У нас уже 242733 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Психолого-педагогічні умови розвитку творчих здібностей старших дошкільників засобами комп’ютерних ігор

У цьому підрозділі представлено теоретичний аналіз тих психологічних та педагогічних умов, дотримання яких мінімізує негативні впливи комп’ютера як технічного приладу на фізичний та особистісний розвиток дитини дошкільного віку та психологічні умови, що позитивно впливають на розвиток творчих здібностей старших дошкільників засобами комп’ютерних ігор.

Нагальним питанням сучасного етапу наукових досліджень є питання про те, які умови необхідно створити задля того, щоб застосування комп’ютерних ігор приносило не лише емоційне задоволення, але і користь у сфері творчого, особистісного, пізнавального розвитку. Оскільки в житті сучасних дітей присутній новий вид “гри”, котрий через свій надстрімкий розвиток досить важко піддається вивченню, тому вивчення комп’ютерних ігор, у які грають старші дошкільники, та умов їх застосування є однією з головних задач сучасних науковців.

Вплив Інтернету та комп’ютерних ігор на розвиток особистості дитини висвітлено в працях Ю. Галанта, Д.Ф. Данілова, Т.Д. Джішкаріані, К. Керделлана, З.В. Некрасової та Н.В. Некрасової, С.О. Шапкіна [41; 75; 108; 126; 140; 142]. Проблема надмірного захоплення комп’ютерними іграми частково висвітлюється у працях вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема І.В. Бурмистрова,

 

М. Гріффітса, Х. Фішера, О.Г. Шмельова [110; 120]. Зазначена проблема знаходить   своє   відображення   в   працях   сучасних    вітчизняних    вчених (М.К. Акімової, Т. Бернерс-Лі, Н.М. Бугайової, Т.М. Вакуль, Н.М. Дементієвської, О.Ю. Коміссарової, І.В. Кузнецової, Ю.І. Машбиць, Н.І. Пов’якель, І.В. Сергеєвої, М.Л. Смульсон, Г.В. Чайки та ін.) [15; 85; 95; 105; 112; 157; 168; 169; 209]. Однак,

незважаючи на актуальність досліджуваних питань, слід констатувати, що у психологічних дослідженнях проблема створення психологічних умов використання комп’ютерних ігор дошкільниками, а також психологічних умов розвитку творчих здібностей на етапі старшого дошкільного віку розглядалась недостатньо.

Сучасні вчені все частіше актуалізують ці питання та з тривогою звертають увагу на агресивне вторгнення нової техногенної реальності в життя суспільства. В.Г. Кремень особливо наголошує, що на наших очах виникає новий цивілізований світ, зростає могутність техніки, все тісніше нас оточує віртуальне царство, все більш просторішими стають екрани комп’ютерів і телевізорів, все більше множаться зони комунікації, ми стоїмо на порозі нового загадкового життя в самій техніці, яка утворює техносферу, котра пронизує собою все природно- біологічне [156].

У зв’язку з викладеним особливо актуальним виглядає аналіз умов побудови стосунків (або навіть до певної міри взаємостосунків) дітей старшого дошкільного віку з віртуальною реальністю комп’ютерних ігор та особливостей їх функціонування в житті дитини.

Зарубіжні й вітчизняні вчені (Т.А. Бабакова, Н.В. Бабкіна, І.В. Васильєва, Ю.М. Горвиць, Б. Хантер та ін.) наголошують, що використання комп’ютерних технологій у дошкільному віці можливе і необхідне, але за умови дотримання санітарно-гігієнічних вимог [134; 135].

Комп’ютерна гра – програмний продукт, що надає можливості спрямувати діяльність дитини на досягнення певної дидактичної мети в ігровій формі. Ці ігри не ізольовані від педагогічного процесу дошкільного навчального закладу, вони пропонуються поряд із традиційними іграми та навчанням, не замінюючи

 

звичайних ігор і занять, а доповнюючи їх, входячи в їх структуру, збагачуючи педагогічний процес новими можливостями. В комп’ютерних іграх пропонуються ті елементи знань, які у звичайних умовах і за допомогою традиційних засобів дидактики зрозуміти або засвоїти важко чи неможливо.

 

Вся работа доступна по ссылке https://mydisser.com/ru/catalog/view/564491.html

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.