У нас уже 242733 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Маніпулятивні технології в кризових ситуаціях між РФ та Україною
Количество страниц 120
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20260.doc 
Содержание ВСТУП

РОЗДІЛ І. СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

1.1. Інформаційно-психологічні конфлікти в сучасному інформаційному суспільстві

1.2. Безпека і система політичних відносин інформаційного суспільства

1.3. Маніпулювання як структурний елемент інформаційно–психологічного впливу

РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ МІЖ РФ ТА УКРАЇНОЮ

2.1. Передумови виникнення конфліктів між РФ та Україною

2.2. Сучасні виклики Україні та відносини з РФ

2.3. Маніпулятивні технології в умовах інформаційно–психологічного протистояння між РФ та Україною

РОЗДІЛ ІІІ. ОСОБЛИВА РОЛЬ У КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ СУБ’ЄКТІВ, ЗАЛУЧЕНИХ В ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРОТИБОРСТВО

3.1. Засоби масової інформації та комунікації у кризових ситуаціях

3.2. Маніпулювання суспільною думкою під час газової війни між РФ та Україною

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ
Актуальність теми дослідження пояснюється тим, що на сьогоднішній день використання спектра конфліктних ситуацій різного ступеня напруженості в політичних цілях одержало широке поширення серед учасників інформаційно-психологічних відносин. Поява унікальних способів впливу на супротивника або конкурента в умовах інформаційно-психологічного конфлікту визначає високу цінність накопиченого учасниками інформаційно-психологічних відносин практичного досвіду прихованого управління багатофакторними інформаційно-психологічними процесами.

У силу фактичної відсутності міжнародних і національних правових норм і механізмів, що перешкоджають розростанню (загостренню) конфліктів в інформаційно-психологічній сфері і регулюючий їхній ступінь соціальної небезпеки (обмежуючих ступінь соціальної небезпеки цього явища відповідно до деякими заздалегідь установленими для кожної категорії конфліктів гранично припустимими нормами й показниками соціальної небезпеки), інформаційно–психологічний конфлікт може розростатися практично безконтрольно, приймати будь-які форми і ставати вогнищем відкритої агресії навіть у мирний час. Висока розмаїтість форм і різновидів інформаційно-психологічних конфліктів, використовуваних у політичних цілях, визначає унікальну гнучкість і багатоваріантність інформаційної політики кожного з учасників міжнародних відносин, реалізованої на оперативному, тактичному й стратегічному рівнях.

На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства та європейської інтеграції методи маніпулятивного впливу розглядаються як новий вид зброї – інформаційної, яка здатна викликати хаос у системі, на яку вона спрямована.

Застосування маніпулятивних технологій в політиці викликає на сьогоднішній день бурхливу дискусію серед аналітиків, журналістів, політологів. Але, на жаль спостерігається недостатній рівень наукової обґрунтованості багатьох положень. Серед дослідників інформаційно–психологічного впливу та використання маніпулятивних технологій, чиї праці представляють найбільшу об’єктивність та неупередженість, можна назвати Г.Почепцова, А.Манойло, А.Петренка, Д.Фролова, Б.Парахонського та деяких інших.

Метою дипломної роботи є аналіз використання маніпулятивних технологій в кризових ситуаціях між Російською Федерацією та Україною.

Ця тема носить велике наукове і практичне значення, оскільки розкриває механізм взаємовідносин між сусідніми державами, які колись вважались братніми народами, разом воювали проти німецько–фашистських загарбників і разом будували державу. Але після розпаду колись могутньої держави СРСР приховані суперечки стали явними і кожна зі сторін намагається відстояти свої інтереси у геополітичному просторі.

Загострення протистояння в різних сферах між Україною й Росією має й глибинну причину – в основі конфлікту лежить конкуренція двох моделей розвитку держави після розпаду СРСР. У Росії нині реалізується євразійська модель, основною ознакою якої можна вважати будівництво "керованої демократії", а в Україні – європейська або, принаймні, орієнтована на Європу модель розвитку. І від того, яка із цих двох моделей виявиться більше успішною, залежатиме й розвиток інших країн на пострадянському просторі.

Об’єктом дослідження є маніпулятивні технології, що отримали значне розповсюдження при веденні інформаційно–психологічної війни. Це чітко простежується у протистоянні між Росією та Україною з приводу проблем Кримського півострова, газотранспортної системи тощо.

Предметом дослідження виступають кризові ситуації між РФ та Україною, в яких значною мірою застосовується не фізична, а психологічна зброя – маніпулювання свідомістю громадян з метою задоволення власних потреб.

