У нас уже 121437 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Організаційне забезпечення екологічного аудиту підприємств металургійної промисловості

Організаційне забезпечення екологічного аудиту підприємств металургійної промисловості Надзвичайно техногенно навантаженими в Україні є Донецька, Дніпропетровська та Луганська області. Найбільші екологічні проблеми цих регіонів пов’язані з діяльністю працюючих промислових підприємств та наслідками їх діяльності. Основними забруднювачами є ТЕС та металургійні підприємства. Так, за період 2006-2007р.р. питома вага металургійних підприємств у викидах в атмосферу від стаціонарних джерел у Луганській області складала відповідно 26,44% та 23,51% валових викидів [113]. Тому вирішенню екологічних проблем найбільш забруднених регіонів приділяється багато уваги не тільки на місцевих, а на загальнодержавному рівні. Впровадження державної стратегії сталого розвитку України передбачає проведення комплексу заходів для державного регулювання природокористуванням і стимулювання природоохоронної діяльності. Тому все збільшуюче значення набуває екологічний аудит діяльності промислових підприємств. Для України поняття "екологічний аудит" відносно нове, у той час як у розвинених країнах його усвідомили 30 років тому. Екологічний аудит – це невід'ємна частина таких питань як екологічна безпека, еколого-економічна політика, інвестиційна діяльність, маркетинг, конкурентоспроможність. Екологічний аудит у Законі України «Про екологічний аудит» – це документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об'єкта екологічного аудиту, що включає збирання і об'єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи управління навколишнім природним середовищем та інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту [99]. В Україні стандарти ISO серії 14000, які стосуються настанов щодо здійснення екологічного аудиту (ISO 14010, 14011, 14012, 14031), теж були адаптовані в чинне законодавство і в 1996-97 роках вступили в дію як Державні стандарти. В Україні Державний стандарт ISO 14011 був адаптований до діючого законодавства і вступив в дію наприкінці 2004 р. Відповідно до визначення Міжнародної торговельної палати термін «екологічне аудитування» трактується як інструмент управління, що охоплює систематичну, документовану, періодичну й об'єктивну оцінку того, наскільки відповідають організаційна система, управління охороною навколишнього середовища і функціонування устаткування екологічним цілям, що припускає посилення управлінського контролю за практичною діяльністю в області охорони навколишнього середовища, а також оцінку відповідності виробництва екологічній політиці компанії, включаючи і відповідність вимогам стандартів («ICC Position Paper on Environmental Auditing», 29 листопада 1988р., Міжнародна торговельна палата).

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.