У нас уже 21799 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Проектування виробництва по одержанню карбінолу (метанолу)
Количество страниц 102
ВУЗ КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Год сдачи 2010
Содержание ВСТУП
1. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ВИРОБНИЦТВА КАРБІНОЛУ
1.1. Трифазний синтез карбінолу
1.2. Синтез карбінолу безпосереднім окислюванням природного газу
1.3. Рідкофазне окислювання попутних газів
2. ОБҐРУНТУВАННЯ ОБРАНОГО МЕТОДУ ВИРОБНИЦТВА І РАЙОНУ БУДІВНИЦТВА
3. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА
3.1. Фізико-хімічні основи процесу
3.1.1. Вимоги, пропоновані до свіжого газу
3.1.2. Температура процесу
3.2. Характеристика сировини, матеріалів, напівпродуктів і енергоресурсів
3.3. Характеристика виробленої продукції
3.4. Опис технологічної схеми виробництва
3.4.1. Норми технологічного режима
3.5. Матеріальний баланс виробництва
4. ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ РОЗРАХУНКИ
4.1. Тепловий розрахунок
4.1.1. Теплота, що надходить із вихідною реакційною сумішшю і теплота,
що виноситься продуктами реакцій
4.1.2. Теплота хімічного перетворення
4.1.3. Втрати тепла в навколишнє середовище
4.1.4. Тепло, що надходить у реактор з електрообігріванням
4.2. Механічний розрахунок реактора
4.2.1. Розрахунок обичайки
4.2.2. Розрахунок днища й кришки реактора
4.2.3. Розрахунок опорної конструкції
4.2.4. Розрахунок штуцерів реактора і підбор фланців до них
4.3. Технологічні і конструктивно - механічні розрахунки
допоміжного обладнання
4.3.1. Розрахунок теплообмінника
4.3.2. Розрахунок апарата повітряного охолодження
4.3.3. Розрахунок і підбор ємностей
4.4.4. Підбор насосно - компресорного обладнання
5. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ЧАСТИНА
5.1. Основні вихідні дані
5.2. Визначення споживачів електроенергії і їхніх потужностей
5.3. Вибір роду струму і напруги живлення
5.4. Вибір типу електродвигунів і інших силових споживачів
5.5. Розрахунок установленої потужності висвітлення
5.6. Визначення електричного навантаження
5.7. Вибір схеми передачі і розподіли електроенергії
6. АНАЛІТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА
7. КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ І ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ
7.1. Опис схеми автоматизації
7.2. Опис САР температури подачі синтезу-газу "холодного" байпаса
7.3. Специфікація на прилади і засоби автоматизації
8. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
8.1. Характеристика потенційних небезпек і шкоди, які
можуть виникнути при реалізації розроблювального проекту
8.2. Токсичні і вибухопожежнонебезпечні характеристики використовуваних речовин
8.3. Класифікація і категорювання виробництва
8.4. Санітарно-гігієнічна характеристика виробництва
8.5. Безпека технологічного процесу і обладнання.
Електробезпечність
8.6. Пожежна безпека
8.7. Захист навколишнього середовища
8.8. Попередження надзвичайних ситуацій
8.9. Расчетно - аналітична частина. Токсичність і вибухонебезпечність речовини (матеріалу)
8.9.1. Елемент паспорта безпеки карбінолу
8.10. Цивільна оборона
9. БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА
9.1. Вибір місця будівництва
9.2. Матеріали і тип основних конструкцій будинків
9.3. Коротка характеристика цеху
9.4. Опалення, водопровід, каналізація
10. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА
10.1. Техніко-економічний розрахунок
10.1.1. Визначення виробничої потужності цеху
10.1.2. Визначення вартості будівництва будинків
10.1.3. Визначення вартості обладнання
10.2. Питання праці і заробітної плати
10.2.1. Розрахунок чисельності робітників
10.3. Розрахунок фонду оплати праці робітників
10.4. Штати і фонду оплати праці цехового персоналу
10.5. Розрахунок собівартості продукції
10.5.1. Визначення витрат на сировину, матеріали, паливо і енергію
10.5.2. Розрахунок амортизаційних відрахувань від вартості основних
виробничих фондів цеху
10.5.3. Витрати на зміст і експлуатацію обладнання
10.5.4. Кошторис цехових витрат
10.5.5. Проектна калькуляція собівартості
10.6. Розрахунок техніко - економічних показників цеху
ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТОК
Список литературы
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
600

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.