У нас уже 121438 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Удосконалення механізму залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України в умовах глобалізації

Удосконалення механізму залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України в умовах глобалізації Входження України у глобальний економічний простір, в якому іноземні інвестиції є важливим чинником економічного зростання, створення відкритої конкурентоспроможної моделі економіки, значною мірою залежить від рівня активності іноземних інвесторів на території України, інтенсивності руху капіталів і трудових ресурсів. Від правильно обраного та виправданого інтеграційного курсу значною мірою буде залежати ефективність використання прямих іноземних інвестицій, можливість їх спрямування в русло національних інтересів, а також подальший соціально-економічний розвиток країни в цілому. Досвід економічного розвитку різних країн показує, що за певних умов іноземні інвестиції позитивно впливають на зростання економіки, тому всі країни світу ведуть конкурентну боротьбу за інвестиції. Серед різних форм найбільше значення для модернізації економіки, технологічного розвитку мають прямі іноземні інвестиції. Це обумовлено низкою причин: по-перше, іноземні інвестиції – довгострокове додаткове джерело капітальних вкладень у виробництво товарів і послуг, крім того, у більшості випадків вони здійснюються у вигляді передачі сучасних технологій, ноу-хау, новітніх методів управління та маркетингу; по-друге, прямі іноземні інвестиції не є тягарем для державного бюджету; по-третє, при правильному розміщенні ПІІ можуть прискорити відновлення профільних галузей і регіонів, активізувати конкуренцію товаровиробників. Значимість прямих іноземних інвестицій для економіки України виявляється в їхній здатності сприяти реструктуризації та зростанню галузей промислового виробництва. Залучення прямих іноземних інвестицій є одним із ключових питань у ході реформування і модернізації української економіки. З огляду на її серйозне технологічне відставання в порівнянні з розвинутими країнами, позитивним для України може стати приплив іноземного капіталу і, як наслідок, розвиток міжнародного співробітництва. Подібне співробітництво, у свою чергу, забезпечить доступ до нових технологій і методів управління, а також надасть поштовх для збільшення обсягів вітчизняних інвестицій. Досвід розвинених держав показує, що часто інвестиційний бум у країні починається з упровадження нових технологій, принесених іноземним капіталом. Хоча вже саме питання про залучення прямих іноземних інвестицій є важливим, міжнародні інвестиції можуть також викликати різні зовнішні ефекти. Як правило, іноземні інвестиції на окремому підприємстві у визначеній галузі можуть послужити причиною позитивного впливу на діяльність інших підприємств, що підтримують ділові відносини з підприємством-реципієнтом ПІІ. Проте неможна однозначно стверджувати, що такий вплив прямих іноземних інвестицій в країнах з перехідною економікою, і в Україні зокрема, дійсно існує. Як правило, перехідний період визначає зміни у функціонуванні економіки і може привести до несподіваних результатів. Прямі іноземні інвестиції можуть мати як позитивні, так і негативні наслідки. Негативні проявляються у вигляді збільшення монопольної влади транснаціональних корпорацій, які можуть бути зацікавлені в тім, щоб придбати українські підприємства-конкуренти, а потім просто їх закрити.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.