 - 149.
28. Лук А. Н. Мислення й творчість. - М.: Политиздат., 1976. - 144 з.
29. Лук А. Н. Гумор, дотепність, творчість. - М.: Мистецтво, 1977. - 138 с.
30. Матейко А. Умови творчої праці. - М.: Мир, 1970.
31. Матюшкин А. М. Проблемні ситуації в мисленні й навчанні. - М.: Педагогіка, 1972. - 270 с.
32. Молдавська Н. Д. Виховання читача в школі. Самостійна робота над текстом художнього твору як одне з умов літературного розвитку старшокласників. - М., 1968. - 127 з.
33. Панпурин В. А. Внутрішній мир особистості й мистецтво: до визначення сутності природи мистецтва / Науч. ред. А.Ф. Еремеев. - Свердловськ, 1990; с. 185.
34. Пигров К. С. Творчість і сучасність. - Л.: Знання, 1982.
35. Поздняков В. Л. Розвиток індивідуальності. - Челябінськ: ЧГПИ, 1986. - 88 с.
36. Поляків М. Я. У світі ідей і образів: Історична поетика й теорія жанрів. - М., 1983.
37. Пономарів Я. А. Психологія творчості. - М.: Наука, 1976. - 302 с.
38. Пономарів Я. А. Психологія творчості й педагогіка. - М., 1976.
39. Пресняков О. П. А. А. Потебня й російське літературознавство кінця 19 – початку 20 в. / Науч. ред. А.В. Чичерин. - Саратов, 1978.
40. Психологія мислення: Сб. пров. з нем. і англ. - М.: Прогрес, 1965. - 532 с.
41. Реан А. А., Бордовская Н. В., Розум С. И. Психологія й педагогіка. - Спб.: Питер, 2000.
42. Рошка А. Творче мислення. Шляхи його визначення й розвитку. - М.: Наука, 1971.
43. Рубинштейн С. Л. Про мислення й шляхи його дослідження. - М.: З АН СРСР, 1958. - 556 з.
44. Серебрянников В. В., Ясюков М. И. Ініціатива й творчість у військовій справі. - М., 1976.
45. Смирнов С. Д. Педагогіка й психологія вищого утворення: від діяльності до особистості. - М.: Аспект Пресс, 1995. - 384 с.
46. Taylor C.W. The nature of creative process/ Creativity/ Smith P. (Ed.). - N. Y.: Hastings House. 1959. - p. 51 - 82.
47. Хализев В. Е. Драма як явище мистецтва. - М.: Мистецтво, 1978.
48. Холодна М. А. Психологія інтелекту: парадокси дослідження. - М.: Барс: Томськ: З Том. ун-та, 1997. - 371 с.
49. Черепанов В. С. Експертні оцінки в педагогічних дослідженнях. М., 1989.
50. Шадриков В. Д. Здатності людини. - М.: Інститут практичної психології, Воронеж: ППО МОДЭК, 1997. - 288 с.
51. Шумилін А. Т. Проблеми теорії творчості: Моногр. - М.: Высш. шк., 1989. - 143 з.
52. Якобсон П. Я. Психологія художнього сприйняття. - М., 1964.
Джерела тестових завдань:
53. Тест креативности Торранса (скорочений адаптований варіант) // Столяренко Л. Д. Основи психології. Практикум. - М., 2005. - С. 153 - 170.
54. http://vsetesti.ru
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
200

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.