У нас уже 121555 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Стан економічного аналізу в Україні: проблеми адаптивності до інституційних запитів

Стан економічного аналізу в Україні: проблеми адаптивності до інституційних запитів На основі системного підходу визначено економічний аналіз як прикладну економічну науку та практичну діяльність з відповідними системоутворюючими ознаками. Економічний аналіз як прикладна функціональна наука тісно взаємопов’язана із практикою: вивчає, розробляє, удосконалює методи отримання, обробки інформації про економічні явища та процеси, їх становлення та розвиток. Практика виступає: 1) джерелом пізнання, адже існування економічного аналізу викликано потребами практики; 2) основою пізнання, його рушійною силою – пронизуючи весь процес наукового пізнання, починаючи від емпіричного його рівня і до побудови абстрактних теорій, постійний рух від конкретного до абстрактного і у зворотному напрямі; 3) фундаментальним спрямуванням (метою у загальному розумінні) – наукове пізнання відбувається не заради самого себе, а для забезпечення регулювання економічних явищ і процесів, їх розвитку, підсилення позитивних тенденцій та нівелювання негативів; 4) складовою критерію істинності та цінності отриманого знання – перевірка знання на істинність є складним і неоднозначним процесом, враховуючи постійну динамічність економічного середовища. Економічний аналіз поєднує наукові теорії, фундаментальні положення, принципи та методи, що пояснюють дослідницьку галузь суспільних відносин, а разом з нормативно-правовою базою формує теоретико-правові засади аналітичної діяльності. Протягом 2002-2007 рр. були проведені дослідження діяльності суб’єктів господарювання України, в тому числі організації та здійснення економічного аналізу в межах таких науково-дослідних робіт (код КПКВ – 2201020 “Фундаментальні дослідження у ВНЗ”): “Розробка стратегії соціально-економічного розвитку регіону” (номер державної реєстрації 0102U006355); “Організація та методологія бухгалтерського обліку і контролю в контексті інтеграції України в Європейський Союз” (номер державної реєстрації 0105U000466); “Аналітичне забезпечення економічної діяльності в контексті інтеграції України в Європейський союз” (номер державної реєстрації 0106U008457), “Теорія і методологія економічного аналізу в контексті нової парадигми економіки України” (номер державної реєстрації 0107U011276). Результати оцінки стану практики економічного аналізу діяльності суб’єктів господарювання сформовані на підставі авторського обстеження та за результатами анкетування різних цільових груп: – працівників економічних служб підприємств. Дослідження проводилося на 110 промислових підприємствах Житомирської області різних організаційно-правових форм господарювання; – аудиторів (35 аудиторських фірм, 52 самостійно практикуючих аудитора), представників консалтингових фірм, системи державного контролю, економічних служб державних органів обласної та міської виконавчої влади; – викладачів вищих навчальних закладів України, Республіки Білорусь, Російської Федерації, Польщі, Чехії, Республіки Болгарія, Великобританії. За результатами проведеного дослідження виявлено таку загальну проблему – відсутність на суб’єктах господарювання системи економічного аналізу, функціонування якої забезпечуватиме зростання ефективності системи управління в цілому. Серед найбільш проблемних напрямів практики економічного аналізу виокремлюються такі: 1. Застосування економічного аналізу у діяльності суб’єктів господарювання (в управлінні, аудиті, наданні консалтингових послуг). Кінець ХХ ст. характеризується кардинальними змінами в організації економічного аналізу. На зміну планово-економічним відділам, відділам нормування, праці та заробітної плати, до компетенції яких відносилися питання здійснення економічного аналізу на державних підприємствах, такі функціональні обов’язки були перекладені на головних бухгалтерів, фінансових директорів, керівників функціональних підрозділів або взагалі ігнорувалися. На початку ХХІ ст. ситуація змінюється, зростає попит на фахівців-аналітиків. Аналітична діяльність крім допоміжної, сервісної (в системі управління окремого суб’єкта господарювання) формується як основна. Формується ринок аналітичних послуг, результативна аналітична інформація (результат, отриманий при здійсненні економічного аналізу) як об’єкт купівлі-продажу має свою ринкову вартість, на неї є попит та пропозиція. Послуги з проведення економічного аналізу стають вагомою складовою діяльності аудиторів, консалтингових фірм.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.