У нас уже 121427 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Аналіз науково-методичних засад фінансової оцінки інвестиційних проектів

Аналіз науково-методичних засад фінансової оцінки інвестиційних проектів Розміщення капіталу повинно супроводжуватися вирішенням інвестором питання співвідношення майбутніх доходів та поточних витрат від його використання. Це передбачає оцінку ефективності інвестицій, яка використовується для прийняття рішення з вибору найефективніших інвестиційних проектів для фінансування і забезпеченні реалізації окремих інвестиційних програм. Особлива увага приділяється вибору інвестиційних проектів, що здійснюється на основі оцінки їх ефективності при забезпеченні послідовності проведення аналізу. Прийняття або відхилення інвестиційного проекту здійснюється після проведення його аналізу за такої послідовності: комерційний аналіз, технічний аналіз, інституціональний аналіз, фінансовий аналіз та аналіз ризиків. У процесі прийняття інвестиційних рішень щодо реалізації окремих з альтернативних проектів вирішальну роль відіграє оцінка їхньої ефективності, що зазначається в роботах [5, 42, 52, 101, 117, 90]. З метою отримання результатів такої оцінки за кожним інвестиційним проектом має бути проведено відповідний фінансовий аналіз. У процесі такого аналізу зіставляють між собою ефект та витрати за кожним проектом з урахуванням рівня ризиків за ними. Важливе місце при інвестуванні приділяється методам оцінки ефективності інвестиційних проектів, тобто способам визначення доцільності довгострокового вкладення капіталу (інвестицій) у різні об’єкти з метою визначення перспектив їх прибутковості та окупності. Одним із напрямків впровадження інновацій виступає вдосконалення існуючих методик фінансової оцінки ефективності інвестиційних проектів, що означає появу нових методичних підходів до вирішення цієї задачі. На думку автора роботи [39] рівень їх досконалості можна визначити з прийнятною достовірністю тільки в разі проведення апробації на інноваційних технологіях, впровадження яких має найбільшу інтенсивність, а також адаптації нових методичних підходів фінансової оцінки ефективності інновацій для інших галузей економіки. Світова практика інвестиційного аналізу налічує значну кількість методів оцінки, які використовуються для аналізу інвестиційних проектів, зіставленні ефективності альтернативних напрямків інвестування. Найвідоміші методи інвестиційного аналізу [58], наведені в таблиці 1.5. Розрізняють три види оцінки інвестиційної ефективності: - фінансова оцінка інвестиційної ефективності проектів, яка передбачає фінансові результати реалізації проекту для його учасників і базується на очікуваній нормі доходності для всіх суб’єктів інвестування без врахування наслідків впровадження проекту; - бюджетна оцінка інвестиційної ефективності проектів, яка передбачає фінансові наслідки для різних рівнів бюджетів, співвідношення видатків, податків та зборів, рівень яких залежить від впровадження конкретного проекту; - економічна оцінка інвестиційної ефективності проектів, яка передбачає ефективність проекту для народного господарства, галузі, групи підприємств.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.