У нас уже 121555 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Дослідження впливу податкового навантаження на показники ефективності діяльності банку

Дослідження впливу податкового навантаження на показники ефективності діяльності банку Як було визначено у другому розділі роботи, здійснення податкової діяльності банку повинно забезпечувати не стільки мінімізацію податкового навантаження, скільки підвищення ефективності функціонування банку в цілому, враховуючи його стратегічні цілі та завдання. При цьому результатом заходів податкового планування є вибір такого варіанта податкової діяльності, який забезпечить оптимальне співвідношення податкового навантаження банку з показниками ефективності діяльності. Звичайно, існує безліч підходів щодо визначення ефективності податкового менеджменту та взагалі діяльності банку. Здебільшого під ефективністю розуміють співвідношення результатів (вигод) та витрат. Проте для вирішення завдань даного дослідження було обрано та обґрунтовано підхід, який передбачає визначення ефективності податкового менеджменту виходячи із співвідношення податкового навантаження і рентабельності. У дослідженні даний підхід був запропонований тому, що достовірно оцінити всі витрати, пов’язані з податковим менеджментом банку, щоб потім порівняти ефект і витрати, дуже складно, відповідно і результат буде визначений із значними погрішностями. Згідно запропонованого підходу до оцінки заходів податкового менеджменту в процесі податкового аналізу визначається оптимальне співвідношення податкового навантаження і рентабельності, виходячи з якого обираються методи податкового планування і розраховується структура податкових витрат. Щодо оцінки ефективності банківської діяльності, то традиційно її показником вважають рентабельність. З даної точки зору стратегічна мета діяльності банку визначається як зниження ризику за умови збереження визначеного рівня рентабельності, що забезпечить можливість для банку досягти стабільності за умов змін у зовнішньому середовищі та буде свідчити про його ефективну діяльність. Рентабельність функціонування банку на практиці визначається на основі застосування методу коефіцієнтів, сутність якого полягає в послідовному розрахунку взаємопов’язаних показників за результатами діяльності банку за визначений досліджуваний період (квартал, півріччя, рік).

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.