У нас уже 22081 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Ринок страхових послуг у туризмі
Количество страниц 80
ВУЗ Київський гуманітарний інститут
Год сдачи 2010
Содержание Зміст

Вступ 3
Розділ 1. Сутність страхування, його форми й роль7
1.1. Економічна сутність страхування7
1.2. Основні етапи розвитку страхування в Росії17
1.3. Правові основи страхування22
Розділ 2. Ризики в туризмі29
2.1. Класифікація ризиків у туризмі.29
2.2. Аналіз обсягу страхування ризиків у туризмі і його структури в 2005-
2008 рр42
2.3. Сучасні проблеми й перспективи розвитку страхування ризиків в
туризмі49
Розділ 3. Організація страхування ризиків у туризмі52
3.1. Організація медичного страхування туристів54
3.2. Страхування багажу туристів.58
3.3. Страхування туристів від нещасних випадків.59
3.4. Страхування ризику скасування поїздки62
3.5. Страхування громадянської відповідальності63
3.6. Страхування інших ризиків у туризмі.64
Висновок67
Літературу 72
ДОДАТКИ75
Список литературы Література
1. Конституція Російської Федерації (у ред. Від 21.07.07.).-М.: «Кодекс», 2007.
2. Цивільний кодекс РФ. Ч. 1-4. -М.: «Кодекс», 2007.
3. Податковий кодекс РФ. Ч. 1-2. -М.: 2007.
4. Закон РФ «Про організацію страхової справи в Російській Федерації». - М.: «Закон», 2006.
5. Федеральний закон РФ від 24.11.96 № 132-ФЗ «Про основи туристичної діяльності в Російській Федерації».
6. Указ Президента РФ від 7.071992 р. № 750 «Про державне обов'язкове страхування туристів». РГ від 11.07.92 р.
7. Указ Президента РФ від 06.04.94 р. № 667 «Про основні напрямки державної політики в сфері обов'язкового страхування». РГ від 12.04.94 р.
8. Державний стандарт Російської Федерації ДЕРЖСТАНДАРТ Р 50644-94 від 21 лютого 1994 «Вимоги по забезпеченню безпеки туристів і екскурсантів».
9. Положення Центрального Банку РФ від 24 вересня 1999 р. № 89-п «Про порядок розрахунку кредитними організаціями розміру ринкових ризиків».
10. Абрамов В.Ю. Страхування: теорія й практика. - М.: Волтерс Клувер, 2007.
11. Балабанів И.Т., Балабанів А.И. Страхування: Підручник для вузів. -спб: Питер, 2004.
12. Гвозденко А.А. Страхування в туризмі. -М.: Аспект-Пресс, 2002.
13. Грищенко Н.Б. Основи страхової діяльності: Навчальний посібник. -М.: Фінанси й статистика, 2006.
14. Гуляєв В.Г. Організація туристичних перевезень. -М.: Фінанси й статистика, 2006.
15. Ермасов С.В.Страхування. -М.: Юнити-Дана, 2004.
16. Зорин И.В. Менеджмент туризму: Туризм і галузеві системи: Підручник. - М.: Фінанси й статистика, 2005.
17. Лайков А.Ю. Розвиток страхового бізнесу в Росії в умовах дії системних обмежень. -М.: Страхова справа. 7.2006.
18. Лайков А.Ю. Як забезпечити пріоритет споживачів перестрахувальних послуг». - Фінанси, № 10,2005.
19. Малкова О.В. Страхування в системі міжнародних економічних відносин. - М.: Фенікс, 2003.
20. Маринин М.М. Туристичні формальності й безпека в туризмі. -М.: Фінанси й статистика, 2002.
21. Пинкин Ю.В. Довідник страховика. -М.: Фенікс, 2007.
22. Пфайфер К. Вступ в перестрахування. - М.: Анкил, 2005.
23. Роик В.Д. Соціальне страхування професійних ризиків. - М.: Изд.РАГС, 2005.
24. Рябкин В.И., Тихомиров С.Н., Баскакова В.Н. Страхування й актуарные рсчеты. -М.: Экономистъ, 2006.
25. Савицька Г.В.Аналіз господарської діяльності підприємства: Підручник для вузів. - 4-е изд. -М.: ИНФРА-М, 2007.
26. Скамай Л.Г., Мазурина Т.Ю. Страхова справа: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М, 2004.
27. Туризм і туристичне господарство. Підручник/під ред. Чудновского А.Д. - М.: ЭКМОС, 2003.
28. Чернова Г.В. Страхування. - М.: Проспект, 2007.
29. Шапкин А.С. Економічні й фінансові ризики. Оцінка, керування, портфель інвестицій: Монографія. - М. «Дашков і До», 2003.
30. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика фінансового аналізу. 3-е изд. перераб. і доп. -М.: ИНФРА-М, 2001.
31. Юлдашев Р.Г. Організаційно-економічні основи страхового бізнесу. - М.: Анкил, 2002.
Інтернет-Ресурси:
32. http:// www.ins-union.ru
33. http://www.minfin.ru
34. http://www.nalog.ru
35. http://www.gks.ru
36. http://www.rgs.ru
37. http://www.insur-info.ru
38. http://www.insurancecjnsulting.ru
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
750

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.