У нас уже 242731 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Стан сформованості в учнів початкових класів основ правової культури

Теоретичний аналіз філософської, психолого-педагогічної, соціально-психологічної, правової літератури з проблеми дослідження виявив значущість феномену правової культури як складової загальної культури особистості молодшого школяра та засвідчив факт посиленої уваги науковців до пошуку шляхів оптимізації формування основ цього утворення в учнів початкових класів у процесі позаурочної діяльності. Удосконалення ж системи формування основ правової культури потребує попереднього вивчення дійсного стану її сформованості в сучасних учнів школи І ступеня.

Отже, з метою визначення рівня сформованості основ правової культури в дітей молодшого шкільного віку ми провели констатувальний експеримент, у процесі якого передбачалося розв’язання таких завдань:

  1. виокремити критерії та показники сформованості у молодших школярів основ правової культури;
  2. на основі виконання комплексних діагностичних завдань виявити рівні сформованості у молодших школярів основ правової культури;
  3. з’ясувати основні проблеми, що виникають у вчителів школи І ступеня в процесі організації позаурочної діяльності в контексті формування основ правової культури учнів.

На різних етапах експерименту було охоплено 658 учнів 3-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів: СЗОШ І-ІІІ ступенів №№ 4, 5 м. Вінниці; СЗОШ І-ІІІ ступенів смт. Тиврів Вінницької області, СЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 м. Липовець Вінницької області; СЗОШ І-ІІІ ступенів №№ 1, 2, 3 м. Жовкви Львівської області; Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. До експерименту було залучено також 169 вчителів початкових класів вищезазначених освітніх закладів. 

У процесі розробки програми дослідження нами враховувались сутність, зміст поняття "правова культура", її структурні компоненти (когнітивно-знаннєвий, мотиваційно-ціннісний, поведінково-діяльнісний), вікові особливості молодших школярів. Теоретичний аналіз досліджуваної проблеми дає змогу стверджувати, що правова культура є складним особистісним утворенням, для дослідження якого не існує єдиної універсальної методики. Ускладнюють процес вивчення актуального стану сформованості основ правової культури в молодших школярів і їхні вікові особливості, які унеможливлюють застосування складних методик рейтингового характеру. Тому в ході дослідження застосовано комплекс спеціальних методик і методів, адекватних предметові дослідження, спрямованих на послідовне вимірювання окремих компонентів правової культури, з-поміж них – педагогічне спостереження, бесіда, анкетування, моделювання ситуацій, проектування, аналіз продуктів творчої діяльності дітей тощо.

 

 

Вся работа доступна по ссылке https://mydisser.com/ru/catalog/view/183248.html

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.