У нас уже 121555 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Дослідження маркетингової комунікаційної діяльності банків та дослідження тенденцій її розвитку

З позицій системного підходу, робота банку – це сукупність основних та допоміжних видів діяльності, погодження та взаємодія яких, з урахуванням впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, забезпечує його ефективне функціонування на фінансовому ринку. Всі складові банківського маркетингу, як допоміжного виду діяльності, займають стратегічно важливе місце в системі управління банком, серед яких важлива роль відводиться маркетинговим комунікаціям, спрямованих на створення тривалих відносин із клієнтами.

Незважаючи на те, що кількісні параметри свідчать про динамічний розвиток вітчизняної банківської системи (як зазначалося у підрозділі 2.1), основними завданнями банків залишаються: підвищення ефективності діяльності; зміцнення фінансової стійкості та конкурентоспроможності на внутрішньому та міжнародних ринках; посилення ролі банків у фінансуванні реального сектору економіки.

Важливою складовою досягнення стратегічних цілей діяльності банку є чіткість та злагодженість роботи його структурних підрозділів, об’єднаних в єдину організаційну структуру. Здійснення оцінки організаційного забезпечення маркетингової комунікаційної діяльності дасть можливість визначити потенційні можливості досягнення її ефективності.

З цією метою на першому етапі дослідження була здійснена оцінка розвиненості маркетингових служб банків (табл. 2.2)

Таблиця 2.2

 

Структура служб маркетингу банків станом на 2006 р.*

Підрозділи маркетингу

Групи банків, %

найбільші

великі

середні

малі

Відділ маркетингу

100,0

100,0

69,4

8,3

Відділ реклами

100,0

87,5

23,1

33,3

Прес-служба

85,7

50,0

7,7

0,0

Відділ маркетингового планування

57,1

0,0

0,0

0,0

Відділ маркетингових досліджень та інформації

42,9

25,0

0,0

0,0

Відділ комунікацій

0,0

0,0

0,0

0,0

Відділ маркетингового контролю

0,0

0,0

0,0

0,0

Окремі фахівці маркетологи, які входять до складу інших підрозділів

0,0

0,0

30,6

66,7

*Примітка. Таблицю складено на підставі результатів опитування керівників служб маркетингу банків

Досліджувалося 37 банків, розміщених у регіонах найвищої концентрації – банківських центрах України (за місцем розташування головного офісу), а саме: м. Київ – 22 банки, м. Дніпропетровськ – 4 банка; міста Донецьк, Одеса, Харків, Сімферополь – по 2 банки, та по одному банку, центральні офіси яких відкриті у містах Львові, Луцьку, Кременчуку. Такий вибір обумовлено результатами вивчення територіальної концентрації банків у містах України [127; 220; 223] і дає змогу найбільш повно дослідити забезпечення маркетингових комунікацій в банках.

З табл. 2.2 видно, що всі банки мають у своїй структурі або відокремлені служби маркетингу, або ті, що входять до складу інших підрозділів (як правило, до відділів розробки нових продуктів, депозитних вкладів та відділів розвитку).

Аналіз комплексу маркетингових комунікацій банків та їх ефективності базується на дослідженнях зовнішніх та внутрішніх чинників їх розвитку.

 

Вся работа доступна по ссылке https://mydisser.com/ru/catalog/view/538770.html

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.