Методологія дослідження передбачає використання методів історичного аналізу, синтезу, моделювання та узагальнення.

Виходячи з мети роботи, основними завданнями дослідження є:

 характеристика інформаційно–психологічних конфліктів в сучасному інформаційному суспільстві;

 виявлення рівня безпеки і системи політичних відносин інформаційного суспільства;

 характеристика маніпулювання як структурного елементу інформаційно–психологічного впливу;

 аналіз передумов виникнення конфліктів між РФ та Україною;

 виявлення сучасних викликів Україні та новий етап розвитку українсько–російських відносин;

 аналіз маніпулятивних технологій в умовах інформаційно–психологічного протистояння між РФ та Україною;

 виявлення ролі засобів масової інформації та комунікації у кризових ситуаціях;

 аналіз маніпулятивних впливів під час останнього українсько–російського конфлікту – "газової війни".


Отже, за результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що сьогодні соціально–політичні відносини суспільства формуються у складних умовах під впливом ідеології інформаційного суспільства, процесів геополітичної конкуренції, глобалізації, політичного та інформаційного протиборства, які в сучасних умовах можуть приймати особливо небезпечні і агресивні форми, що отримали назву інформаційно–психологічних війн.

Використання арсеналу сил, засобів і методів інформаційно–психологічної війни в політичних цілях в сучасному світі отримало широке розповсюдження головним чином в силу своєї безкарності.

У роботі досліджені сутність, зміст, структура та особливості інформаційно–психологічних конфліктів у системі інформаційного протиборства, що здійснюється у формі прихованих операцій із застосуванням інформаційної та психологічної зброї, що однозначно виділяє цей вид особливо небезпечного і агресивного комплексного впливу.

Визначено також, що одним з основних структурних елементів інформаційно–психологічного впливу, що визначає зміст інформаційно–психологічного конфлікту, є маніпулювання. Маніпулятивний вплив на психіку людей як об’єктів пропагандистських акцій полягає у тому, що спочатку створюється атмосфера довіри між комунікантом і комунікатором, тобто створюється сприятливий ґрунт для подальшого здійснення потрібного впливу.

Найбільшим чином маніпулятивний вплив відчувається при недостатньому розумінні об’єктом впливу сутності проблеми, в умовах відсутності достовірної інформації, а також в залежності від психологічного стану отримувача інформації, його налаштування. В результаті вплив може підсилитись або ж дати зворотний ефект.

За результатами дослідження встановлено, що відносини Російської Федерації та України ніколи не були безконфліктними. Навіть у складі колишнього Радянського Союзу, Росія прагнула бути у всьому головною, всі економічні, політичні та соціальні події визначались з єдиного центру керування у Москві. За таких умов після розпаду СРСР Україна взяла курс на побудову демократичної держави і ведення власної політики, яка в більшій частині не збігається з політикою Російської Федерації.


В силу значних геополітичних змін, перерозподілу сфер впливу та домінування великих держав та переходу суспільства від постіндустріального до побудови інформаційного суспільства, в силу активної інтеграції України у європейський простір, українсько–російські відносини ще більше ускладнились, оскільки Росія зрозуміла, що втрачає будь–який контроль над Україною.


Державна інформаційна політика РФ в умовах інформаційно–психологічних конфліктів представляє собою діяльність системи федеральних органів державної влади щодо протидії акціям зовнішньої інформаційно–психологічної агресії та операціям інформаційно–психологічної війни, спрямованим проти неї. Проте це не заважає самій же РФ використовувати ці засоби у досягненні власних цілей, що яскраво простежується по відношенню до України.


Російські політтехнології не вагаючись використовують засоби маніпулятивного впливу, причому спрямовані і на посилення міжнаціональних конфліктів. Маніпулювання свідомістю російських громадян уже призвело до негативного відношення великої кількості російського населення до України.


У цьому плані варто звернути увагу хоча б тільки на проблеми в АР Крим та Чорноморському флоті або ж останні події, які у світі відомі як "газова війна".


У роботі обґрунтовано, що українські засоби масової інформації більш об’єктивні у висвітленні існуючих подій. Констатуючи наявні факти, українська сторона прямо звинувачує Росію у прагненні контролювати газотранспортну систему і у необґрунтованому підвищені цін. Російська сторона, про що свідчать наведені приклади, непрямим чином через своєрідне представлення інформації у ЗМІ, прагне довести, що Україна без Росії неспроможна ні які самостійні кроки.


При цьому використовуються такі прийоми, як змішування істинних фактів з можливими припущеннями, викривлення інформації, що не повинна була використовуватись у політичному значенні, оперування фактами у перекрученому вигляді тощо.


Звичайно, не можна тільки критикувати іншу сторону, а тому слід визнати, що українська сторона теж значною мірою несе відповідальність за наслідки інформаційно–психологічного впливу. Інформаційна культура і свідомість громадян ще немає достатнього рівня розвитку для того, щоб була реальна можливість дати достойну відсіч спробам маніпуляцій. Засоби масової інформації також не готові до використання маніпуляцій Росії на свою користь. Цього впринципі і не може бути. Оскільки прагнення України створити демократичну державу не дозволяють вести інформаційну політику у напрямку маніпулювання.


Таким чином, використання маніпулятивних технологій буде здійснюватись і чим далі, тим у більшій мірі та удосконаленій формі, допоки наше суспільство не навчиться протистояти цим впливам гідно, не втрачаючи контролю над ситуацією.
Список литературы
1. Альтернативні моделі забезпечення національної безпеки України: оцінки експертів // Національна безпека і оборона. – 2006. – № 9. – С. 43–47.

2. Ашин Г.К., Лозанский Э.Д., Кравченко С.А. Социология политики. Сравнительный анализ российских и американских политических реалий. – М.: Экзамен, 2001. – 608 с.

3. Бестужев-Лада И.В. Теория социального прогнозирования и сценарии социального развития России на перспективу // Теория предвидения и будущее России. Материалы V Кондратьевских чтений “Теория предвидения Н.Д. Кондратьева и сценарии развития российской экономики на среднесрочную и долгосрочную перспективу”. – М., 1997. – С. 284-288.

4. Братимов О. В., Горский Ю. М., Делягин М. Г., Коваленко А. А. Практика глобализации: игры и правила новой эпохи. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 365 с.

5. Бурковський П., Чернетко С. Українсько–російський газовий конфлікт: контент-огляд новин провідних телеканалів двох країн // Телекритика. – 20 січня 2009 р.

6. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведе¬ния. – М., 1990. – С. 159-184.

7. Вебер Макс. Протестантська етика і дух капіталізму. – К.: Основи, 1994. – 294 с.

8. Виноградов В.Д., Головин Н.А. Политическая социология: Уч. пособ. - Спб., 1997. – 176 с.

9. Волкогонов Д. А. Психологическая война (подрывные действия империализма в области общественного сознания). – М.: Воениздат, 1984. – 260 с.

10. Ворона В., Головаха Є. Соціологія і політика в суспільстві, що трансформується // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1998. - № 1-2. -С. 9-17.

11. Вусатюк О.А. Українсько–російські відносини: проблеми визначення. – К.: Національний інститут українсько-російських відносин, 2008. – 37 с.

12. Газовий конфлікт у ЗМІ: Чи програла Україна інформаційну війну? // "Главред", "Політ клуб". – 27 січня 2009 р.

13. Головаха Є. Соціальні патології посткомуністичного суспільства // Політична думка. - 1994. - № 4. – С. 32–37.

14. Гончар М. Постріл з минулого // Центр "НОМОС", журнал "Главред". – 19 січня 2009 р.

15. Грачев Г. В., Мельник И. К. Приемы и техника манипулятивного воздействия в массовых информационных процессах // Проблемы информационно-психологической безопасности (сборник статей и материалов конференций). М.: Ин-т психологии РАН, 2006. – С. 136–142.

16. Грачев Г. В., Мельник И. К. Приемы и техника манипулятивного воздействия в массовых информационных процессах // Проблемы информационно-психологической безопасности (сборник статей и материалов конференций). М., 2006. – С. 47–53.

17. Грачев Г. В., Мельник И. К. Манипулирование личностью: организация, способы и технологии информационно-психологи¬ческого воздействия. М., 2007. – 235 с.

18. Дарендорф Р. - Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы. – М.: Психология, 2002. – 482 с.

19. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. – М.: ЧеРо, 2006. – 470 с.

20. Дуцик Д. ЗМІ не можуть нести відповідальність за інформаційну війну (інтерв’ю з медіа–аналітиком Г.Почепцовим) // Телекритика. – 20 січня 2009 р.

21. Дюргин В.И. Системное описание психики человека. Монография – М.: Психология, 2008. – 180 с.

22. Завадский И. И. Информационная война – что это такое? // Защита информации. Конфидент. – 1996. – № 4. – С. 15–19.

23. Запрудский Ю.Г. Социальный конфликт: политологический анализ. – Ростов, 1992. – 248 с.

24. Информационное общество: Информационные войны. Информа¬ционное управление. Информационная безопасность / Под ред. М. А. Вуса. – СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 1999. – 200 с.

25. Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. – М.: ИНФРА–М, 2005. – 295 с.

26. Кибанов А.Я., Коновалова В.Г. Конфликтология: Учебник. – 2-е изд. – М.: Инфра-М, 2008. – 302 с.

27. Кола Д. Политическая социология / Пер. с франц.; Предисл. А.Б.Гофмана. – М.: Изд-во “Весь мир”, “ИНФРА-М”, 2001. – 406 с.

28. Конфліктологія: Підручник для студентів вищ. навч. закл. юрид. спец. / Л.М.Герасіна, М.І.Панов, Н.П.Осіпова та ін.; За ред. професорів Л.М.Герасіної та М.І.Панова. – Харків: Право, 2002. – 256 с.

29. Крос К., Гакет Р. Політична комунікація і висвітлення новин у демократичних суспільствах: Перспективи конкуренції / Пер. с англ. Р.Ткачук. –К.: “Основи”, 2000. – 142 с.

30. Магала С. Зиммель // Современные западные исследования социологической классики. Вып. I. Георг Зиммель: Реферативный сборник. М.: Рос. акад. наук, ИНИОН, 1992. – 368 с.

31. Манойло А.В., Петренко А.И., Фролов Д.Б. Государственная информационная политика в условиях информационно-психологической войны. – М.: Горячая линия – Телеком, 2003. – 541 с.

32. Общественное мнение и власть: механизм взаимодействия / Авт. кол. А.А.Ручка, В.Л.Оссовский, В.А.Матусевич и др. – К.: Наукова думка, 1993. – 137 с.

33. Парахонський Б.О. Українсько–російські відносини: зліти та падіння. – К.: Т–во "Знання" України, 2007. – 24 с.

34. Пірен М.І. Конфліктологія: Підручник. – К.: МАУП, 2003. – 360 с.

35. Почепцов Г.Г. Информационно-политические технологии. – М.: Центр, 2003. – 384 с.

36. Почепцов Г.Г. Психологические войны. – М.: Инфра–М, 2002. – 395 с.

37. Почепцов Г. Хаотическая война. Особенности глобальной инфовойны на примере российско-украинского газового конфликта // Телекритика. – 20 січня 2009 р.

38. Почепцов Г. Украина – Россия: основы информационного противостояния // Телекритика. – 28 січня 2009 р.

39. Расторгуев С. П. Философия информационной войны. – М.: Наука, 2000. – 340 с.

40. Сардачук П.Д., Сагайдак О.П. Україна в двосторонніх міжнародних відносинах (кінець ХХ – початок ХХІ століть): Навч.-довід. посібник. – К.: Вид–во Європ. ун-ту, 2005. – 328 с.

41. Світові ЗМІ про Україну про постачання російського газу через територію України європейським споживачам // Веб–сайт посольства України в Австралії. – http://www.mfa.gov.ua/australia/ua/.

42. Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. – Брянск, 1996. – 320 с.

43. Соловей И. Освещение "газовой войны": работа над ошибками // Телекритика. – 14 січня 2009 р.

44. Социальная конфликтология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.П.Дедов, А.В.Морозов, Е.Г.Сорокина, Т.Ф.Суслова / Под ред. А.В.Морозова. – М.: Издательский центр "Академия", 2002. – 336 с.

45. Толкачов О. Інформаційно-газова війна як "граблі" для України // "Политикантроп". – 12 січня 2009 р.

46. Удовик С.Л. Глобализация. – М.: Экономика, 2002. – 248 с.

47. Українські телеканали рідше вдаються до маніпуляцій // Телекритика. – 16 березня 2006 р.

48. Хлопьев А. Т. Средства массовой информации как источник инфор¬мационно-психологической неустойчивости // Проблемы информационно-психологической безопасности. – М., 2006. – С. 98-107.

49. Шампань П. Двойная зависимость. Несколько замечаний по поводу соотношения между полями политики, экономики и журналистики // Socio-Logos'96. – M., 1996. – С. 208 – 228.

50. 23 січня – дискусія "Українсько-російські відносини: інформаційне протистояння" // Телекритика. – 14 січня 2009 р.

51. Coser L. Theorie sozialer Konflikte: Soziologische Texte. Band 30 / Hersg. von H. Maus, F. Fu rstenberg. Berlin: Hermann Luchterhand Verlag, 1965. – 347 Р.

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
547
Скачать бесплатно 20260.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.